Gartner: Většina firem plánuje své zaměstnance k očkování proti koronaviru povzbuzovat, nebude ho ale vyžadovat

Podle průzkumu společnosti Gartner bude 8 % zaměstnavatelů vyžadovat očkování zaměstnanců proti nemoci covid-19 před jejich návratem z home officu na pracoviště. Celkem 71 % podniků naopak plánuje své zaměstnance k očkování jen povzbuzovat.

Průzkum provedený během prosince 2020 a ledna 2021 uskutečnila poradenská společnost Gartner v souladu s předpisy a ochranou soukromí. Zúčastnilo se ho na 236 lídrů z oblastí lidských zdrojů, právních oddělení, správy majetku.

„Požadovat očkování znamená složité rozhodnutí zejména z legislativního pohledu,“ říká ředitel Gartner Legal and Compliance practice Chris Audet. „Jakékoliv rozhodnutí o jeho povinnosti musí vycházet z nezbytnosti a brát v úvahu nutné výjimky. V některých případech může pochopitelně být povinné očkování strategickým rozhodnutím s cílem získat pro organizaci komparativní výhodu.“

Celkem 61 % respondentů uvedlo, že plánují zaměstnancům poskytnout podporu v podobě informací o tom, kde a jak se mohou nechat očkovat. Přibližně polovina uvádí, že chce realizovat interní komunikační kampaň shrnující přínosy očkování a/nebo jej chtějí zaměstnancům dotovat či hradit.

Zdroj: Gartner

Většina podniků neuvažuje o povinném očkování zaměstnanců zejména proto, že by to způsobilo řadu potíží. V prvé řadě samotný sběr a skladování takto citlivých medicínských informací jde za rámec toho, co můžou firmy zvládnout. „V současné době většina organizací nevidí, že by možné přínosy požadování očkování vyvážily potenciální náklady,“vysvětluje Chris Audet. „Už jen sledování, kdo očkován byl, představuje řadu výzev, kterým se většina respondentů raději vyhne.“

Více než polovina (53 %) respondentů tak nemá v plánu sledovat, kteří zaměstnanci již očkováni byli. Přibližně čtvrtina pak požádá zaměstnance, aby tuto informaci sdělili, nebudou ale požadovat žádný důkaz. Jen 6 % respondentů mezinárodního průzkumu uvedlo, že budou po zaměstnancích požadovat předložení potvrzení o očkování, budou-li se chtít vrátit na pracoviště.

S návratem do předkovidového způsobu práce firmy spěchat nebudou

Respondenti zároveň neočekávají návrat k pracovnímu režimu roku 2019 ani v případě, že se podaří populaci proočkovat. Více než polovina firem předpokládá, že většina zaměstnanců nebude toužit po návratu na pracoviště a tzv. hybridní pracovní síla bude fungovat i po pandemii.  Pouze 9 % společností si myslí, že se do práce vrátí většina jejich zaměstnanců.

„Lídři odpovědní za právní oblast a soulad s předpisy by měli revidovat nejrůznější dočasná pravidla a opatření zavedená v oblastech jako je práce na dálku v roce 2020,“ vysvětluje Audet. „Mnohé z věcí, jež se zdály být dočasnými výzvami v pracovní oblasti, se zcela etablovaly a je důležité, aby pravidla a postupy zavedené podniky často narychlo na počátku pandemie mohly fungovat dlouhodobě.“

Většina lídrů odpovědných za oblast práva a souladu s předpisy (compliance) neočekává návrat k obchodnímu „normálu“ dříve než ve druhé polovině letošního roku. Mnozí v nejnovějších průzkumech dokonce toto své očekávání posouvají do roku 2022.

Dokonce i poté, co budou vakcíny běžně dostupné celé populaci, plánuje 60 % respondentů ponechat všechna již zavedená opatření pro ochranu zdraví na pracovišti – například povinnost nosit roušky či respirátory a sociální distancování. „Vidíme, že lídři z oblasti práva a HR volí opatrnou, vyčkávací taktiku. Chtějí nejprve vědět co nejvíc o účinnosti vakcín z hlediska omezení šíření viru a rychlosti, s níž bude možné veřejnost proočkovat, než začnou plánovat rušení bezpečnostních opatření,“ dodává Audet.