Role podnikových architektů se mění. Může za to dynamické prostředí i pandemie koronaviru

Role podnikových architektů (EA) se v posledních letech proměnily. Podle výsledků ankety serveru INSIDE je ovlivňuje hlavně dynamické konkurenční prostředí a také pandemie koronaviru. Mezi hlavní priority EA nyní patří zlepšování a zajišťování kvality IT řešení.

Anketu realizoval server INSIDE v rámci Gartner brífinku pro české a slovenské podnikové architekty a CIO. Zapojilo se do ní na čtyři desítky podnikových architektů z Česka a Slovenska.

Tradiční pojetí EA řeší otázky související se strukturou a fungováním podniku – role a procesy související s tvorbou a zpracováním dat. Z ankety vyplývá, že primárními doménami podnikových architektů jsou tradičně efektivita, úspornost, agilita a kontinuita komplexních operací.

Dynamičtější konkurenční prostředí a také pandemie koronaviru nicméně mění pořadí priorit podnikových architektů. Respondenti z řad EA vidí jako jednoznačně nejdůležitější cíl zlepšování a zajišťování kvality IT řešení a zvyšování agility či rychlosti/schopnosti IT dodat potřebná řešení, aplikace nástroje či funkce (delivery speed). Jako velmi důležitou či důležitou ale uvedlo více než 80 % respondentů i podporu byznys inovací a uvádění zvolených obchodních strategií do reálného provozu.

Více než třetina dotázaných EA prošla v posledních dvou letech restrukturalizací a další bezmála třetina to očekává či plánuje v následujících dvou letech. Bezmála polovina respondentů pak uvedla, že v jejich organizaci a EA týmu již bylo zavedeno tzv. produktové řízení (product line management). Dalších 10 % očekává či plánuje jeho zavedení během příštích dvanácti měsíců.

O něco pomaleji pak do českých a slovenských podniků proniká fenomén tzv. fúzních týmů (fusion teams – distribuované multidisciplinární týmy podporující digitální byznys). Ty doposud zavedly organizace necelé čtvrtiny respondentů. Dalších přibližně 15 % respondentů uvedlo, že s fúzními týmy teprve začínají.