Produktivita zaměstnanců v době koronarize: Gartner radí zaměřit se na emoce

Udržet produktivitu zaměstnanců během karanténních opatření je těžší, než se zdá. Analytici z Gartner připravili šestero rad, jak zaměstnancům pomoci zvládnout emočně náročnou situaci a zároveň podpořit jejich pracovní morálku, ať už pracují z domova nebo přímo z pracoviště.

Úzkost, frustrace a vyhoření. To jsou pocity, které se v těchto dnech pravděpodobně honí hlavou většině lidí v zaměstnaneckém poměru. Pokud jim není věnována dostatečná pozornost, vedou k horším pracovním výsledkům a chybám. V konečném důsledku mohou ohrozit schopnost firmy překonat současnou krizovou situaci.

“Většina podniků se doposud zaměřovala na plánování možných scénářů a nezbytné provozní odezvy s cílem zachovat kontinuitu byznysu. Tyto plány nicméně většinou neřeší otázky, jako je schopnost zaměstnanců soustředit se v současné situaci na svou práci,” říká vedoucí výzkumu Gartner HR Practise Brian Kopp.

Jak na zaměstnance v době koronakrize?

  • Vyhledávejte aktivně zaměstnance, kteří potřebují podpořit. 
  • Obousměrná komunikace je základ. 
  • Definice konkrétních cílů vede k propojení zaměstnanců s podnikem. 
  • Připomínejte hodnoty podniku – snížíte tak riziko nevhodného chování. 
  • Uznání úspěšných pracovníků motivuje i další. 
  • Přesměrujte zaměstnance na inovace.

Staré známé klišé o obousměrném dialogu tu platí dvojnásob

Lidé z HR by podle závěrů výzkumné a poradenské společnosti Gartner měli pomoci manažerům na všech úrovních rozvíjet šest základních aktivit, které zaměstnancům zajistí podporu pro zvládnutí emočně náročné situace. 

Klíčové je aktivní rozpoznávání známek stresu u podřízených, a to nejen pozorováním, ale především vzájemnou komunikací mezi manažery a zaměstnanci. HR by podle doporučení Gartner mělo připravit návod, jak s podřízenými řešit citlivá témata, zejména jistotu práce, budoucnost, dopad celkové situace na zaměstnance a také neshody či nervózní pnutí na pracovišti. 

Aby komunikace fungovala, musí být obousměrná. HR by mělo být schopno vytvářet vhodné příležitosti pro obousměrný dialog s cílem realisticky vykreslit jak pozitivní, tak i negativní dopady přijímaných opatření.

Nastavení jasné spojitosti mezi pracovním výkonem jednotlivce a dosažením obchodních cílů firmy pomáhá zvýšit sebevědomí zaměstnanců a pocit důležitosti práce, kterou dělají ve ztížených podmínkách. Definice konkrétních cílů a informace o případných změnách navíc pomáhají udržet pozornost, zacílení, energii a pocit účelnosti. Viditelné spojení mezi prací zaměstnanců a úspěchem podniku nejlépe vysvětluje aktuální cíle podniku a interpretuje vizi organizace do kontextu práce zaměstnanců. 

“Jeden z nejlepších způsobů, jak zaměstnance motivovat, je umožnit jim vidět a vnímat, jak jejich práce přispívá k plnění cílů celého podniku. Zaměstnanci, kteří chápou význam a důležitost své práce pro úspěch podniku, jsou sebejistější a nebojí se ztráty místa.” Brian Kopp, vedoucí výzkumu Gartner HR Practise

Pracovní pohodu až z třetiny ovlivňují nepříjemné zážitky na pracovišti

Pracovní pohoda je jedním z klíčových faktorů vedoucích k pocitu psychické pohody. Nepříjemné pracovní zážitky ovlivňují celkovou psychickou pohodu až z 35 %. V nejistých obdobích také roste míra nevhodného chování a incidentů na pracovišti až o 33 %. Manažeři by proto měli klást důraz na řešení všech incidentů a trvat na důsledném připomínání firemních hodnot. 

Pochvala potěší. V době koronakrize o to víc. Gartner proto radí manažerům vyjadřovat uznání svým podřízeným. Dávají tak jasný signál i ostatním spolupracovníkům, jaké chování a přístup je žádoucí. Uznání může mít navíc formu nejen peněžitou, ale i veřejné ocenění, osobní rozvoj či růst. Podniky, kde na podobné věci za normálních okolností není tolik prostoru,  dávají zaměstnancům najevo svůj dlouhodobý zájem a perspektivu budoucí spolupráce.

Krize může být zároveň i příležitostí

Zaměstnanci s vysokým osobním potenciálem obvykle nesou případná omezení inovací a vyhýbání se riziku velmi těžce. Ale i v podnicích, které v důsledku krize omezují investice, mohou manažeři klást důraz na inovace a optimalizace procesů. Navíc mohou přinést řešení problémů s narušením běžných procesů či byznysu vyvolané současnými opatřeními.

Další užitečné tipy, jak na koronakrizi v podnicích, jsou na stránkách Gartner.