Retail Summit 2020: sundáváme růžové brýle a pojmenováváme realitu

Otevřenost a konkrétnost řady vystoupení potvrzuje, že se „opravdu něco děje“ a náš trh vstupuje do nové fáze rozvoje. Výrazně ubylo přednášek, které by se snažily lakovat věci na růžovo, a přibylo otevřenosti, upřímnosti a velmi konkrétních vyjádření.

Díky novým technologiím se stává vše transparentnějším, informace dostupnějšími a potřeba řešit věci bez přetvářky je ještě akutnější. Klíčovým strategickým imperativem se navíc stává udržitelnost a férový vztah se všemi partnery i s celkovým sociálním a životním prostředím. 

Úvodní prezentace se opět ujal Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle něj vzniká nový ekosystém a obchod v něm má šanci hrát roli integrátora trhu a iniciátora nových pravidel kooperace.  

Stále však platí to, co na základě rozsáhlého celosvětového výzkumu potvrdili Harjot Singh a Rodney Collins z McCann Worldgroup: „Základní principy úspěšného obchodu zůstávají stejné, mění se však způsob, jak je spotřebitelé zažívají“. Navázali tak na diskusi z loňského Summitu a připomněli, že v nových podmínkách trhu je třeba věnovat zásadní pozornost zákaznickému zážitku. 

Retail Summit 2020 v pražském Clarion Congress Hotel.

New Retail: již naplno, tady a teď

Dnes je již zjevné, že budoucnost patří vzájemně propojeným a organicky koexistujícím on-line a off-line kanálům. Stále více se tedy budou objevovat termíny jako „omnichannel“, „connected“ či „seamless retail“. Na řadě praktických příkladů se i na Summitu podařilo prokázat, že neplatí 2 extrémní názory, které v minulosti často zaznívaly, tedy že „kamenný obchod je mrtev“ nebo naopak že „na e-commerce se nedá vydělat“. 

Velmi jasně to popsali ve společném vystoupení Kateřina Harris a Petr Pavlík z Albertu ČR: „Nejde o dva světy, které jsou v opozici. Naše představa ve skupině Ahold Delhaize o novém maloobchodním ekosystému je taková, že se on-line a off-line kanály vzájemně doplňují“. Snad nejrazantněji se pak k tématu vyjádřil pionýr on-line prodeje potravin Tomáš Čupr z rohlik.cz, který kromě ziskové bilance svého e-supermarketu ohlásil i akvizici kamenné sítě prodejen Sklizeno.

Zakladatel a šéf Rohlik.cz Tomáš Čupr.

Podrobně situaci vysvětlil Wijnand Jongen z Ecommerce Europe, který účastníky Summitu seznámil s hlavními myšlenkami své knihy Konec nakupování on-line: budoucnost obchodu v propojeném světě. Fakta jsou v zásadě prostá: „Nové generace spotřebitelů vyžadují nové způsoby nakupování, vždy a všude. On-line a off-line jim vycházejí vstříc a maloobchod společně přetavují do podoby nového retailu“. 

Jde přitom o proces, který již naplno probíhá i u nás. Na výsledcích unikátního výzkumu mezi více jak 50 manažery a experty to potvrdil Lukáš Havlásek ze Shopsys. Snahou bude brát si z obou světů to nejlepší s cílem maximální jednoduchosti a nezahltit zákazníky technologiemi. Velkou výzvou pro „new retail“ bude najít prodavače schopné nabízet zboží v mnohokanálovém prostředí.

Technologie: teď už doopravdy 

Retaileři i jejich dodavatelé řeší v zásadě stejné zásadní problémy jako v minulosti. Jak ale poznamenal Richard Siebenstich z O2 Czech Republic: „To, co je dnes jiné, jsou právě technologie, které jim pomáhají dělat rozhodnutí kvalitnější, rychleji a ve výsledku levněji tím, že se vyvarují chyb“.  Technologie jsou hnacím motorem rozvoje nového ekosystému. Rok 2020 by totiž měl být rokem integrací.

Nejde přitom o planý slib – reálnou ukázku integrovaného přístupu k uplatnění technologií na Summitu předvedli Dalibor Kačmář a další experti ze společnosti Microsoft. Ti ve spolupráci s řadou dalších firem, například s Adastrou, přetavili v expozici prodejny budoucnosti praktické uplatnění vzájemně propojených technologií. V rámci odborných diskusí pak zaznělo, jakým způsobem stavět datově řízený retailový ekosystém. 

Retail Summit 2020

1100 účastníků + 127 řečníků

Na cestě od vizí k realitě se jako nutný předpoklad jeví změna firemní kultury a zapojení všech zaměstnanců do chodu firem. Nedílnou součástí této transformace je i změna podstaty IT oddělení na poskytovatele dat pro byznys a na servisního partnera. 

Udržitelnost: od frází ke strategii

Nejde však jen o riziko pro firmy, ale v prvé řadě o obrovskou obchodní příležitost. Na Retail Summitu 2020 se proto logicky věnovala tématu udržitelnosti řada řečníků od nových, „velmi zelených“ hráčů jako je Econea či Tierra Verde až po velké korporace typu Unilever, Makro či TESCO. 

Velmi inspirativní stanoviska k tomu, jak toto těžké téma pojmout, přednesla za obchod Alena Střížová z DM Drogerie Markt ČR: „Udržitelnost je v mnoha ohledech prezentována jako něco, kvůli čemu se musíte vědomě omezovat – něco leda tak pro novodobé mučedníky. V dm jsme z udržitelnosti udělali vědomou volbu. Nabízíme udržitelné alternativy, nechceme nic nakazovat. Lidé potřebují jen občas pošťouchnout, aby změnili své automatismy“. 

Retail Summit 2020 ovšem cíleně poukázal i na další dimenzi udržitelnosti, a to na její provázání na vlastnictví a vztahy s místními komunitami a lokálními dodavateli. Právě v ní vidí příčinu zázračného vzkříšení spotřebního družstva COOP Nederland jeho šéf Fred Bosch.  Asi nejzajímavější výrok, který to vše dal do kontextu vývoje celé společnosti, pak zazněl z úst jeho českého kolegy Milana Hlavsyz Konzumu:

„Jsme komunitně vlastněná sdílená ekonomika. Nevlastní nás žádní akcionáři, ale my zákazníci, naše komunita 5 500 rodin, co tady v kraji, pod Orlickými horami, žijeme. A všichni vyděláváme na společném nakupování. Je úsměvné, že to, co je nyní tak moderní, je vlastně staré už 176 let“.

Napsat komentář