On-line lékárny chtějí kvůli epidemii vyšší míru digitalizace i konzultace na dálku

Lékárníci mají strach, že případná masová karanténa z důvodu nutnosti pacienta dojít si do lékárny pro léky zvýší riziko jejich nákazy a šíření koronaviru. Ne všichni ale v návrzích vidí dobré úmysly.

Současné dění kolem koronaviru tlačí společnost do využívání moderních technologií a mnohde urychluje digitalizaci. Nedávno jsme například psali o tom, jak současná epidemie stojí za nárůstem home office a využívání technologií souvisejících se vzdáleným přístupem.

A dnes se mezi českými online podnikateli pohybujících se v oboru lékárenství objevila iniciativa, která volá po možnosti dálkově konzultovat problémy pacienta s lékárníkem a zároveň lékárnám umožnit doručit léčivé přípravky až k pacientovi, jak se uvádí v otevřeném dopise resortu zdravotnictví a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, který iniciovali internetový podnikatel a spoluzakladatel Pilulka.cz Martin Kasa.

Jedním z motivů je uváděno omezení šíření koronaviru při možném masovém propuknutí karantény, kdy by uživatelé měli být doma.

„Bezmála 3000 lékáren stojí v první linii zdravotnického systému, na který se obrací měsíčně miliony občanů. Bez uvedených kroků si neumíme představit situaci, jak bude probíhat výdej léčiv v době masové karantény, kterou dnes nelze vyloučit,“ uvádí se mimo jiné v dopise, který kontrasignovali například majitel serveru Lékárna.cz Vladimír Finsterle nebo chirurg a spoluzakladatel ULékaře.cz Tomáš Šebek.

„V době rozmachu digitalizace celé společnosti i já dlouhodobě podporuji jakýkoliv distanční přístup k uživateli. Evidence besed medicine elektronizace zdravotnictví nemůže zaostávat za ostatním průmyslem tím spíše, že je prokazatelně prospěšná pacientovi a obecně celé široké veřejnosti,“ připojil Šebek svůj komentář.

I když navržené kroky by měly vést k ochraně zaměstnanců lékáren, ne u všech lékárníků se setkaly s kladnou odezvou. Zejména pak u těch z řad kamenných poboček. Například lékárnice Helena Slámová přímo na Twitteru poukázala na složitost problematiky distančního výdeje léčiv a také na to, že iniciativa Martina Kasy a dalších nemusí být dlážděna jen dobrými úmysly, ale spíše touhou po zisku.

„Pokud už chceme pomoci pacientům, kteří nechtějí nebo nemůžou opustit domov, vybavte lékárníky respirátory a umožněte jim pochůzkovou službu. K tomu nepotřebujeme Kasovo PPL, které naopak znamená spíše větší ohrožení a šíření nemoci. Řidič není zdravotnik,“ napsala Slámová.

Obě strany se tak shodnou alespoň na potřebě respirátorů pro pracovníky lékáren, jelikož v dopise ministru Adamu Vojtěchovi je i výslovná žádost, aby při přerozdělování ochranných pomůcek stát myslel i na lékárníky. Respirátory jsou totiž dnes i pro lékárníky nedostatkovým zbožím na trhu kvůli zákazu jejich prodeje ze strany vlády.

Ministerstvo zdravotnictví se k iniciativě zatím nevyjádřilo. I pokud by ale na návrhy nyní nepřistoupilo, je nyní už jasné, že současná epidemie otevře debaty o vyšší míře digitalizace nejen v lékárnictví, ale zřejmě i v dalších oborech.

Otevřený dopis ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi: