Accenture: Oddělení ve firmách si spíše konkurují, než aby spolupracovaly na digitalizaci

Většina společností plně nezhodnocuje své investice vložené do digitalizace. Podle studie společnosti Accenture až 75 % manažerů přiznává, že jejich firemní oddělení si v oblasti digitalizace spíše konkurují. Jejich nedostatečná spolupráce zvyšuje náklady a snižuje očekávané firemní příjmy. 

Výsledky studie poradenské společnosti Accenture ukazují, že ve firmách vznikla centralizovaná oddělení a divize, které se primárně zaměřují na vlastní potřeby. V důsledku toho s ostatními odděleními nespolupracují. Přiznává to až 75 % vedoucích pracovníků. „Nyní, když krize akceleruje digitální transformaci, nás tento starý problém ‚obezděné zahrady‘ znovu trápí. Nejde jen o to, že společnostem brání v digitalizaci jako takové, ale vystavuje je riziku pomalejšího zotavení a zpomalení růstu,“ říká Nigel Stacey, generální ředitel a globální lídr pro Industry X.0 společnosti Accenture. 

Studie s názvem Together Makes Better vznikla na základě rozhovorů s 1 500 vedoucími pracovníky zastávajícími různé funkce ve firmách napříč obory, dále ve vědeckých a výzkumných organizacích. Uskutečnila se ještě před propuknutím pandemie covid-19.

Nedostatek interní spolupráce už firmy také něco stojí. Mnoho společností například zbytečně investovalo do některých technologií. Podle studie byly v letech 2017 až 2019 firemní náklady na investice do digitálních projektů vyšší téměř o 6 %. Společnosti očekávaly zvýšení ročních výnosů díky digitalizaci funkcí o 11,3 %, ale v průměru dosáhly pouze 6 %. V důsledku toho až 64 % firem nevidí, že by digitální investice nějak zvyšovaly růst jejich výnosů.

Interní spolupráce na digitalizaci = vyšší dodatečné příjmy i schopnost ustát propady na trhu

Naopak studie ukázala na menší skupinu společností (22 %), která vyniká dobrou interní spoluprácí s cílem zvýšit přínos digitalizace. V letech 2017 až 2019 tyto firmy dosáhly výrazně lepších finančních přínosů. Z digitálních projektů získaly čtyřikrát vyšší dodatečné příjmy než ostatní společnosti. Navíc byly 13x profitabilnější, jejich EBIT (zisk před úrokem a daní) vzrostl o 27 % oproti průměrným 2,1 %. Do digitálních projektů přitom investovali pouze 1,5x více.

Další analýza po začátku pandemie ukázala, že tito šampióni čelili současným propadům na trhu lépe, pokud jde o průměrnou cenu akcií. To dokazuje, že to, co tyto společnosti dělají jinak, zvyšuje jejich konkurenceschopnost ve zhoršujícím se hospodářském klimatu. Úspěšné firmy v tomto ohledu spojuje následující patero:

  1. Obchodní strategie šampionů obsahují plány provádění digitální transformace napříč všemi funkčními jednotkami. Každý vedoucí ví, co je v sázce, a je za to zodpovědný.
  2. Většinou mají jednoho výkonného manažera zodpovědného za celkovou digitální transformaci a úspěšnou digitalizaci všech funkci.
  3. Vybírají projekty, které spojují lidi, a stimulují spolupráci mezi sekcemi jako je správa připojených zařízení a digitalizace technických dat.
  4. Jejich digitální řešení a platformy jsou interoperabilní a lépe mezi sebou komunikují.
  5. Mají jasně daná pravidla, jak by jejich informační technologie (které podporují plánování podniku) a provozní technologie (které řídí výrobu a provoz) měly spolupracovat.