Produktový manažer v Pipedrive: Nejlepší výsledky máme díky svobodě a firemní kultuře

Produktový manažer má ve vývojářské firmě obzvlášť důležitou úlohu. Často řeší konkrétní problémy, které se týkají nejdůležitější složky celého byznysu: potřeb a spokojenosti zákazníků. Není proto divu, že řada CEO nad jejich prací vládne pevnou rukou. Jenže pouhé plnění zadaných úkolů k dobře odvedené práci „produkťáka“ často nestačí, dokonce může být i kontraproduktivní. Aby byl skutečně pro firmu přínosný, je třeba mu poskytnout obrovskou míru svobody, říká ve svém autorském komentáři pro Digibiz Michal Smetana, Group Product Manager ze společnosti Pipedrive.

Na trhu stále existují vývojářské firmy, které se soustředí pouze na tvrdý vývoj. Umí sice odvedenou práci dobře zaplatit, ale produktový manažer, který jen plní zadané úkoly, v nich často jen plýtvá potenciálem. Často se tak jeho role setkává s nepochopením a dochází například k záměně s projektovým manažerem. Musí pak řešit především včasné splnění zadání, místo aby dostal svůj prostor a mohl se zaměřit na byznysovou hodnotu produktu. Což je škoda, protože i z jednoduchého nápadu může vzniknout povedený nástroj či funkcionalita, které si uživatelé zamilují. Právě svoboda tedy přináší flexibilitu a pomáhá rychleji testovat a realizovat nové nápady.

Stejně jako je složité popsat roli produktového manažera, neexistuje ani předem definovaný soubor znalostí a dovedností, které by měl ovládat. Mezi požadavky patří alespoň základní znalost práce vývojářů – jsou to právě oni, kterým musí předat svou vizi a jasně jim popsat, na čem mají pracovat. Také ale musí obhajovat své návrhy u vedení startupu či firmy. Není proto divu, že produktové manažery shánějí startupy prakticky neustále. V boji o novou posilu do týmu pak zpravidla rozhodují jiné věci než peníze – patří mezi ně image firmy, firemní kultura nebo právě míra nezávislosti. 

Moje cesta do Pipedrive: Rozhodla firemní kultura

Jak může svoboda rozhodovat v kariéře produktového manažera? Osobně – v tomto ohledu jsem měl štěstí, poprvé jsem si tuto roli zkusil v Socialbakers, následně v nakladatelství Mladá fronta a poměrně záhy jsem přestoupil do STRV na seniorní pozici. Po čase mě zlákal Pipedrive, a to především svou firemní kulturou tribes & missions (kmeny a mise), příležitostí budovat na zelené louce nový produkt a být součástí čerstvě postaveného týmu. 

V Pipedrive jsem měl to štěstí, že jsem stál přímo u vzniku pražské vývojářské pobočky. Mohl jsem tak být u toho, když se stavěl nejen celý tým, ale i produkt – vlajková loď LeadBooster. Právě na něm lze roli produktového manažera krásně ilustrovat. Měl jsem totiž volné ruce při klíčovém rozhodování a všechny lidi v týmu na dosah ruky. To ve výsledku znamená obrovskou efektivitu – nemusel jsem čekat na rozhodnutí vyššího managementu nebo dodání práce zvenčí.

V případě Pipedrive rozvíjejí produktoví manažeři CRM nástroj, který má za cíl usnadňovat práci obchodníkům. Musí tak pochopit jejich potřeby, způsob práce a budování vztahů se zákazníky. Kromě zodpovědnosti však dostávají i obrovskou volnost, a to i ve výběru toho, čemu konkrétně se chtějí věnovat. Jediným omezením je při navrhování produktů celková vize a cíle Pipedrive. 

Jak jsme díky svobodě vybudovali LeadBooster

V Pipedrive se v okamžiku mého příchodu řešila zejména práce s dealy – tedy s potenciálními zákazníky, s nimiž byl už obchodník v kontaktu. Náš tým se však na základě průzkumů mezi obchodníky rozhodl vyřešit problém s nedostatkem leadů, tedy potenciálních zákazníků vhodných k oslovení. Leady byly do té doby extrémně podceňované a my jsme měli vymyslet produkt, který by pokryl tuto oblast. 

Byla to právě firemní kultura Pipedrive a nastavení pražského týmu, které nám pomohly se s novým úkolem poprat. Vše začalo design sprintem, kde jsme si dali za úkol vytvořit první řešení v oblasti generování leadů, kterému bychom se mohli věnovat. Díky svobodě, kterou jsme měli, tohle nepřišlo odněkud „shora“, ale bylo právě na nás, abychom si vybrali a sami uznali za vhodné, na čem budeme pracovat. 

Výstupem design sprintu pak byl klikatelný prototyp, který byl již zvalidovaný samotnými zákazníky Pipedrive – v podstatě chatbot, z něhož postupně vznikalo MVP (minimum viable product čili základní životaschopný produkt) až po první placenou verzi. Na to nám stačilo několik měsíců a po spuštění jsme si jenom potvrdili, že jdeme správným směrem. Proto jsme dostali zelenou k rozšíření produktu o Live Chat, webové formuláře, monitorovací nástroj Web Visitors a databázi leadů Prospector. 

Díky svobodě a vzájemné důvěře zkrátka probíhá vývoj hladce. Vývojáři nemusí čekat na povolení shora a jim samotným nikdo neříká, jak mají věci dělat. Neztrácí tak zbytečně čas, jsou efektivnější a nebojí se převzít iniciativu. Ukázalo se, že tento přístup dává větší smysl než podrobný dohled. Český tribe patří z mého pohledu mezi ty nejsehranější v rámci celého Pipedrive, což se ukázalo právě během vývoje LeadBoosteru a na jeho následném úspěchu.