Gartner: Většina finančních ředitelů neplánuje zařadit Bitcoin mezi podniková aktiva

Pouze 5 % finančních ředitelů, které Gartner v rámci výzkumu oslovil, plánuje zařadit ještě v letošním roce Bitcoin mezi podniková aktiva. Většina se tomu však vyhýbá. Nejvíce se obávají volativity kryptoměny, regulací, narážejí také na averzi dozorčích rad nebo nedostatek zkušeností.

„Osmdesát čtyři procent respondentů uvedlo, že přílišná volatilita Bitcoinu představuje nepřijatelné finanční riziko,“ vysvětluje ředitel výzkumu Gartner Finance Practice Alexander Bant. „Bylo by pro ně velmi obtížné kompenzovat takové cenové výkyvy, jaké jsme zaznamenali u kryptoměn v posledních pěti letech.“

Bleskový průzkum, který zorganizovala poradenská společnost Gartner, se uskutečnil v únoru 2021 mezi 77 členy finanční exekutivy (včetně 50 CFO významných podniků).

Volatilita neboli kolísání kurzu je zdaleka nejčastější obavou (v 84 %). Respondenti také uváděli i další závažné důvody proti Bitcoinu, například averzi dozorčích rad k riziku (39 %) či jeho pomalé zavádění coby obecně akceptovaného platebního prostředku (38 %). Mezi oslovenými panovaly v 32 % obavy z možných regulací i nedostatek zkušeností s kryptoměnami (30 %).

„V souvislosti s použitím Bitcoinu coby aktiva v podnicích zůstává řada nevyřešených otázek,“ říká Alexander Bant. „Je nepravděpodobné, že by adopce rychleji rostla, dokud se tyto otázky nevyjasní.“

Se zařazením kryptoměn do svých finančních strategií podniky nespěchají

Celkem 71 % respondentů uvedlo, že by rádi věděli, co s Bitcoinem skutečně dělají ostatní. 68 % by rádo k Bitcoinu znalo jasná stanoviska regulátorů a lépe chápalo rizika spojená s jeho držením.

„Je důležité mít na paměti, že viděno dlouhodobou perspektivou korporátních aktiv se jedná o rodící se fenomén,“ vysvětluje Bant. „Lídři podnikových financí jsou odpovědní za jejich stabilitu, a tudíž většinou nemají sklony provádět spekulativní skoky do neznáma.“

Ani 16 % respondentů, ochotných zařadit kryptoměny do finanční strategie svých podniků, zjevně nemá moc naspěch. Celkem 5 % z nich uvedlo, že plánují nákup Bitcoinů v průběhu letošního roku, 1 % přiznává, že tak učiní patrně někdy mezi lety 2022 a 2023. Zbývajících 9 % naznačilo, že s držením Bitcoinu začnou v roce 2024 nebo později.

V postoji a záměrech ohledně držení Bitcoinu přitom nebyl zásadní rozdíl mezi menšími podniky (obrat méně než miliarda dolarů) a těmi velkými. Mezi respondenty z technologického sektoru očekává držení kryptoměn plná polovina respondentů. Méně nakloněni Bitcoinu pak byli členové exekutiv veřejně neobchodovaných podniků (nákup a držení zvažovalo jen 7 %).