Obnova evropské ekonomiky bude rychlejší, než se zdálo, vzkazují lídři světového byznysu

Až dvě třetiny (66 %) světových lídrů byznysu očekává, že se evropský trh z ekonomického poklesu způsobeného pandemií koronaviru relativně rychle zotaví. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Accenture, podle níž by evropské firmy neměly zapomínat na investice do inovací. Mohlo by jim to zkomplikovat snahu doběhnout americké a čínské konkurenty.

Report společnosti Accenture ukazuje, že během dalších 12 měsíců přibližně tři z deseti světových top manažerů očekávají rychlé zotavení evropské ekonomiky. Celých 37 % respondentů pak předpovídá pomalejší, ale stále stabilní růst.

Zpráva s názvem Bold Moves in Tough Times společnosti Accenture obsahuje názory 478 top manažerů z Evropy, Severní Ameriky a asijsko-pacifického regionu. Průzkum se uskutečnil v květnu 2020 a zahrnoval firmy s ročními příjmy nad 500 milionů USD z následujících sektorů: aerolinky/ turismus/ doprava, automobilový průmysl, bankovní sektor, komunikace/ média/ zábava, chemický průmysl, spotřební zboží, energetika, technologie, průmyslové zboží a vybavení, pojišťovnictví, farmaceutický průmysl a biotechnologie, veřejné služby, maloobchod a softwarové služby.

Nejoptimističtějším sektorem je farmaceutický a biotechnologický průmysl, kde až 34 % lídrů byznysu očekává zvýšenou poptávku na evropském trhu. Druhým nejoptimističtějším sektorem je oblast komunikace, médií a zábavy. Až 52 % dotazovaných v této oblasti předpokládá rychlé uzdravení segmentu. Následuje pojišťovnictví s 47 % pozitivně naladěných respondentů. Naopak nejpomalejší uzdravení čekají v automobilovém průmyslu (7 %) a v letecké dopravě a cestovním ruchu (12 %).

Manažeři očekávají nejrychlejší obnovu ekonomiky v těchto zemích:

  • Německo
  • Velká Británie
  • Severské země

Optimismus a sebedůvěra firem jsou pro obnovu ekonomiky klíčové

Podle výsledků průzkumu Accenture postupně naroste konkurenceschopnost evropských firem vůči americkým a ještě více vůči čínským konkurentům. „Sebedůvěra je velmi důležitým faktorem pro růst ekonomiky,“ vysvětluje Jean-Marc Ollagnier, CEO Accenture pro Evropu. „Optimismus evropských firem je jedinečnou příležitostí pro posílení jejich postavení v rámci globální ekonomiky a příležitost dostihnout americkou i asijskou konkurenci. Samozřejmě bude záležet na tom, jak se firmám podaří přetavit optimismus do růstových aktivit. Je důležité, aby se evropské firmy příliš nespoléhaly na státní pomoc, aby nezůstaly v defenzivě a začaly investovat do progresivních inovací,“ dodává.

Průzkum společnosti Accenture naznačuje, že evropští výkonní manažeři jsou opatrnější v restartu byznysu. Soustřeďují se více na šetření než na investice do inovací.

Více než polovina (53 %) evropských respondentů uvedla, že zpomaluje investice do inovací a během následujících šesti měsíců neplánuje zavádět žádné nové inovace. Pro srovnání, v Severní Americe zpomaluje investice pouze 33 % společností a v regionu Asie-Pacifik 49 %.

Nedostatečné investice do byznysu budoucnosti

V Evropě zatím pouze jedna ze sedmi firem spustila investice do iniciativ pro oživení byznysu. V regionu Asie-Pacifik je to každá čtvrtá firma a v Severní Americe dokonce jedna ze tří. 

Evropští manažeři mezi sebou navzájem málo spolupracují. Ve snaze překonat ekonomické dopady spoluprací oproti dalším regionům v tomto ohledu zatím zaostávají. V Evropě spolupracuje jen 46 % manažerů, v Severní Americe 53 % a v regionu Asie-Pacifik dokonce 55 %. „Evropští lídři se musí začít připravovat na post-covidový svět,“ vysvětluje Jean-Marc Ollagnier. „Již dnes musí začít přemýšlet a jednat rozhodně, vyváženě riskovat, a tak si vybudovat dlouhodobou odolnost, obnovit modely růstu a adaptovat se na „never normal“ situaci.“

Příležitosti: Digitální transformace, technologie na obnovu průmyslu a spotřebitel v hlavní roli

Zpráva společnosti Accenture indikuje kritické oblasti, na které by se evropské firmy měly zaměřit, aby se staly konkurenceschopnější. Mezi ty nejdůležitější patří zintenzivnění digitální transformace. Firmy, které nejvíce odolaly ekonomickým dopadům pandemie, jsou ty s nejpokročilejšími digitálními schopnostmi. Umožňují práci na dálku, přizpůsobení dodavatelského řetězce a adaptaci na nové způsoby prodeje. Evropští podnikatelé si dnes uvědomují potřebu rychlé digitální proměny. Až 63 % respondentů připustilo, že pandemie zrychlí digitální transformaci a využívání cloudových řešení.

Nákupní zvyklosti spotřebitelů během pandemie, například zodpovědnější přístup k nákupu či přechod k online nákupům, si zákazníci uchovají i po překonání koronakrize. Více než dvě třetiny evropských firem vidí příležitost stavět na spotřebitelské zkušenosti, která odráží sociální a environmentální kritéria.

Covid-19 posílil diskusi firem o přesunu jejich průmyslu zpět na domácí trhy. Avšak relokace nemusí být lékem na evropskou průmyslovou renesanci. Pro vybudování průmyslové odolnosti, nových byznys modelů a vytvoření nových zdrojů příjmů musí průmysl využít pokročilé digitální technologie, jakými jsou prediktivní modelování, technologie digitálních dvojčat, edge computing a další.

„Evropa je na křižovatce – její byznys lídři mohou buď pokračovat v dobře známých obchodních a výrobních strategiích, nebo se mohou vydat po nové cestě založené na inovacích a progresivních technologiích a spojit je se silnými evropskými vlastnostmi jako stabilita a solidarita,“ vysvětluje Jean-Marc Ollagnier z Accenture. „I když pandemie covid-19 přinesla potíže, dnes z ní můžeme těžit. Je nyní na Evropě, aby využila této příležitosti a stala se konkurenceschopnější,“ dodává.