Gartner: Pět aktuálních technologických trendů, které by měl každý podnik znát

Senzory a mobilita, zlepšování lidských schopností, post-klasické IT, digitální ekosystémy nebo pokročilá AI a analytika jsou v dnešním světě technologií klíčovými trendy.

Současná informační doba je charakteristická obrovským množstvím technologií, které posouvají svět mílovými kroky dopředu. A samotné podniky si často kladou otázku, na jaké technologie mají vlastně vsadit, aby jim neujel vlak či v nejhorším případě, aby nevstoupily do slepé uličky.

Hype křivka rodících se technologií je vůbec nejstarší sestavovanou křivkou. Je unikátní také coby nejužší výběr z více než 2 000 technologií, které analytici sledují na desítkách specificky (oborově, technologicky, obchodně apod.) zaměřených hype křivek. Jsou na ní koncentrovány technologie a trendy s největším potenciálním přínosem (z hlediska konkurenceschopnosti) v nadcházejících 5 až 10 letech.

I proto analytická společnost Gartner sestavuje každoročně tzv. Hype křivku rodících se technologií. Ta pro rok 2019 obsahuje 29 technologií a technologických oblastí, které by podniky měly pozorně sledovat. A jejich průsečíkem je pět technologických trendů.

“Technologické inovace se staly klíčem ke konkurenceschopnosti a odlišení se na trhu. Tempo technologických změn se postupně zrychluje ruku v ruce s tím, jak se objevují stále převratnější novinky, s nimiž jen stěží udrží krok i ty nejinovativnější podniky,” říká viceprezident výzkumu Gartner Brian Burke. 

“Vedoucí pracovníci odpovědní za technologickou inovaci by proto měli pečlivě studovat profily technologií na této hype křivce a hodnotit možný dopad těchto technologií na budoucí obchodní příležitosti,“ dodává.

Jaké jsou tedy dle Gartneru nastupující klíčové technologické trendy?

Senzory a mobilita (sensing and mobility) 

Mobilní technologie jsou pochopitelně všudypřítomné. Důležitá je ale především všudypřítomnost nejrůznějších senzorů (ať už v běžných mobilních zařízeních, nebo specializovaných IoT) umožňujících snadný sběr a následné zpracování dat z nich – a v konečném důsledku zjišťování nových souvislostí, zlepšování služeb apod. Během následujících deseti let by mohl vzniknout například AR cloud obsahující 3D mapu celého světa, jež umožní zcela nové interakční a následně i obchodní modely pro monetizaci fyzického světa.

Technologiemi na hype křivce, které s tímto trendem úzce souvisejí, jsou kamery pro 3D snímání, AR cloud, nákladní drony, létající autonomní vozidla a autonomní řízení úrovní 4 a 5.

Zlepšování lidských schopností (augmented humans) 

Už dávno nejde jen o fitness trackery či chytré náramky. Digitální technologie pronikají do oblasti zdravotní péče včetně specifických řešení, a to například v oblasti protetiky. 

Dalšími souvisejícími technologiemi na křivce jsou biočipy, personifikace, rozšířená inteligence (kombinace AI s lidskými dovednostmi), emoční AI, pohlcující pracoviště a biotechnologie (umělé či pěstované tkáně).

Post-klasická IT infrastruktura (postclassical compute and comms) 

Svět informací po desetiletí ovládaly tradiční architektury a jejich pravidla, mezi něž patří  například obecně známý Mooreův zákon. Nové generace výpočetních a komunikačních technologií ale stále častěji využívají architektury odlišné. Musí se tak k nim (a jejich programování či využívání) přistupovat nejen odlišně, ale znamená to, že pokrok může přicházet ve skocích. Zásadní dopad by mohly mít například satelitní systémy na nízké orbitě (LEO satelity), jež celosvětově poskytnou rychlé a dostupné internetové spojení až polovině všech dnes nepřipojených domácností.

Souvisejícími technologiemi na hype křivce jsou kromě LEO satelitů 5G sítě, nové generace pamětí a nano 3D tisk.

Digitální ekosystémy (digital ecosystems) 

Důležitá je především automatizace obchodních ekosystémů bez zbytečných transakčních mezikroků a umožňující dynamické napojování služeb na sebe. Digitální ekosystémy využívají efektivní provázání tří klíčových skupin – podniků, lidí a věcí – na jediné sdílené platformě s cílem dosáhnout výsledku, který je všem přínosem. Digitální ekosystémy mohou navíc snadno překonávat tradiční (dřívější) zeměpisné, tržní či odvětvové bariéry. Digitalizace vede také k dekonstrukci tradičních prodejních či zásobovacích řetězců i k vzniku zcela nových druhů produktů a služeb. 

Souvisejícími klíčovými technologiemi jsou DigitalOps (procesy, při kterých se firma učí z digitálních produktů pro zákazníky), znalostní grafy, syntetická data, decentralizovaný web a decentralizované autonomní organizace.

Pokročilá AI a analytika (advanced AI and analytics) 

Dosah či hranice AI technologií se neustále mění společně s tím, jak nové druhy algoritmů a datových struktur otevírají zcela nové možnosti. AI tak vyráží do dalších směrů – pokročilá analytika dnes přináší autonomní či částečně autonomní zkoumání dat či obsahu pomocí nástrojů, které v tradiční BI neexistují. Dokáže tak přinášet nová zjištění, dělat přesnější předpovědi nebo sestavovat doporučení, a urychlovat i zpřesňovat tak rozhodovací procesy.

Jednou z významných novinek je tzv. AI na okraji (Edge AI), jak vysvětluje Brian Burke: “Nástup edge AI je zásadní zejména pro aplikace citlivé na dobu odezvy (například autonomní navigační systémy), výpadky sítí (vzdálený monitoring, zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávání obličejů), nebo pracují s velkými objemy dat (analýza videa).”

Tento trend zahrnuje technologie, jakými jsou strojové učení, edge AI, edge analytika, AI PaaS, analýza pomocí grafů a další.

Rodícím se technologiím a klíčovým technologickým trendům bude věnována konference  Gartner IT Symposium/Xpo 2019, která proběhne 3. – 7. listopadu v Barceloně a Digibiz přinese aktuální informace přímo z místa dění.

Napsat komentář