🎤🎧 Podcast s Tomášem Rutrlem (Komix): Pojďme znovu zavést otevřený dialog mezi státní správou a IT průmyslem

Umíte si představit, že když se na ročním projektu zpozdíte s dodáním o tři týdny, dostanete jen polovinu domluvené ceny? U státních zakázek je to podle Tomáše Rutrleho, ředitele Komixu, realita. Rigidní smlouvy a drastické sankce jsou podle něj jednou z příčin, proč je česká státní správa z pohledu IT tak pomalá a drahá.

Komix byl jednou z firem, které se zúčastnily výběrového řízení na dodávku IT systému na výběr poplatků za dálniční známky. Nejen o tom, ale o výběrových řízeních obecně jsem si povídala s ředitelem Komixu, Tomášem Rutrlem. Nešťastné zakázce se nešlo vyhnout. 

Jak ji s odstupem času vidí? ”Systém na výběr daně ve výši 6 miliard ročně za roční cenu 70 milionů není drahý. Jiné systémy, které vybírají daně nebo přerozdělují peníze, jsou mnohdy ještě nákladnější, “ překvapuje na začátku Rutrle. 

Snaha o maximální transparentnost už začíná škodit

Ve snaze o větší transparentnost a poctivost jsme se podle něj dostali do situace, kdy jsou zadavatelé svázáni takovým způsobem, že nemají už moc možností, jak zadávat zakázky rozumně.  Vytratil se přirozený dialog mezi státní správou jako zadavatelem a IT průmyslem jako takovým. 

Jsou navržené systémy optimální? Nedalo by se to dělat levněji? To jsou legitimní otázky, kterými se ale v tuto chvíli nikdo ve státní správě nezabývá.

V okamžiku, kdy vyjde zadávací dokumentace, nemá dodavatel žádnou možnost ji ovlivnit. Moment, kdy by se dalo diskutovat, zda zvolené řešení je optimální, zda státní správa nejde s kanónem na vrabce, je pryč, ten ani nenastal a nenastává.

“Pro úspěch každého informačního systému je nejdůležitější komunikace mezi tím, kdo ten systém bude vybírat a tím, kdo ho bude dodávat. Každá strana má znalosti, které může dát do diskuze,” vysvětluje Rutrle, proč státní IT zakázky trpí tolika problémy. 

Pravidla jsou fajn, ale odpovědnost za výsledek zakázky by měla být na obou stranách

Jak se změnil přístup státu k zakázkám za 30 let? “Devadesátá léta byla eldorádem, snahou ale bylo nastavit pravidla a s každým průšvihem se pravidla zpřínovala. Dnes jsou pravidla a sankce tak přísné, výsledkem je současný stav. Téměř veškeré riziko je na dodavateli a na straně státu jsou rizika minimální, “ dodává Rutrle.

Proč hackathon nemohl dopadnout jinak, než že stát řešení odmítnul? Jak ze současné situace ven? Poslechněte si celý podcast.