Úspěšný online prodej s Kaufland Global Marketplace

Kaufland.de je jedním z nejrychleji rostoucích online marketplace v Německu. V roce 2023 se spustí další marketplace společnosti Kaufland: v České republice Kaufland.cz a na Slovensku Kaufland.sk. Online prodejci, výrobci zboží nebo distributoři budou moci prostřednictvím Kaufland Global Marketplace oslovit nové cílové skupiny a miliony zákazníků. Kaufland online marketplace nabízí různé způsoby, jak ještě více zviditelnit vlastní nabídky. Jedná se o otevřené tržiště, což znamená, že je přístupné všem a na rozdíl od kamenných prodejen není pro online prodej nutný žádný zdlouhavý proces: Pro prodej na všech online distribučních kanálech společnosti Kaufland je potřeba jen jedna snadná a rychlá registrace.

Výhody online marketplace

 Pro vstup na digitální odbytové kanály je online marketplace nejlepší a nejjednodušší volbou, jelikož na rozdíl od vlastního e-shopu nevyžaduje žádné velké technické know-how, personál nebo značné finanční investice. Provozovatel online marketplace zodpovídá za technickou infrastrukturu a nabízí tím základ pro online prodejce, distributory a výrobce zboží, kteří mohou svůj sortiment nabídnout online. Všichni prodejci, kteří budou chtít prodávat na online marketplace společnosti Kaufland, budou mít k dispozici více než 5 000 kategorií. Začít prodávat je možné hned poté, jakmile budou doplněny ve vlastním sortimentu  údaje o nabídkách nebo produktech.Stejně tak je potřeba nastavit i podmínky zpracování objednávek a dodací lhůty nebo procesy pro vrácení zboží. K obratu značně přispívá především dosah a viditelnost jednotlivých online marketplace. Zákazníci již znají značku Kaufland a spojují si ji s pozitivními zkušenostmi. Navíc nabízí německý online marketplace Kaufland.de další podpůrné služby pro všechny, kteří se rozhodnout na marketplace prodávat. Tyto služby usnadňují prodejcům jejich každodenní práci a pomáhají rozšiřovat a posilovat jejich vlastní byznys.

Navyšte svůj obrat skrze online

Online prodejci, distributoři a výrobci zboží budou moci prostřednictvím Kaufland Global Marketplace prodávat své zboží na třech online marketplace společnosti Kaufland, a to jen s jednou registrací a za použití jednoho systému. Prodejci, kteří zatím nabízeli svůj sortiment pouze ve svém kamenném obchodě, naleznou v Kaufland Global Marketplace partnera, který jím umožní rychlý a snadný vstup na národní a dokonce i mezinárodní e-commerce trhy.

Prodejci, kteří se už nyní rozhodnou prodávat své zboží na Kaufland.de, se mohou ještě před spuštěním nových marketplace v roce 2023 v Česku a na Slovensku seznámit s technikou, která stojí na pozadí Kaufland Global Marketplace. Dále je navíc možné zaregistrovat se na budoucí online marketplace v Česku a na Slovensku. Tímto si prodejci ušetří základní poplatky a provize z prodeje po dobu prvních šesti měsíců po spuštění daných marketplace. K tomu je také na marketplace možné zapojit další reklamy pro zvýšení viditelnosti produktů (reklamy na sponzorované produkty), na kterou prodejci dostanou osobní kredit.

Zvyšte své online prodeje dalšími prostředky na zviditelnění vaší nabídky

Prodejci, kteří chtějí nabízet své produkty online, musí dbát na to, aby své údaje o produktech a nabídkách sepsali informativně, správně a líbivě. To zahrnuje například také počet a kvalitu fotografií produktů: Čím jsou údaje o produktech a nabídkách kvalitnější, tím spíše jim zákazníci budou důvěřovat, což se pozitivně projeví na prodejích. Na marketplace funguje princip transparentnosti při srovnávání produktů a nabídek. Proto je důležité používat výstižné názvy produktů a vytvořit takové popisky, aby obsahovaly veškeré relevantní údaje o produktu a zároveň byly pro zákazníky přehledné. Když je produkt představen s dostatečnými informacemi, zvyšuje se pravděpodobnost, že si ho zákazníci koupí, a zároveň se snižuje riziko reklamací.

Navíc platí pro online obchodování stejné zásady jako pro kamenné prodejny: Čím je vlastní sortiment viditelnější, tím je pravděpodobnější, že si zákazníci něco koupí. Za tímto účelem jsou na online marketplace společnosti Kaufland kromě kvalitních údajů o produktech a nabídkách také různé nástroje na lepší zviditelnění vlastní nabídky zboží:

Reklamy na sponzorované produkty: Větší viditelnost díky reklamám

 Prodejci, kteří budou prodávat na online marketplace společnosti Kaufland, si mohou nastavit vlastní kampaně na reklamy na sponzorované produkty, které fungují na předdefinovaném rozpočtu na klíčová slova, takže se na prominentních místech budou moci zobrazovat reklamy na vhodné zboží: například na stránkách s výsledky vyhledávání, na stránkách s detaily o produktu nebo na stránkách s kategoriemi. Je třeba podotknout, že náklady vznikají až při kliknutí na reklamu – samotné zobrazení reklam na sponzorované produkty je bezplatné.

Buybox: Nástroj na maximalizaci obratu  

Jako Buybox se označuje místo na stránce s detaily o produktu, na kterém lze daný produkt přidat do košíku. Určitý produkt je zpravidla nabízen mnoha různými online prodejci a v Buyboxu se zobrazí pouze prominentní nabídka, který zákazníkům přinese největší přidanou hodnotu. Z toho důvodu je umístění v Buyboxu žádoucí, jelikož se tím zvyšují šance na prodej vašich položek. Rozhodnutí o tom, jaká nabídka, jakého prodejce se nakonec v Buyboxu zobrazí, je ovlivněno faktory jako dodací lhůta, cena a náklady na dopravu.

Závěrem:

Spolu s Kaufland Global Marketplace jsou prodejci schopni jednoduše a rychle rozšířit svůj byznys a díky prostředkům na zviditelnění svých nabídek také značně zvýšit svůj obrat.