Nákupní zvyklosti mileniálů: Nůžky mezi staršími a mladšími se rozevírají

Nákupní zvyky starších mileniálů a mladších mileniálů se liší. Ti starší mají rádi slevy a nakupují jak v tradičních obchodech, tak online. Mladší skupina spotřebitelů si je více vědoma hodnoty potravin a častěji dává přednost zdravým potravinám.

Studie Coresight Reserch dělí mileniály na dvě skupiny, které formují prodej potravin odlišným způsobem. Celá skupina mileniálů podle ní zahrnuje spotřebitele, které od sebe dělí 20 let. Těm nejstarším je letos 39 let, těm nejmladším bylo 20. Nůžky mezi oběma skupinami se navíc čím dál více rozevírají.

Mladší mileniálové

V Americe nakupují u nadnárodních značek typu Walmart a utrácí za fitness produkty. Důležitá je pro ně životní spokojenost. Studie je charakterizuje jako střídmé a uvědomělé spotřebitele.

Starší mileniálové

Tato skupina spotřebitelů byla zasažena krizí z let 2007-2009. Více vyhledávají slevy a nakupují jak v tradičních super a hypermarketech, tak i online. Studie je charakterizuje jako citlivé vůči cenám, z pohledu rodiny usazené a digitální spotřebitele. Také častěji než mladší skupina připravují jídlo doma. Skupina spotřebitelů, která má děti mladší 18 let, využívá při nákupu v obchodech ve srovnání s bezdětnými  mnohem více smartphony. 

Jak se liší chování mileniálů v obchodě

Z dat dále vyplývá, že mileniálové, kteří mají děti, používají telefony během nakupování častěji než ti bez dětí. 

Zhruba 73 procent mileniálů, kteří mají dětivyužívají při nakupování v obchodě digitální kupony, bez dětí tak činí jen 57 procent z nich.

Až 77 procent mileniálů s dětmi hledá přímo v obchodě recepty, bez dětí jen 53 procent.

Zatímco 64 procent mileniálů s dětmi v obchodě hledá recenze produktů, bez dětí pouze 34 procent.

Rodiny s dětmi více využívají smartphony

V USA tvoří mileniálové 22 % populace. Jejich chování tak výrazným způsobem ovlivňuje celý trh zabývající se prodejem potravin. Coresight ale zdůrazňuje, že jde o skupinu, která se na obou koncích velmi liší životním stylem. 

Starší mileniálové mají již své rodiny a také vyšší výdaje. Na trh práce vstoupili během recese v letech 2007-2009. Proto ve srovnání s mladší polovinou této generace rádi využívají výhodné nabídky a slevové kupony. Jejich využívání při online nakupování přiznává až 84 procent z nich

V USA tvoří online nákupy pouze 2,7 % z celého prodeje potravin. Častěji nakupuje online starší generace mileniálů. Alespoň jednou nakoupilo za loňský rok potraviny online 28,3 % spotřebitelů ve věku od 30 do 44 let, zatímco spotřebitelé ve věku mezi 18 a 29 lety tak učinili v 21 %.

Významným faktorem, který pozitivně ovlivňuje četnost online nákupů, jsou děti v rodině, což koresponduje s generací starších mileniálů. Jak ale upozorňuje Coresight, prodejci by se v tomto směru měli soustředit i na mladší skupinu mileniálů. I oni totiž budou mít za pár let děti a jejich výdaje i příjmy porostou. 


zdroj: https://www.grocerydive.com

Napsat komentář