Cookies

Tato webová stránka používá cookies

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhladíte s užitím cookies.

Informace o cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele.

Trvalé cookies

Tyto cookies zůstávají v zařízení uživatele po dobu, která je stanovená v souboru cookie. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila.

Relační cookies

Tyto soubory umožňují provozovatelům webových stránek propojovat jednotlivé aktivity uživatele po dobu prohlížení webových stránek. V okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Cookies mají různé funkce, jako například efektivnější vyhledávání mezi jednotlivými webovými stránkami, pamatují si vaše preference a celkově zvyšují uživatelský komfort. Také mohou zajistit, aby reklamy, které vidíte online, odpovídaly vašim zájmům a preferencím.

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.

Výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve Vašem zařízení. Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem návštěvník užívá webové stránky, například které stránky nejčastěji navštěvuje a zda dostává z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované a tedy anonymní. Tyto cookies se používají pouze ke zlepšení fungování webových stránek.

Funkční cookies

Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základě toho zlepšují Váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení.

Funkční cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte) a tím rozšiřují Vám lépe vyhovující funkcionality stránek. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Dále umožňují využití služeb, o které uživatel požádal, jako je sledování videí, umístění komentářů na blogu, apod. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek.

Reklamní cookies

Tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě.

Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem.

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

V záložce Help na liště většiny prohlížečů najdete návod, jak zabránit vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech přijetí nových cookies a jak deaktivovat všechny soubory cookies. Stejně tak si můžete deaktivovat anebo zcela vymazat obdobná data užívaná vašim prohlížečem jako doplňkové moduly, jako jsou flash cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.


Návod na odstranění cookies z nejpoužívanějších prohlížečů Chrome a Edge. Pro ostatní prohlížeče je vhodné využít podporu daného prohlížeče jako například u OperaSafari či Firefox.

Chrome

Vyvolejte menu -> Nastavení – odrolujte dolů a klikněte na Rozšířená nastavení a zajímá vás panel Ochrana soukromí a zabezpečení. V něm najdete Vymazat údaje o prohlížení – dostanete se k řadě možností co smazat. Cookies jsou pod Soubory cookies a jiná data webů.

Edge 

V Edge vyvoláte menu -> Nastavení -> přejdete do části Privaci & security -> Vymazat údaje o procházen, zde si můžete vybrat co si přejete smazat.

Digibiz – Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů

 1. Tyto všeobecné podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují souladnost jimi vymezeného rozsahu zpracování osobních údajů s podmínkami zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a souvisejících právních předpisů.
 2. Tyto Všeobecné podmínky se budou vztahovat na všechny vztahy vzniklé v souvislosti s poskytnutím osobních údajů prostřednictvím webového formuláře a sběrem cookies na internetových stránkách https://www.digibiz.cz/ správci údajů, společnosti ADASTRA, s.r.o., se sídlem Benešovská 8, 10100 Praha 10, IČO: 26202981, zapsaná rejstříkovým soudem v Praze, sp. zn. C 79377 (dále jen „Správce“).
 3. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje uvedené v Příloze
 4. . 1 pouze za účelem, v rozsahu a po dobu dle Přílohy č. 1 těchto Všeobecných podmínek.
 5. Správce zaručuje přijetí všech opatření dle čl. 32 GDPR pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracování tak, aby byla zachována neustálá důvěrnost, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (ochrana databáze) a dále schopnost v případě technických výpadků opět obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim (zálohování).
 6. Správce zaručuje plnění jeho povinností dle GDPR, zejména povinnosti reagovat na žádosti subjektů údajů o výkon jejich práv, ohlašovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, oznamovací povinnosti subjektům údajů, jakož i povinnosti posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a povinnosti předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
 7. Správce se zavazuje po době nezbytné k provádění účelu zpracování, nejpozději však bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů prokazatelným způsobem vymazat osobní údaje, ledaže je jejich uchování nezbytně nutné pro splnění zákonné povinnosti Správce.
 8. Osobní údaje budou pro Správce zpracovávat za podmínek GDPR, souvisejících právních předpisů a těchto Všeobecných podmínek na jeho pokyn rovněž následující zpracovatelé:
 • Margetroid s.r.o., se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24805114, zapsaná rejstříkovým soudem v Praze, sp. zn. C 175853
 1. V případě, že Správce nebo zpracovatel dle čl. 7 těchto Všeobecných podmínek zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, budou bez zbytečného odkladu přijata vhodná opatření ke zjednání nápravy a porušení zabezpečení bude zbytečného odkladu ohlášeno Úřadu pro ochranu osobních údajů, ledaže je nepravděpodobné, že by takovéto porušení mělo za následek riziko pro práva subjektů údajů.
 2. Správce se zavazuje zajistit zdokumentování zjištěného porušení zabezpečení osobních údajů a zdokumentování opatření přijatých tak, aby umožnil případné provedení kontroly.
 3. Subjekt údajů má podle GDPR kdykoliv právo:
 • na odvolání souhlasu
 • žádat informace, jaké osobní údaje o něm Správce zpracovává a žádat kopii těchto osobních údajů
 • žádat o přístup k osobním údajům a o aktualizaci nebo opravu, případně o omezení zpracování
 • žádat výmez osobních údajů
 • na přenositelnost údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: GDPRCZ@adastragrp.com.

