Českým manažerům vyhovuje home office méně než jejich zahraničním kolegům

Trh práce se postupně mění. Podle průzkumů společnosti Gartner během loňských jarních vln pandemie nepracovalo na dálku jen asi 26 % zaměstnanců. Plných 46 % naopak mělo home office pět dnů v týdnu. S jejich řízením na dálku však není spokojena většina českých manažerů. Pozitivně je hodnotí jen 33 % z nich, což je o 27 % méně, než uvádí jejich zahraniční kolegové. Popisuje to ve svém komentáři server INSIDE.

Studie Gartneru publikovaná v červenci loňského roku konstatuje, že zatímco před pandemií nepracovalo nikdy v režimu home office 70 % zaměstnanců, po pandemii to patrně bude jen 52 %. Ze 48 %, které by po pandemii dále pracovaly na dálku, by tak 19 % pracovalo výhradně tímto způsobem a 29 % jen částečně, například některé dny v týdnu.

Společnost Gartner uskutečnila průzkum mezi více než pěti tisíci respondenty (421 HR lídrů, 4 500 zaměstnanců a 317 lídrů z oblasti financí).

V případě rostoucího podílu práce na dálku se přitom v průzkumech Gartneru ukázalo, že problémem není produktivita. Zaměstnanci pracující na dálku vykazovali jak vyšší osobní úsilí (jako „vysoké úsilí“ bylo hodnoceno 48 % oproti 35 % pracujícím v kanceláři) a iniciativu, tak vyšší míru pracovního přínosu (vysoký přínos u 41 % vs. 24 %).

Zaměstnanci pracující z domova ale čelí jiným problémům souvisejícím zejména se ztrátou kontaktu s kolektivem či postupným odcizováním se firemní kultuře. Jedním z důsledků pak může být i výrazně (o třetinu) vyšší ochota změnit zaměstnavatele. V pracovní oblasti se pak nejčastěji problémy týkaly potřeby jasněji nastavovat priority a dělit pracovní agendu či úkoly na menší části, které může zaměstnanec sám snáze uchopit a dokončit.

V souvislosti s tím hovoří analytici o novém oddělení klíčových dovedností a rolí. Zatímco v minulosti byly klíčové (vzácné) dovednosti spojovány s rolemi (funkcemi, pozicemi, postavením) zaměstnanců, v režimu práce na dálku mohou být pro lepší koordinaci potřební lidé s menším množstvím jedinečných dovedností, jejichž role je ale z hlediska koordinace workflow či spolupráce klíčová.

Analytici odhadují, že do budoucna bude docházet k významnějšímu oddělování dovedností a rolí – a budou existovat tři kategorie zaměstnaneckých rolí: ty, jež jsou spojené s klíčovými (jedinečnými dovednostmi), ty, které jsou zásadní pro dosahování strategických cílů, a ty, jež jsou nezbytné pro klíčová workflow.

Jen 33 % českých manažerů je spokojeno se vzdáleným řízením svých týmů

Zajímavý je kontrast výsledků a zkušeností vyplývajících z průzkumů Gartneru s těmi na lokálním (českém) trhu. Jeden z větších průzkumů na toto téma uskutečnila společnost Easy Software, která se dotazovala respondentů v ČR i dalších evropských zemích. Z výsledků odpovědí 252 respondentů vyplývá, že zatímco v zahraničí hodnotí vzdálené řízení týmů z domova pozitivně 60 % manažerů, v Česku je to jen 33 %.

Souvisí to patrně především s hodnocením změn produktivity. Například v Německu 31 % dotázaných projektových manažerů zaznamenalo nárůst produktivity při práci z domova, v ČR jej uvedlo jen 13 %, zatímco 40 % konstatovalo pokles. To ale může souviset i s celkovou situací na trhu. Z průzkumu totiž vyplynulo, že jen 33 % českých manažerů nepřišlo v minulém roce o žádný projekt, zatímco v zahraničí nepřišlo o žádný projekt 44 % respondentů.

Pandemie pochopitelně přinášela také nové příležitosti, nicméně i zde na tom byli zahraniční respondenti lépe. Nový projekt získalo 54 % respondentů v Česku, a to nejčastěji v 10 % objemu projektového portfolia, zatímco v Německu nové projekty získalo 64 % procent manažerů nejčastěji v objemu 10–25 % portfolia.