Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Mapu umělé inteligence v ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Mapu umělé inteligence v ČR. Interaktivní webová mapová aplikace znázorňuje subjekty ze soukromého sektoru i akademické sféry a další instituce, které se v České republice zabývají aktivitami souvisejícími s umělou inteligencí.

Mapová vrstva umělé inteligence vznikla ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest, Platformy AI Svazu průmyslu a dopravy ČR a iniciativou AICZECHIA. Průběžná aktualizace mapy bude zajištěna na základě informací získaných právě přímo od zástupců soukromého sektoru a akademické sféry.

Mapová aplikace je kontinuálně vyvíjena agenturou CzechInvest jako otevřený software (open source). Agentura CzechInvest takto prezentuje data nejrůznějšího charakteru souvisejícího s českým investičním a podnikatelským prostředím – od dopravní infrastruktury (silniční, železniční síť, letiště, přístavy) a podnikatelské nemovitosti či brownfieldy nalézající se na území České republiky, přes umístění firem nejrůznějšího sektorového zaměření, výzkumně-vývojových a vzdělávacích subjektů, start-upové infrastruktury, až po informace o udělených investičních pobídkách a socioekonomická data jednotlivých regionů.

Napsat komentář