Michal Franek (UltimateSuite): Po task miningu je ve světě velký hlad, jen v USA vzrostl zájem o 97 %

Optimalizaci procesů ve firmě, zvyšování efektivity a produktivity zaměstnanců a pomoc s rozhodováním při zavádění RPA. To všechno umí task mining. Skoro nikdo ho ale zatím nedělá. Nový pojem se na trhu objevil na začátku roku 2020 a je po něm velký hlad. Jen v USA vloni vzrostl zájem o task mining o 97 %, říká ve svém autorském komentáři pro Digibiz Michal Franek, ředitel startupu UltimateSuite.

Ačkoli většina firem zná pojem process mining, task mining je pro ně zatím trochu neznámou. Skrývá se za ním technologie, konkrétně software, který zaznamenává data o tom, jak uživatelé pracují s jednotlivými aplikacemi a jak v nich realizují jednotlivé pracovní činnosti. Nejde tedy o analýzu end-to-end procesů, jak je tomu u process miningu. Task mining umí jít do daleko většího detailu, soustředí se na konkrétní kroky a dá managementu vhled do reálného fungování jejich oddělení a týmů.

Startupový projekt UltimateSuite vznikl v roce 2021 spin-offem od softwarové společnosti StringData. Software této české technologické firmy provádí tzv. task mining – získává data z reálného provozu a analyzuje činnosti konkrétních pozic v konkrétních úkolech. UltimateSuite je globálně průkopníkem této metody a byl také v roce 2020 jako vzor task mining softwaru označen i prestižní analytickou společností Gartner.

Cílem toho, proč firmy task mining využívají, je ve finále možnost identifikovat a stanovit optimální postupy a poskytnut tuto informaci nejen vedoucím pracovníkům a manažerům, ale skrze ně i samotným zaměstnancům. Ti tak mohou zvýšit svou efektivitu a věnovat daleko méně času administrativě. Díky tomu zlepšují svou zaměstnaneckou zkušenost a tím pádem i spokojenost zákazníků. 

S task miningem typicky pracují procesní analytici, ale užitečné informace přinášejí i manažerům na strategické úrovni, kteří rozhodují o investicích. Data z analýzy totiž mimo jiné poskytují informace o příležitostech pro zavedení RPA do procesů, kde mohou lidem odebrat rutinní nudnou činnost. Firmy tak dokážou přijímat daleko kvalitnější rozhodnutí, protože jim task mining odhalí, s čím souvisí jaké náklady. Umí jít do takových detailů, že vyčíslí náklady související s konkrétním procesem nebo jeho subaktivitou. 

Task mining: Umí pomoci se zaváděním RPA do firmy

Zajímavá je podle mě také možnost využít task mining ve chvíli, kdy už jste ve firmě něco implementovali. Například jste v bance zavedli robota, který má zaměstnancům pomoci rychleji a co nejjednodušeji uzavírat smlouvy s klienty. Měl by jim ulehčit práci a zbavit je zbytečných administrativních kroků. Ale zjistíte, že se tento benefit zatím nepropsal do konkrétních výsledků, které jste očekávali. A začnete pátrat po tom, co se děje, kde například zaměstnanci nevyužívají nové prostředky tak, jak by měli. 

Díky zjištění z task miningu pak můžete navrhnout například komunikaci směrem do firmy, vyslat do týmu trenéry, kteří pomohou nastavit ideální postupy. Vysvětlit bankéřům, jak využít čas, který jim robot ušetřil. Spoustu věcí, na které task mining poukáže, jste schopni realizovat čistě softově, bez zapojení dalšího oddělení. Svoláte týmovou poradu a informujete kolegy o tom, co by jim v pracovních činnostech mohlo pomoci, nové poznatky zahrnete do školících materiálů, případně napřímo mentorujete konkrétního zaměstnance. 

Task mining je tak podle mě vhodný pro větší firmy, které poskytují služby. S těmito službami jsou pak spojeny i podpůrné procesy. Nový typ softwaru tak využívají především provozní útvary, back officy velkých společností, call centra bank, pojišťoven, v telekomunikacích, utilitách, service centrech a tak podobně.

Sledujeme plnění konkrétních úkolů, zaměstnance nemonitorujeme

V současné době rezonuje trhem citlivé téma, kdy jsou zaměstnanci často alergičtí a opatrní na jakoukoli kontrolu ze strany zaměstnavatele. Task mining není o monitoringu zaměstnanců. Zajímá ho, jakým způsobem je vykonávaná konkrétní činnost. My tím pádem zjistíme, jakým způsobem uživatel realizuje například task/servisní požadavky. Co ho trápí, co by se dalo zjednodušit. Data pak porovnáváme. A na základě statistických informací jsme schopni velmi detailně pojmenovat úzká místa v jednotlivých pracovních činnostech.

Analytická společnost Gartner zahrnula náš startup UltimateSuite mezi nejlepší task mining řešení, a proto nyní evidujeme obrovskou poptávku z celého světa.  Nejvíc nás těší první zakázka pro amerického klienta, protože právě v USA vzrostl zájem o task mining jen v loňském roce o 97 %.