Postel jako inteligentní hub. Linet uvedl IoT platformu pro chytrá zdravotnická lůžka

Zdravotní lůžka monitorují pohyb pacientů a upozorňují personál na rizika, která jim hrozí. To umožňuje nová IoT platforma s názvem Safety Monitor, kterou letos vyvinula ve svém nově rozšířeném vývojovém centru společnost Linet.

IoT platforma Linetu je v České republice zcela unikátní a odpovídá světovým vývojovým trendům ve zdravotnictví. Díky ní se tak postel ve zdravotnictví mění z pouhé podložky pro pacienta ve významnou léčebnou pomůcku.

„Postel může sloužit jako inteligentní HUB. Může se chovat jako platforma, která zpříjemňuje pacientovi pobyt v nemocnici, propojuje pacienta se sestrou a ošetřujícím lékařem, pomáhá nemocničnímu personálu v péči o pacienta, a šetří tak čas i fyzické síly sester. Zároveň zaznamenává a vyhodnocuje pacientská data a zasílá informace do nemocničních systémů bez potřeby dalších zásahů ze strany nemocničního personálu,“ říká Vít Karvay, technický ředitel společnosti Linet.

„Proto jsme významně zainvestovali jak do propojení postele s vnějším světem, tak i do senzoriky a přidané hodnoty, kterou může postel v budoucnu poskytnout. Prvním příkladem může být právě nová IoT platforma Safety Monitor, která pomáhá personálu vzdáleně monitorovat, zda jsou všechny parametry postele nastaveny na co nejlepší bezpečnost a zároveň dokáže personál efektivně upozornit například na to, když se pacient pokouší vstát z postele ve chvíli, kdy by ještě vstávat neměl,“ přiblížil Karvay.

Vývoj IoT platformy Safety Monitor letos společnost Linet dokončila díky projektu na rozšíření vlastního vývojového centra, jež původně vzniklo v roce 2009. „Díky rozšíření vývoje se nám podařil zásadní průlom, kdy jsme velmi rychle a efektivně pronikli do světa IoT s naší novou softwarovou platformou s názvem Safety Monitor. V oblasti IoT je to pro nás naprosto zásadní rozšíření portfolia o první digitální produkt,“ komentuje rozšíření centra Vít Karvay.

V rámci projektu došlo k významnému posílení pracoviště elektrovývoje, rozšíření činnosti zkušebny, posílení reakceschopnosti a kapacity nástrojárny, konstrukce a prototypové dílny. Kromě toho se zvýšila efektivita fungování celého technického oddělení firmy, a to díky investici do moderních softwarů pro řízení testovací laboratoře a návrhu nových produktů.

„Inovace ve zdravotnictví jsou vzhledem k významné regulaci trhu relativně pomalé. I přes to se nám v poslední době povedlo na trh uvést několik inovovaných výrobků významně rychleji, než se nám to dařilo v minulosti,“ uvádí Vít Karvay.

Linet na rozšíření vlastního vývojového centra využil dotace z programu podpory Potenciál z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ten aktuálně mohou využít všechny firmy, které chtějí inovovat a splní podmínky.

„Program podporuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu. Dosud v něm bylo podpořeno 372 projektů za téměř 5,5 miliardy korun. V aktuální výzvě tohoto programu přijímáme žádosti o dotace do 23. listopadu 2020,“ doplňuje Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

https://digibiz.cz/sef-linetu-tomas-kolar-zdigitalizovali-jsme-luzka-ted-jdeme-z-postele-ven/