Cisco: Koronavirus urychlil digitalizaci. Schválení projektů dříve trvalo rok, nyní zabere jen pár týdnů

Společnost AppDynamics, součást společnosti Cisco, publikovala výsledky globální výzkumné studie The Agents of Transformation Report, která ukazuje jaký dopad má pandemie COVID-19 na firemní IT. Odhaluje tlak, který IT pracovníci zažívají v důsledku nutnosti reagovat na koronavirová opatření i v důsledku změny priorit a z toho plynoucí urychlující se digitální transformace. Téměř tři čtvrtiny IT pracovníků uvádí, že projekty digitální transformace byly schváleny a implementovány v řádech týdnů, přitom dříve by to bylo otázkou let.

Pandemie COVID-19 si vyžádala, aby podniky takřka přes noc vstoupily do téměř plně digitálního světa. Technická oddělení na celém světě se nyní potýkají s rostoucí poptávkou a vzrůstajícím tlakem na urychlení strategie digitální transformace. Musí poskytnout zákazníkům a zaměstnancům pracujícím na dálku kvalitní digitální servis v době, kdy přežití organizace spočívá na jejich bedrech.

IT pracovníci jsou pod tlakem

Výzkum společnosti AppDynamics odhaluje, že IT pracovníci zažívají tlak ze všech stran, když musí najednou velkému počtu zaměstnanců zpřístupnit práci z domu, zvládat rostoucí zátěž na své sítě a aplikace a zajistit bezpečnost všech informačních technologií, přičemž na sebe navíc přebírají nové role a odpovědnosti.

 • 81 % IT pracovníků uvádí, že COVID-19 vystavil jejich organizace největšímu tlaku na technologie, s jakým se kdy setkali.
 • 61 % IT pracovníků se v práci cítí pod větším tlakem než kdykoli předtím.
 • Po téměř dvou třetinách (64 %) IT pracovníků jsou nyní požadovány úkoly a aktivity, které předtím nikdy neprováděli.

V průzkumu 66 % dotázaných IT pracovníků potvrdilo, že pandemie odhalila slabé stránky jejich digitálních strategií, což vedlo k naléhavé potřebě urychlit iniciativy, které byly dříve součástí víceletých programů digitální transformace.

 • 74 % IT pracovníků uvádí, že projekty digitální transformace, jejichž schvalování obvykle trvá déle než rok, byly schváleny v řádech týdnů.
 • 71 % IT pracovníků poukazuje na projekty digitální transformace, které byly implementovány v řádech týdnů místo měsíců nebo let, jak by tomu bylo před pandemií.

Upřednostnění zákaznické zkušenosti

Výzkum zdůrazňuje, že většina organizací (95 %) během pandemie změnila své technologické priority a 88 % IT pracovníků uvádí, že digitální zákaznická zkušenost je nyní na prvním místě.

IT pracovníci však uvádí, že pro takovou změnu priorit nemají k dispozici potřebné zdroje ani podporu, 80 % z nich přitom má pocit, že nemohli poskytnout optimální zákaznickou zkušenost, protože postrádali dostatečný vhled do výkonu svých IT řešení. Následující oblasti uvádí IT pracovníci jako největší výzvy pro poskytnutí bezproblémové zákaznické zkušenosti během pandemie:

 • Řízení prudkého nárůstu a výkyvů návštěvnosti webu (81 %).
 • Nedostatek vhledu do výkonu informačních technologií a jeho dopadu na zákazníky (80 %).
 • Řízení průměrného času do vyřešení (MTTR) prostřednictvím vzdáleného IT oddělení (70 %).

Nové zdroje a podpora jsou podmínkou obnovy

Zpráva upozorňuje na to, že IT pracovníci potřebují od svých organizací konkrétní zdroje a podporu, aby mohli splnit nadcházející výzvy. 92 % uvádí, že přehled a porozumění výkonu technologických řešení a jejich dopadu na zákazníky a podnikání je nejdůležitějším faktorem úspěchu v tomto období. Mezi další klíčové oblasti, kde IT pracovníci uvedli, že potřebují podporu, patří:

 • Definice jasných záměrů a cílů (90 %).
 • Data v reálném čase v okamžiku potřeby (89 %).
 • Autonomie a zodpovědnost (88 %).
 • Svoboda experimentovat a riskovat (87 %).

Navzdory obrovskému tlaku, kterému IT pracovníci čelí, vidí 87 % z nich tuto situaci jako příležitost pro technologické profesionály ukázat svou hodnotu pro firmu. 80 % IT pracovníků uvádí, že reakce jejich IT týmů na pandemii pozitivně ovlivnila vnímání IT v rámci jejich organizace.

Naléhavá potřeba manažerů transformace

V roce 2018 report The Agents of Transformation Report ukázal, že je potřeba, aby vznikla nová kategorie IT pracovníků, kteří budou primárně řešit transformaci a její dopad na podnikání. Tito elitní IT pracovníci, známí jako manažeři transformace, disponují dovednostmi a vlastnostmi potřebnými pro řízení inovací.

Výzkum dospěl k závěru, že aby podniky zůstaly konkurenceschopné, muselo by 45 % IT pracovníků v organizacích během následujících deseti let začít fungovat jako manažeři transformace. Pandemie ale tento požadavek uspíšila a tohoto poměru je potřeba dosáhnout co nejdříve. 83 % respondentů uvádí, že jsou manažeři transformace klíčoví pro to, aby se podniky rychle zotavily z dopadů pandemie. Je proto důležité, aby IT pracovníci fungovali na nejvyšší úrovni svých profesionálních schopností.