Illya Pavlov (Acamar Outsourcing Services): Rozdíly mezi externisty a interními IT pracovníky se stírají. Všechny je potřeba řídit na dálku

Pandemie koronaviru urychlila digitalizaci a tím se výrazně proměnil přístup řady firem v IT sektoru. Daleko víc nyní sahají po externích pracovnících. Budou-li chtít držet krok s těmi nejlepšími i v budoucnu, bez doplnění interního týmu nezávislými odborníky to nepůjde, říká ve svém autorském komentáři ředitel Acamar Outsourcing Services Illya Pavlov.

Pandemie digitalizaci urychluje, protože se na všech frontách potvrzuje, že jde o správnou cestu. Letos jsme pozorovali, že i když se některé R&D projekty dočasně zpomalily, protože řada firem vyčkávala a sledovala situaci, nedocházelo k žádnému významnému přehodnocování či pozastavování vývojových projektů.

Zejména průmyslové podniky čekají nemalé investice do technologií se zaměřením na propojení softwaru a hardwaru, které usnadní automatizaci výroby. To, co se ve světě IT dělo před 5 a více lety, čeká průmyslový svět nyní. 

Zvládnutí provozu nových technologií v současných továrnách je podle výzkumníků z německého Fraunhoferova institutu asi nejdůležitější výzvou výrobních firem. Samotný výzkum a vývoj ve výrobních závodech by pak měl být podle doporučení vědců podobně jako jiné podnikové postupy „zeštíhlen“ a měly by se v něm více uplatnit přístupy využívané dosud hlavně při vývoji softwaru, jako jsou DevOps či agilní vývoj.

Výrobní firmy mají celosvětově největší zájem o IoT

Vedle propojení software a hardware a jejich integrace bude i nadále růst zájem o Internet věcí (IoT). Podle studie společnosti Hitachi Solutions do něj budou letos výrobní firmy po celém světě investovat 267 miliard dolarů. Smart zařízení či vestavěná umělá inteligence jsou dnes součástí přibližně třetiny výrobních provozů a systémů, tvrdí analýza MPI Group. 

Trend IoT znamená, že prakticky vše se stává senzorem pro sběr dat a jejich poskytování v reálném čase. Stále výkonnější systémy pro zpracování dat umožňují jak optimalizaci provozu, tak i předcházení problémům ještě před jejich vznikem.

Další kritickou oblastí pro výrobu je automatizace výrobních procesů. Podíl robotizace neporoste jen ve vlastní výrobě, automatizace významně vzroste i v logistických a skladových procesech nebo inventarizaci, a to včetně využití obrazových dat. 

S digitalizací a automatizací kritických výrobních procesů pak probíhá také automatizace podpůrných procesů, plánování, finančního řízení a vykazování s využitím dat z výroby. I když jsou časté obavy z propouštění v souvislosti s robotizací na místě, praxe zatím ukazuje, že nové technologie nemají za cíl lidi nahradit, ale pomoci jim. 

Vedle rozvoje robotiky se ke slovu dostává i virtuální a rozšířená realita, která podstatně rozšiřuje možnosti, jak mohou spolupracovat lidé a stroje. Vývojáři mohou díky VR/AR efektivně modifikovat produkty ještě předtím, než se přejde k samotné výrobě. Technologie AR lze použít pro strojové učení kamer a senzorů stejně tak jako pro zaškolování zaměstnanců.

Letošní rok změnil postoj firem. Jsou otevřenější IT externistům

Zaměstnavatelé u IT expertů a specialistů s přesahem z IT do elektrotechniky dlouhodobě preferovali interní zaměstnance před kontraktory, tedy externisty pracujícími na kontrakt. Letošní rok však postoj firem proměnil. Kvůli nejistotě panující napříč celým trhem a ekonomikou jsou více otevřené externistům, kteří jim v oblasti lidských zdrojů umožňují vyšší míru flexibility.

Kromě toho si zaměstnavatelé uvědomují i to, že díky současné zdravotní situaci je velmi obtížné zaučovat často nezkušené nováčky. Najmutí celého funkčního týmu na konkrétní produkt či časově omezené období tak začalo dávat větší smysl než kdy dříve. Díky většinové práci z domova, která již od jara v ČR vládne a stala se v mnoha oblastech standardem, se navíc stírá rozdíl mezi interními zaměstnanci a externisty, všechny je potřeba řídit na dálku.

Podobná situace je i v zámoří. Podle průzkumu americké společnosti Upwork plánují zvyšovat nebo udržovat stávající podíl nezávislých odborníků tři čtvrtiny náborových manažerů. Tři z pěti náborových manažerů dávají přednost spolupráci s nezávislými profesionály, aby mohli rychleji pracovat a počítají s tím, že v budoucnu bude jejich pracovní síla „vzdálenější“ než před pandemií. Polovina náborových manažerů také uvedla, že jim přímá spolupráce s nezávislými profesionály umožnila přístup k místně nedostupným dovednostem.

Podle statistik je v zámoří průměrná délka zapojení externích talentů přes 4 měsíce. V Acamaru rozlišujeme projekty krátkodobé, s typickou dobou trvání 2-4 měsíce, a dlouhodobé, které běžně trvají 12-18 měsíců, ale někdy třeba i tři roky. Krátkodobé projekty podle něj zahrnují weby, e-shopy, online katalogy či mobilní aplikace. Dlouhodobé jsou pro velké zákazníky, takže jsou složitější, mají vícevrstvé řízení a průběžné financování.

Firmy, které mají zautomatizované a zdigitalizované procesy na maximum, čelí krizi lépe než ostatní

Společnosti, které se dosud digitalizací příliš nezabývaly, se ze současné situace poučily a nově do svých strategií zahrnují online technologie, a to jak směrem k zákazníkům a partnerům, tak směrem k zaměstnancům.

S rozmachem digitalizace proto dál roste poptávka po IT expertech, v oborech mimo IT dokonce rychlejším tempem než v samotném oboru informačních technologií. Rostoucí počet firem sází při realizaci svých IT projektů na externisty. Například v R&D centrech již dnes podíl IT externistů často přesahuje 50 procent a někde dokonce vystoupal nad 90 procent. Značná míra IT externistů je i ve výrobě.

V budoucnu bude využití externích IT pracovníků až pro dvě třetiny firem naprosto klíčové

Zavádění inovací a vývoj nových produktů a služeb proto místní firmy přestávají zvládat vlastními silami. Situaci se snaží řešit různými způsoby, ať už přetahováním lidí od konkurence či zvyšováním kvalifikace svých zaměstnanců. Postavit plně funkční a zkušený vývojový tým ovšem často nezvládnou bez pomoci externistů, kteří interní tým doplní. Tento přístup se prosazuje především v informačních technologiích, elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Další možností je využití subdodavatelů, outsourcing vývoje či služba specializovaných firem, které dokáží postavit kvalitní a kompletní vývojový tým na zakázku.

Rostoucí zájem o externí posilu vývojových týmů dokládá i globální průzkum Oxford Economics a SAP Fieldglass. Vyplývá z něj, že více než dvě třetiny (68 %) velkých a středních podniků považují externí pracovníky za důležité pro vývoj a zlepšování produktů a služeb. Pro dvě třetiny firem je pak dle tohoto průzkumu externí pracovní síla klíčová pro zrychlení uvádění nových produktů na trh a pro provoz při plné kapacitě a uspokojení poptávky. Hlavním hnacím motorem najímání externí pracovní síly přitom již dávno nejsou náklady, ale spíš schopnost zlepšit produkty a služby a zvýšit rychlost jejich uvádění na trh.