Webinář Thoughtspot: Jednoduchý nástroj na analýzu dat. Dělejte neprůstřelná rozhodnutí

Zadáte report, abyste mohli udělat klíčové rozhodnutí. Než ho obdržíte, je pozdě. Rozhodujete se proto na základě intuice. Svá rozhodnutí díky tomu nedokážete neprůstřelně obhájit. Nebo se k vám reporty ani nedostanou.

Toto je smutná realita v mnoha týmech, firmách i korporacích. Sice je doba datová, ale s daty pracujeme všichni bídně. Zatím jejich potenciál dokážeme málokdy naplno využít. 

A tak IT oddělení nestíhá, tvorba reportů jim trvá déle, než je potřeba, graficky nestojí za nic. Proto vznikl nástroj ThoughtSpot. Funguje na principu Googlu, ale pracuje s firemními daty. Do vyhledávacího řádku jednoduše napíšete přirozeným jazykem otázku, na kterou potřebujete znát odpověď.

Nejčastějším dotazem je hledání anomálií

Praxe ukazuje, že často nevíme, co přesně v datech hledáme. Až při pohledu na základní report nás napadají další otázky: Co například stojí za vývojem konkrétních položek? ThoughtSpot nabízí uživatelům další analýzy a souvislosti, které by je samotné při pohledu na data ani nemusely napadnout. “Uživatelé zkrátka dokáží velmi rychle najít to, co by jim se standardním postupem s pomocí IT oddělení trvalo velmi dlouho, “ přibližuje největší výhodu Jan Bednář, AI-Driven Analytics Competency Lead z Adastry. 

Umělá inteligence zná uživatele a ví, co řeší

Systém se na chování jednotlivých uživatelů učí, co vyhledávat. Zná vyhledávací dotazy kolegů a pracuje s jejich zpětnou vazbou. Proto je schopen analyzovat data v souvislostech a posílat například alerty v případě neobvyklého vývoje. 

Nechme IT věnovat se čistě datům

Byznys nerozumí IT a IT nerozumí byznysu – s tímto tvrzením jsme se setkali všichni a v praxi ho stále potvrzujeme. ThoughtSpot tuto propast překlenuje. Byznysu dává do ruky nástroj pro využití dat a IT oddělení se může věnovat datům samotným – jejich použitelnosti a čistotě, zkrátka může opět plnit úkoly data governance. 

Jaká je konkurence?

Nejčastěji se Jan Bednář u zákazníků setkává s Power BI od Microsoftu, Qlickem nebo nástrojem Tableau. “Power BI je však v praxi pomalejší ve zpracování dat, navíc u všech nástrojů se uživatelé musí naučit psát dotazy ve správné syntaxi. 

Protože ThoughtSpot pracuje s vlastním enginem, je ve srovnání s výše jmenovanými rychlejší,” vysvětluje Bednář, který se datové analýze věnuje více než 10 let.

Ideální pro celý tým

ThoughtSpot funguje intuitivně. Členové týmu se nemusí učit aplikaci ovládat. Stejně jako umí napsat dotaz do Googlu, zvládnou napsat otázku v ThoughtSpotu. Grafy, doplňující informace, to vše je pochopitelné pro běžné uživatele.

ThoughtSpot se sám učí

Po implementaci, která trvá řádově několik hodin, probíhá učící fáze. Vybraná skupina uživatelů nástroj po dobu dvou měsíců testuje a dává mu zpětnou vazbu. Umělá inteligence se postará o to, aby v ostrém provozu dodával na pár kliknutí ThoughtSpot výsledky, na které by se běžně čekalo i týdny. Lidé v týmu nemusí znát strukturu dat.

PŘIHLASTE SE NA WEBINÁŘ 16/7 OD 10 DO 11 HODIN

Případové studie 

Jan Bednář pro webinář vybral několik případových studií, které ukazují rozmanitou škálu využití ThoughtSpot v monitoringu IT systémů, HR, supply chainu a ve financích.

Na případové studie, jak s nástrojem ThoughtSpot pracují v prodejních týmech, v oddělení risku, zákaznické péče, ve výrobě nebo v segmentu B2B se podívejte tady.