Jakub Šmíd [Blindspot]: V Británii si každý může ověřit výsledky vládního modelu šíření epidemie

Pro Oxfordskou univerzitu vyvíjí model mapující a předpovídající šíření epidemie Covid-19. Jak se dívá na kvalitu dat? Jak si v tomto směru stojí v ČR? Věděli jsme v létě, že na podzim budeme mít problém?

Klíčová jsou pro modelování jakékoliv epidemie podle Jakuba Šmída, softwarového architekta Blindspot Solutions, správná a srovnatelná data. Pro Oxfordskou univerzitu modeluje scénáře vývoje pro případy, kdy země zavádí konkrétní jednotlivá protiemimiologická opatření. 

“Kvalita dat je dost kolísavá a liší se stát od státu,” přiznává. Ačkoliv jsou i v České republice určitá data prostřednictvím otevřených dat k dispozici, například Slovensko poskytuje data podrobnější. Stát zde zveřejnil i model, na základě kterého přijímá další rozhodnutí o boji s epidemií.

Jako příklad dobré praxe z pohledu člověka pracujícího s daty uvádí Šmíd Velkou Británii: “Zde zveřejnili i konkrétní implementaci modelu, takže každý si nad tím může stavět vlastní modely nebo ověřit výsledky, které model dává.” Podle něj je Česká republika v kvalitě a otevřenosti dat v průměru. 

Ačkoliv stát daty disponuje a pro některé skupiny odborníků jsou přístupná, většina odborné veřejnosti se musí spoléhat na mnohem menší datovou množinu. 

Pomohla by podrobnější data? Jak náročné je data jednotlivých zemí sjednotit? Jak jsou modely spolehlivé?

Která opatření jsou nejvíce účinná a jak stanovit nákladovost opatření pro společnost? 

Poslechněte si podcast. Rozhovor byl natočený 16. září 2020, kdy rostlo číslo R k hodnotě 1,6.

https://digibiz.cz/obchody-v-okolnich-statech-hlidaji-dodrzovani-noseni-rousek-daleko-dusledneji-rika-ondrej-vanek-z-blindspotu/