Příloha č. 1 – Popis Zpracování

1. Účel a metoda zpracování

 • osobní údaje na budou na základě smlouvy zpracovávány za účelem provozu marketingových aktivit Správce, rozvoje obchodních činností a zasílání personalizovaných obchodních sdělení a nabídek, a to jejich shromážděním, zaznamenáním, uspořádáním, strukturováním, zpřístupněním přenosem, použitím, výmazem a zničením, jakož i jinými možnými způsoby, které přichází v úvahu při dosahování účelu zpracování

2. Doba trvání

 • zpracování osobních údajů bude trvat nejdéle po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu zpracování

3. Kategorie subjektů

 • fyzické osoby, které udělí souhlas se zpracováním a poskytnou osobní údaje

4. Kategorie osobních údajů

 • jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, obchodní firma, pracovní pozice, adresa

5. Kategorie citlivých osobních údajů

 • nejsou zpracovávány

Seznam všech typů cookies používaných na webových stránkách digibiz.cz:

Cookies

NázevÚčelPlatnost
_hjIncludedInSampleTato cookie uchovává informace o tom, zda je uživatel zahrnut do vzorku, který se používá ke generování heatmap a dalších analytických výstupů.session
bscookieTato cookie je unikátní identifikátor prohlížeče, nastavená službou LinkedIn.2 roky
_hjidCookie nastavená Hotjar. Používá se k uchování unikátního uživatelského identifikátoru, při opakovaných návštěvách stránky.11 měsíců
frCookie nastavená Facebookem pro personalizaci zobrazovaných reklam. Cookie také sleduje chování uživatele na stránkách webu, které obsahují Facebook pixel nebo Facebook social plugin.2 měsíce
_fbpCookie použávaná Facebookem pro následné zobrazování reklam na Facebooku, po opuštění stránky.2 months
lidcCookie nastavená LinkedIn a používaná pro přesměrování.1 den
langTato cookie se používá k uchování jazykových preferencí.session
_gidCookie nastavená Google Analytics. Používá se k uchování informací o tom, jak návštěvník web používá a následně pro vytváření analytických reportů.1 den
locCookie nastavená službou Addthis. Používá se ke geografické lokalizaci uživatele.1 rok
_gat_UA-…Tato šablona cookie, nastavená Google Analytics, obsahuje unikátní identifikaci účtu nebo stránky, ke které se vztahuje.1 minuta
bcookieCookie nastavená službou LinkedIn. Účelem cookie je povolit funkčnost LinkedIn na stránce.2 roky
__atuvcCookie nastavená službou Addthis potřebená pro to, aby aby uživatel viděl aktualizovaný počet sdílení stránky.1 rok
__atuvsCookie nastavená službou Addthis potřebená pro to, aby aby uživatel viděl aktualizovaný počet sdílení stránky.30 minut
leady_session_idCookie soubor pro marketingové vyhodnocování příchozích návštěvníků.1 rok
_gaCookie nastavená Google Analytics. Používá se k analýze návštěvníků a pro analytické reporty.2 roky
uvcCookie nastavená addthis.com, určuje použití služby Addthis.com.1 rok
cCookie nastavená Rubicon Project.18 let
__exponea_etc__Zákaznický cookie kód v Exponea3 roky
__exponea_time2__Časové razítko mezi časem prohlížeče a serveru1 hodina