Digitální transformace firem skončí za deset let. Pak pojem “digital” zanikne

Jak digitální technologie promění fungování firem? Jak dopadnou na digitální šéfy a jaké nároky na ně v následující dekádě budou vyvíjet? Tomu se ve své prezentaci na konferenci CIO Agenda 2019 věnoval partner Boston Consulting Group Jiří Švejcar.

Digitalizace dnes proniká do všech oblastí, kde jsme ji ani nečekali. A to na firmy klade čím dál větší nároky a přináší nové výzvy. Jednou je digitalizace průmyslu, druhou jsou očekávání, které na vás má management nebo zaměstnanci, třetí výzvou je pak transformace celého IT světa.

To během prezentace na téma “Digitalizace jako výzva aneb Jak přežít rok 2030” v rámci letošní konference CIO Agenda uvedl partner Boston Consulting Group (BCG) Jiří Švejcar. 

Ten se ve své přednášce věnoval tomu, jak změny v digitálním světě dopadnou na IT strukturu firem a jakou roli v nich sehrají digitální šéfové.

“Digitalizace probíhá všude, ale tempo je velmi rozdílné. Před každou firmou v tomto ohledu stojí obrovský kus práce,” řekl Švejcar před zaplněným sálem Konferenčního centra Praha s tím, že nejvíce v digitalizaci tápou energetické společnosti. 

Podle něj je způsob, jak firmy k digitalizaci přistupují, třífázový. V prvních dvou fázích jde o postupné uvědomění si toho, že digitalizace je klíčový trend, což v druhé fázi vede k digitální transformaci firem. 

“Až transformace doběhnou, a já doufám, že to bude zhruba za deset let, tak už žádný pojem ‘digital’ existovat nebude, protože všechno bude prostě digital. Zaměstnanci budou s digitálními technologiemi pracovat naprosto přirozeně, nebude tak potřeba žádných školení. Dnešní generace do tohoto stavu postupem času dozraje,” předeslal Švejcar. 

Partner BCG Jiří Švejcar na konferenci CIO Agenda 2019.

Ten také upozornil na důležitou roli CDO (Chief Digital Officer) nebo CIO (Chief Information Officer), kteří by se měli čím dál více stávat partnery celého byznysu a zcela spolupracovat s managementem. Důležité ale je, aby firmy vůbec takové pozice ve svých strukturách měly. 

“Když se podíváte na největší české a evropské firmy, tak je vidět velký rozdíl v tom, kolik z nich má pozici Chief Digital Officer. V Česku jsou výsledky velmi tristní, je tam pouze třetinové zastoupení této role oproti evropským firmám,” vypočítával partner BCG a v souvislosti s tím upozornil na zajímavý fakt: “Většina z námi oslovených firem věří, že CDO je jen dočasná role, která má provést firmu digitalizací. Pak skončí a nebude zapotřebí.”. 

Podle něj se CIO/CDO  budou muset také vyrovnat s několika výzvami. Jednou z nich je automatizace provozů, kdy dle průzkumu BCG až 40 procent CIO plánuje do tří let zavést do svých provozů umělou inteligenci, což sníží počet lidí v samotných IT odděleních.

“Druhou věcí je, že se zaváděním agilního vývoje jako CIO přicházíte o své lidi. Vývojáři už nejsou vaši, a to ani organizačně, ale ani fakticky. Pracují v týmu s byznysem a už nejsou čistě IT. IT oddělení budou mít provoz, kompetenční centra, ale už nebudou mít vývojáře. To je obrovská změna, kterou je třeba domyslet,” upozornil Švejcar. 

Celkový počet lidí v IT by se ale snížit neměl. Dnes v Česku v této oblasti pracuje zhruba 200 tisíc lidí a podobné číslo by se zde mělo udržet i nadále. 

“Křivky značí, jak se liší platy od průměrného platu v České republice. Vidíme, že specialisté a vývojáři jsou zhruba na dvojnásobku, zatímco provoz má 1,3 násobek, který postupně maličko klesá,” okomentoval prezentovaný graf partner BCG Jiří Švejcar.

“Do budoucna věříme, že celkový počet IT lidí zůstane kolem 4 procent všech zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, ale zároveň se bude výrazně snižovat počet lidí v provozu z důvodů, které jsem uvedl,” řekl na závěr Švejcar.

Napsat komentář