Nové příležitosti pro merchandising: jak vytvářet planogramy pro zboží libovolné velikosti

V maloobchodě je trh s potravinami  jedním z nejkonkurenceschopnějších a nejdynamičtějších trhů a podle studie Statista Consumer Market Outlook vygeneruje v roce 2022 jen český trh s potravinami tržby ve výši 21,8 miliardy dolarů, zatímco trh s nealkoholickými nápoji 3,2 miliardy dolarů. Velkou roli v boji o klienta hraje merchandising a management planogramů.

Planogram je nástroj, který pomáhá prodávat a na něm záleží, zda si kupující mezi vším zbožím v regálu všimne konkrétního produktu. Společnosti proto berou tvorbu a aktualizaci planogramů vážně. Mike Savitsky, Tech Lead počítačového řešení Goods Checker pro maloobchod v IBA Group, vysvětluje, jak mohou moderní nástroje planogramingu pomoci českým FMCG společnostem zvýšit prodej a získat větší podíl na trhu.

Jak to fungovalo dříve: Microsoft Excel nebo Microsoft PowerPoint

Tradičně se planogramy vytvářejí v Microsoft Excel nebo Microsoft PowerPoint. Tyto aplikace jsou téměř vždy dostupné na počítačích a každý ví, jak s nimi pracovat. Potíže nastávají, když se planogramy stávají složitějšími a je jich hodně. Vytváření, aktualizace a přidávání obrázků produktů je časově náročné, proces je pomalý. Při kontrole v prodejně se může merchandiser snadno splést a nevšimnout si nesrovnalosti mezi skutečným stavem a planogramem.

Pro vyřešení tohoto problému jsme vyvinuli modul Plano Creator, který je součástí systému Goods Checker. Goods Checker je ekosystém pro automatizaci merchandisingových procesů. Řešení pomáhá kontrolovat, zda je zboží vystaveno správně, plánovat logistické dodávky a včas dodávat zboží do prodejny. Výsledky práce se ukládají do databáze pro další analýzu.

Co nabízíme: vytvořte planogramy během několika minut v Plano Creator

Plano Creator je nástroj pro vytváření elektronických planogramů a v něm může manažer za pár minut vytvořit plánogram pro několik stovek pozic s fotografiemi. Takový planogram poskytne skutečnou představu o zboží a vybavení prodejny.

Mřížková struktura

Dříve měl Plano Creator pouze jednu možnost planogramu, tj. mřížkový planogram. Je vhodný pro zboží stejné velikosti, jako jsou čokolády nebo tabákové výrobky. Chcete-li vytvořit planogram, musíte vybrat celou značku, podznačku a přímo SKU.

Planogram ukazuje počet SKU, které je třeba umístit na jednu polici. Můžete zobrazit nejen finální SKU, ale i celou podznačku. To je užitečné, když produkt nedorazil do prodejny. V tomto případě merchandiser vidí, co může umístit na toto místo.

Regálová struktura

Mřížková struktura není univerzální. Je vhodná pro velmi omezený rozsah produktů. Nejčastěji mají výrobci a distributoři širokou škálu produktů, které mají v 99 % případů různé velikosti. A zde už mřížková struktura planogramu nevyhovuje.

Proto jsme také vyvinuli regálovou strukturu. Ta umožňuje nastavit rozměry regálů, počet polic, jejich rozměry atd.

Při sestavování planogramu jsou rozměry každého SKU okamžitě viditelné a po přetažení na regál se vypočítá prostor zbývající do konce police. To pomáhá kontrolovat obsazenost regálu. Je možné zvolit den, ke kterému je planogram aktuální. Pomůže to nezmatkovat a vyhnout se otázkám: „Je to starý planogram nebo nový?“ Regálová struktura pomáhá vytvářet jednotlivé planogramy např. pro každý řetězec. Poptávka je totiž všude jiná, to znamená, že přítomnost zboží v regálech je třeba přizpůsobit poptávce. Tento přístup také pomůže lépe kontrolovat distribuci zboží napříč řetězci.

Plano Creator vám pomůže rychleji vytvářet a aktualizovat planogramy

Plano Creator je jednoduchý nástroj, který urychluje tvorbu planogramů a zjednodušuje jejich aktualizaci. Elektronické planogramy obecně pomáhají manažerům a vedoucím pracovníkům získat aktuální a agregovaná data z obchodů on line. Díky tomu mohou manažeři nastavit skutečné KPI pro merchandisery a objektivně hodnotit zaměstnance, navíc mohou manažeři zvýšit procento shody mezi skutečným vystavením zboží a planogramy a sledovat důvody, proč se planogramy nedodržují: vyprodáno, rozbité zařízení atd.  Integrovaný přístup k merchandisingu se systémem Goods Checker Audit merchandisingu prodejny pomocí počítačové technologie zabere o 60 % méně času. Automatizace navíc zlepšuje kvalitu dat tzn, že mají stejnou strukturu, neopakují se, neztrácejí se a je zajištěna jejich důvěrnost.

Řešení jako Goods Checker poskytuje vedoucím pracovníkům podrobné analýzy z různých úhlů pohledu. Nyní  může top-management českých firem při rozhodování vycházet ze spolehlivých a aktuálních dat.