Gartner: Do roku 2022 bude 60 % zaměstnanců preferovat zdravé kanceláře před prací z domova

Pandemie koronaviru vedla k dočasnému i trvalému poklesu vytíženosti tradičních kanceláří. Jak informuje server Inside, podle analytiků Gartner tato změna v budoucnu povede k růstu poptávky po chytrých kancelářích se zdravým pracovním prostředím. Až 60 % zaměstnanců bude zdravá co-workingová pracoviště do roku 2020 upřednostňovat před prací z domova, tzv. na homeoffice.

„Z důvodu pandemie a karanténních opatření zůstává řada kanceláří z velké části neobsazených, neboť zaměstnanci pracují na dálku. S tím, jak jsou postupně uvolňována opatření, se do práce vracejí zaměstnanci, kteří se ale nyní výrazně více zajímají o své zdraví a bezpečnost,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartner Gavin Tay. „Kanceláře, které byly proměněny v chytré prostory se zdravým pracovním prostředím, výrazně přispějí k jejich pracovní pohodě.“

K vybudování monitorovaných zdravých kanceláří mohou přispět lídři odpovědní za aplikace zavedením řešení typu intelligent workplace management system (IWMS). Ty společně s aplikacemi pro plánování zdrojů (RSA, Resource Schedulling Applications) na bázi umělé inteligence a internetu věcí včetně pohybových senzorů a majáků mohou například upozorňovat zaměstnance na nutnost dodržovat pravidla odstupu s ohledem na jejich pohyb v kanceláři. Stejně tak lze sbírat data pro případné trasování kontaktů či nasadit osobní virtuální asistenty v roli wellness koučů. 

Podniky mohou také kromě již nastavených hygienických pravidel a doporučení či měření teploty investovat do systémů monitorujících v reálném čase kvalitu vzduchu či informujících průběžně zaměstnance. Mezi jejich doplňkovými funkcemi může být účinná filtrace vzduchu odstraňující viry i další patogeny a škodlivé částice. 

Konverze prázdných „kanceláří duchů“ na zdravá co-workingová pracoviště pochopitelně něco stojí. Může ale jít o první krok v rámci strategie minimalizace dopadů pandemie a krize. Zaměstnanci, kteří nechtějí pracovat z domova, zejména proto, že tam nemají odpovídající pracovní prostředí, nebo jim izolace nevyhovuje, budou takto modernizované kanceláře jednoznačně preferovat (a dosahovat v nich vyšší produktivity). Jejich zpřístupnění pracovníkům z jiných organizací může podnikům přinést dodatečné příjmy a částečně kompenzovat předchozí ztráty a investice.