Poválečná generace a Husákovy děti jsou loajální a utrácí online víc než generace Y

Nový průzkum od platební firmy Blackhowk Network ukázal, že ačkoliv se firmy velmi často zaměřují na mileniály a generaci Z, generace X (Husákovy děti) a baby boomers (poválečná generace) disponují významnou kupní silou. A rozhodně nenakupují potraviny výhradně v kamenných obchodech, kromě online nákupů navíc ochotně zkouší i jiné platformy.

Průzkum mezi generací X a baby boomers ukázal, že jsou to multi-channel zákazníci. Téměř třetina z nich nakupuje online průběžně a 60 % z obou skupin objednává online s doručením domů, což je více než ve skupině generace Z nebo mileniálů.

Průzkumu se zúčastnilo před 10 tisíc dospělých Američanů ve věku od 18 do 75 let. Kromě jiného z něj vyplývá, že až 82 % generace X a baby boomers nakupuje minimálně jednou měsíčně v kamenných obchodech a 40 % nakupuje minimálně jednou měsíčně také online.

V posledních letech se do centra pozornosti retailových marketingových strategií dostali především mileniálové a generace Z. Průzkum ukazuje, že firmy by kupní sílu generace X a baby boomers rozhodně neměly přehlížet. Mladší generace má bezpochyby vliv, ale i starší zákazníci hrají v přijímání inovací výraznou roli. 

Generace X a baby boomers milují osvědčené metody

– Až 82 % jich nakupuje v kamenných obchodech minimálně jednou měsíčně.

– Před vlastním nákupem si zjišťují potřebné informace o produktech. 

– Milují letáky, dají na ně více než na doporučení a online recenze. 

“Zatímco se marketéři soustředí na generaci Z a mileniály, neměli by přehlížet generaci X ani baby boomers. Tyto dvě skupiny dohromady disponují podle průzkumu firmy Epsilon téměř trojnásobnou kupní silou v porovnání s mladší generací, “ vysvětluje Theresa McEndree, viceprezidentka pro marketing Blackhawk Network. Tito zákazníci podle ní navíc předběhli mladší generaci v nákupech potravin online s doručením domů. To by mělo pomoci retailerům pochopit, jak nejlépe tuto skupinu zasáhnout a podpořit její dobrou zkušenost, která vyústí ve vyšší prodeje. 

Generace X ve srovnání s jinými generacemi utrácí více peněz za jídlo a víno. Lidé z této generace vyhledávají kvalitu, produkty uzpůsobené jejich potřebám a také pohodlí. Navíc nakupují a ovlivňují chutě a zcela jistě i loajalitu ke značkám u svých dětí, z kterých vyroste další generace zákazníků. 

Nebojí se nakupovat online

– Třetina generace X i baby boomers nakupuje online výhradně přes počítač. 

– 74 % generace X a 76 % baby boomers plánuje v příštích 6 měsících nakoupit online s doručením domů. 

– 60 % generace X a 60 % baby boomers si přes počítač objednalo potraviny online s doručením domů. To je více než u mladší generace.

Tyto skupiny zákazníků nakupují v kamenných obchodech, což ale neznamená, že nenakupují také online. Podle zprávy U.S. Grocery Shopper Trends v roce 2019 meziročně vzrostl podíl zákazníků generace X nakupujících potraviny online z 29 % na 40 %. Hlavní rozdíl ve srovnání s mladší generací zákazníků spočívá v tom, že generace X nakupuje častěji z notebooků a stolních počítačů. Při nakupování potravin online mají obavy, zda dodané zboží bude čerstvé. Na druhou stranu ale na tomto způsobu nakupování oceňují rychlost a pohodlnost, která je pro ně důležitá. 

Přestože se baby boomers ani generace X online nakupovat nebojí, stále je pro ně rozhodující zkušenost z kamenného obchodu. Ke svým oblíbeným obchodům jsou velmi loajální a stejně tak mají velkou tendenci zůstávat loajální také k oblíbeným značkám. Relativně dost času věnují tomu, aby si o produktech před nákupem našli dostatek informací. 

Obě generace shodně tvrdí, že je při nakupování ovlivňují letáky, a to více než doporučení přátel nebo rodiny. Také milují dárkové poukazy. S tím, jak budou stárnout a budou méně mobilní, je možné, že budou nakupovat online čím dál víc. Prodejci a značky by tedy na jejich loajalitě měli začít pracovat co nejdříve. Možná není snaha o práci s touto cílovou skupinou tak trendy jako s mladšími zákazníky, ale rozhodně slibuje zvýšení prodejů.

zdroj: grocerydive.com

Napsat komentář