Naučili jsme palety mluvit. Řeknou na sebe všechno

Největší výzva logistiky pro následující měsíce a roky? Najít řešení pro ztracené, ukradené a opožděné zásilky. Celosvětově až 30 procent všech zásilek nedorazí do cíle včas. Příčinou jsou chybějící nebo nesprávné informace. 

Už 100 let funguje logistika stejně 

Zhruba před 100 lety začali výrobci skládat zboží na dřevěné palety, které se pak nakládali na vysokozdvižné vozíky. A od té doby se toho moc nezměnilo… po celém světě obíhají miliardy palet. Převážně dřevěných, své místo na slunci začínají významněji dobývat i recyklované a recyklovatelné palety plastové.

Přesto celý dodavatelský řetězec čelí několika problémům: 

  • Palety se ztrácí, kradou a falšují (zejména dřevěné europalety).
  • 30 % všech zásilek nedorazí do cíle včas.
  • 10 % všech zásilek se cestou do cíle ztratí.
  • Skutečně kontrolovat a verifikovat dodržení přepravních podmínek je téměř nemožné.
  • Mít neustálý přehled o místě zásilky v průběhu cesty je obtížně realizovatelné.

Škody za poškozené zboží jsou do stamilionů 

Například v roce 2009 musela společnost Johnson & Johnson stáhnout od zákazníků a z výroby léky, které načichly od fungicidu, který byl aplikován proti plísním na palety. Celá akce přišla společnost na 900 milionů dolarů. 

Největší růst poptávky po paletách, čím dál častěji plastových, a navazujících chytrých řešeních vykazuje potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl. Stojí za tím nejen pandemie koronaviru, ale také tlak na udržitelnou výrobu a dopravu. Navíc v těchto oborech je často extrémně důležité dodržení přepravních podmínek v podobě vlhkosti, teploty nebo otřesů. 

V letošním roce proto bude docházet k dalšímu rozšiřování IoT a podle poradenské společnosti Gartner to bude právě dodavatelský řetězec, na jehož další vývoj bude mít internet věcí obrovský vliv. 

V průměrném skladu se nachází tisíce palet, které jsou prakticky neustále v pohybu. Cestují po zemi, po moři, po železnici. Právě dostupnost informací o pohybu palet a stavu zboží začíná odlišovat jednotlivé hráče na trhu. Umožňují totiž zefektivnit služby a poskytovat lepší služby a informace zákazníkům.

Co je chytrá paleta

Chytrá paleta je plastová nebo dřevěná paleta (mohou se osadit i kontejnery, bendy, roltejnery a jiné manipulační jednotky nebo samotné zásilky) osazená  IoT senzorem, který sleduje polohu přepravovaného zboží v dodavatelském řetězci. Senzory kromě pohybu a polohy mohou měřit také vlhkost prostoru, ve kterém se přepravované zboží nachází, teplotu, náklon palet nebo otřesy. 

Udržení těchto hodnot v určitém rozmezí hraje důležitou roli při přepravě potravin či produktů zdravotní péče. 

Data se senzorů se přenáší do datové platformy, které umožňuje nejen efektivně sledovat zásilky, ale také dodavatelský řetězec a přepravu optimalizovat. Cílem je snižovat provozní náklady a znehodnocení zásilky během přepravy.

Palety s RFID čipy nebo palety s IoT senzory?

Palety, které jsou osazeny RFID čipy, musí na určených místech vždy přečíst konkrétní zařízení. Mezi jednotlivými kontrolními body je paleta „neviditelná”. 

Proto se nyní prosazují IoT senzory, které nevyžadují infrastrukturu čteček, a paleta je díky připojení na síť internetu věcí viditelná neustále, v celém dodavatelském řetězci.  

Společnost Adastra osazuje IoT senzory recyklovatelné plastové palety společnosti Stabilplastik. Co všechno řešení obnáší? Na to jsme se ptali Adély Mikschikové, IoT nadšence a Business Development Managera v Adastře. 

Jak dlouho trvá implementace takového řešení?

Jak senzory, tak aplikace jsou již vyvinuté pro zmíněné scénáře, takže implace samotného řešení Chytrá paleta je velmi rychlé. Řešení propojujeme se stávajícími logistickými a IT systémy firmy. Časová a finanční náročnost se samozřejmě odvíjí od možností systémů, které firma používá. 

Věnujeme se i specifickým požadavkům a vývoji, kdy se zákazníky testujeme a vyvíjíme řešení na míru.

Kde zatím zákazníci vidí největší přidanou hodnotu?

Jednak se jim přestaly ztrácet palety, nebo spíš palety mohou dohledat a vzít si je zpět a najít toho, kdo jim je vzal 🙂 Důležité ale je, že mají kontrolu nad tím, jestli přepravní společnost opravdu dodrží přepravní podmínky a toto jsou schopni zákazníkům v podstatě garantovat. Odpadá tím spousta problémů spojených s 3PL (third party logistic). Dosud výrobní firmy neměly přepravu pod kontrolou. A když se u části zásilky objevily vady, bylo třeba ji zlikvidovat celou. Nyní přesně ví, které palety musí případně zlikvidovat a na kterých k žádnému porušení nebo poškození například okolními vlivy nedošlo.

Vnímají zákazníci také udržitelnost řešení nebo šla během krize ekologie a šetrný přístup k životnímu prostředí na druhou kolej?

Firmy si uvědomují, že krize jednou skončí a bude třeba chovat se ekologicky a udržitelně. Proto je tohle téma pro ně stále důležité. Navíc i jejich koncoví zákazníci čím dál více zohledňují, jestli se firmy chtějí chovat k životnímu prostředí ohleduplněji. Takže ano, firmy i v krizi vnímají otázku udržitelnosti.

V podstatě o všem zboží lze dohledat data. Jak je to s jejich zabezpečením?

Zabezpečení řešíme dvojí. Jelikož známe informaci odkud kam má být paleta či zboží přepraveno, jsme schopni zjistit, že se nachází mimo definovanou oblast. Jednoduše to funguje tak, že se v aplikaci nastaví oblast, ve které by se přepravovaná jednotka měla držet a jakmile tuto zónu opustí, ihned mám informaci k dispozici. Často se stává, že manipulační jednotky, které měly být vráceny zákazníkovi, jsou ve skladu na druhém konci republiky. Teď ale má zákazník podklad, že tam ty manipulační jednotky skutečně jsou.

Druhá složka zabezpečení se týká samotných dat. Ochrana a zabezpečení dat jsou v dnešní době nutností. Už při vývoji řešení se proto dbá na zabezpečení dat v cloudu během zpracování a ukládání, na bezpečné propojení mezi zařízeními a cloudem a v neposlední řadě i na bezpečnost samotných zařízení. Pokud třeba někdo ukradne senzor, nedostane se k žádným historickým datům.