Reklamy na sociálních sítích: Ekonomický obr ve výši 200 miliard dolarů ročně!

Statistiky využívání sociálních sítí ukazují, že od jejich založení v roce 1996 se staly nedílnou součástí života více než poloviny světové populace. V roce 2022 dosáhl počet uživatelů sociálních médií 4,74 miliardy, což představuje nárůst o 4,2 % oproti předchozímu roku. Sociální sítě využívá 93 % uživatelů internetu. Reklamy na sociálních sítích mají proto velký ekonomický vliv, a to přibližně 200 miliard dolarů ročně. Lidé stráví průměrně 2,5 hodiny denně na sociálních sítích, což ukazuje jejich význam jako kanálu komunikace a zábavy.

Pokud se zaměříme na konkrétní sociální sítě, Instagram oslovuje 30 % uživatelů internetu a je nejpopulárnější u generace Z, zejména ve věkové skupině 25-34 let. Facebook zůstává nejrozšířenější sociální sítí s téměř 3 miliardami aktivních uživatelů, a i když počet uživatelů ve věku 13-17 let klesá, věková skupina 25-34 let je stále početnější,“ popisuje Tomáš Zadák, CEO & client partner společnosti Ler Studio, www.lerstudio.cz.

TikTok, relativně nová sociální síť, je vyhledávána uživateli ve věku 18-29 let. Lidé tráví průměrně 23 hodin měsíčně na této platformě, a proto se stává atraktivním kanálem pro inzerenty. Pro úspěšnost videí na TikToku je důležité prezentovat nejdůležitější informace v prvních 3 vteřinách videa.

Je také zajímavé sledovat rozdíly ve využívání sociálních sítí mezi pohlavími. Celosvětově je průměrné rozdělení 54 % mužů a 46 % žen. V USA však převažují ženy, které tvoří 76 % všech ženských uživatelů internetu s účty na sociálních sítích. Muži mají zase větší zastoupení na platformách jako YouTube, LinkedIn, Twitter a TikTok.

 Využívá ještě někdo počítač?

Podíváme-li se na využívání sociálních sítí prostřednictvím mobilních zařízení, zjistíme, že 80 % lidí na světě přistupuje k sociálním sítím pouze pomocí mobilních telefonů nebo tabletů. Z tohoto čísla přibližně 78 % uživatelů přistupuje k sociálním médiím výhradně prostřednictvím svého mobilního telefonu, zatímco pouze 1,32 % navštěvuje sociální sítě pouze prostřednictvím počítače.

Nicméně při srovnání s procentem lidí, kteří přistupují k internetu prostřednictvím mobilních zařízení a jiných přenosných zařízení, zjistíme, že rozdíl mezi používáním mobilních telefonů, tabletů a počítačů není tak zásadní,“ popisuje Tomáš Zadák, CEO & client partner společnosti Ler Studio.

Globálně se mobilní telefony těší největší oblibě s téměř 55 % tržního podílu, počítačová zařízení jsou využívána 42 % populace a zbývající 3 % připadá na tablety. V USA využívá počítačů přibližně 50 % lidí, mobilních zařízení 46 % a tablety 4 %. V České republice, podle údajů z února 2021, 49,47 % uživatelů upřednostňuje počítače, 46,83 % Čechů surfuje na internetu pomocí mobilních zařízení a 3,35 % používá tablety.

Responzivita a sledování trendů

 Vzhledem k rostoucímu využívání mobilních zařízení je důležité, aby podniky a značky přizpůsobovali svou marketingovou strategii tak, aby byla přístupná a atraktivní pro uživatele mobilních zařízení. Mobilní aplikace a responzivní webové stránky jsou nezbytnými nástroji pro úspěšnou komunikaci se zákazníky na sociálních sítích,“ říká Zadák z Ler Studio, www.lerstudio.cz.

Využití sociálních sítí se stále zvyšuje a jejich vliv na společnost a ekonomiku je značný. Pro podniky je důležité sledovat aktuální trendy a chování uživatelů na jednotlivých sociálních sítích, abychom byli schopni efektivně využívat jejich potenciálu pro rozvoj svého byznysu. Každá platforma má své specifické vlastnosti a cílovou skupinu, a proto je důležité vybrat ty správné sociální sítě.