Human network: Alternativa k drahým Smart City projektům

Moderní koncepty Smart City narážejí podle Ondřeje Bratinky, výkonného ředitele firmy Parking Maniacs, na závažnou překážku v podobě nákladů. Městská infrastruktura pro Smart City je obrovsky nákladná a v mnoha případech v daném business case nevratná. Proto Parking Maniacs přichází s konceptem “živých” čidel i s novými nápady na využití dat. V roce 2019 získal projekt na Czech-German Innovation Festivalu v Berlíně cenu publika.

O tom, jak usnadnit řidičům jeden z nejpalčivějších problémů městské automobilové dopravy – parkování – jsme si povídali s Ondřejem Bratinkou a Tomem Zatloukalem z Parking Maniacs.

Aplikace Parking Maniacs buduje tzn. human network. Přitom bude sloužit řidičům. Na jakém principu funguje?

OB: Parking Maniacs je mobilní aplikace, která umožní lidem vyměňovat si v reálném čase informace o parkovacích místech a tato místa si mezi sebou vyměňovat. V oblastech, kde je problém místo najít, využívá i chodce, tzv. spottery, kteří také mohou indikovat volná parkovací místa. Lidé, kteří se do užívání aplikace zapojí, mohou fungovat jako živá čidla v síti a komunikovat informaci o parkování, která je cenná pro ostatní. 
Aplikace pracuje s tzv. gamifikací. Nabízí praktickou platformu pro sdílení informací, která je zároveň hrou, ve které uživatelé získávají ocenění. Je to kombinace Uber, Pokemon2Go a Waze. 

Takže když chci jet do širšího centra Prahy autem, otevřu si vaši appku a budu vědět, kde je volné místo na parkování?

TZ: Ano, ale nejen to. Kromě toho nabídne aplikace parkovací mapu, která bude zobrazovat místa s nejvyšší poptávkou po parkovacích místech a pravděpodobnost, se kterou lze na místě zaparkovat. Aplikace využije volná data z parkovacích automatů a poskytne další dodatečné informace o parkovací zóně, výši parkovného a na placených místech informuje i o tom, kdy se které parkovací místo uvolní. Účastí řidičů a chodců, kteří se do aplikace dobrovolně zapojí, vznikne další vrstva agregovaných dat, které chce Parking Maniacs zdarma poskytovat městským částem a podávat jim tak detailnější situace o parkovací situaci na jejich území. 

Kdy ji plánujete spustit?

OB: V půlce října 2019.

Budou uživatelé za aplikaci platit? Jak máte vymyšlený byznys model?

OB: Uživatelé budou platit za úspěšné zaparkování. A to buď výměnou auto za auto, kdy jeden řidič indikuje volné místo a druhý zájem o něj, nebo dá chodec do aplikace informaci o volném parkovacím místě. Ve chvíli, kdy chcete využít volné parkovací místo, zaplatíte 15 Kč, z toho 5 CZK jde poskytovateli služby za provoz a 10 CZK uživateli, díky kterému zaparkoval. Kromě toho uživatelé za užívání aplikace obdrží tzv. oxypointy. Jde o virtuální měnu, která vyjadřuje množství kyslíku, které uživatel svým dobrovolným zapojením do sítě pro město šetří. Úspěšní spotteři a řidiči ochotní vyměnit svá místa přispívají k rychlejšímu usazení aut z provozu,čímž přispívají k ekologii města. Auta zkrátka méně krouží kolem dokola. 🙂

“Chtěli jsme lidem nabídnout zábavnou hru s možností monetizace, která by je zároveň motivovala sdílet některé informace o tom, co se ve městě děje. Mohli by tak pomáhat i ostatním. Parkování jsme si zvolili jako jeden z nejpalčivějších problémů města proto, že se do něj může zapojit co nejvíce uživatelů a vytvořit skutečnou hru.”

Ondřej Bratinka, CEO, Parking Maniacs, s.r.o 

Parking Maniacs ovšem nebude jen appka pro řidiče ve městech, ale plánujete i využití v kamionové dopravě… 

TZ: Řidičům kamionů poskytne Parking Maniacs možnost vyměňovat si místo na odpočívadlech a parkovištích pro komerční přepravu. Řidiči si tak budou moci navzájem rezervovat místo a ušetří tak značné částky na pokutách, které musí nést za to, že parkují na černo, když mají povinnou přestávku. 

Provozovatelům soukromého parkování nabídne Parking Maniacs elegantní možnost vytvořit si na svých parkovištích virtuální místa a ty nabízet uživatelům pomocí aplikace za dynamicky stanovené ceny, např. na parkovištích před veletrhy nebo v rámci komerčních akcí. Přínosem pro zákazníky bude připravený systém, který jim umožní lépe a dynamicky monetizovat soukromá parkovací místa, bez nutnosti zabezpečení plynulého parkování agenturou. 

Do budoucna poskytne Parking Maniacs i tzv. AirBnB pro auta, možnost pronajmout svůj pozemek nebo místo před výjezdem z garáže zájemcům o krátkodobé zaparkování. 

Ondřej Bratinka, Founder & CEO, Parking Maniacs

Před založením firmy Parking Maniacs působil jako konzultant v oblasti business analýzy a implementace softwarových řešení. Specializuje se na práci s datovými sety a jejich využitím napříč rozdílnými oblastmi digitalizace, především v energetice a na finančních trzích. Působil na projektech tohoto zaměření v ČR (finance) a v SRN (utility). Původním povoláním badatel, podílel se aktivně na zrodu a budování digitálního archivu v rámci projektu Paměť národa.  

Co se bude dít s daty? Provoz zaplatí uživatelé, data ale chcete dávat k dispozici třeba městským částem zdarma…

TZ: Činností uživatelů aplikace vznikne detailní „heat mapa“, které indikuje potřeby v různých místech městské části. Ta pak může tato data využít k analýze parkovací situace. Zároveň vznikne případová studie, která bude monitorovat ochotu občanů zapojit se do Smart City řešení „živých čidel“ a zmapuje tak možnosti využití i v jiných oblastech, např. v sociálních službách. 

Na trhu zatím žádná aplikace na podobném principu není. Kde jste hledali inspiraci?

OB: Parking Maniacs vychází z rozsáhlých studií organizace Inrix, globálně aktivní agentury pro monitoring a analýzu dopravy. Například v New Yorku stráví účastník provozu hledáním parkovacího místa 127 hodin za rok! V Berlíně “jen” 62 hodin, v Londýně 67 hodin. Z průzkumů vyplývá, že řidiči poptávají řešení na bázi aplikace, které jim umožní lepší a pohodlnější nalezení parkovacího místa. Tím se vracíme k původní myšlence, že lidi sami jsou schopní vytvořit spolupracující síť, náš „human value network“, protože ta nejlepší neuronová síť, kterou zatím disponujeme, je v našich hlavách. Zároveň se tím zbavujeme i rizika zneužití, protože lidé se do sítě zapojují dobrovolně a jen pro krátký vymezený čas, kdy potřebují data nebo je naopak chtějí do sítě dodat. 

Tom Zatloukal, Founder & Creative Director

V minulosti dlouhodobě pracoval jako business konzultant, projektový manažer i řídící pracovník v mnoha nadnárodních společnostech, jako je například Logica nebo IBM. Řídil projekty výstavby operátorů trhu s elektřinou v ČR i ve Velké Británii, pracoval v oblastech logistiky, dopravy, energetiky a financí. V posledních 10 letech vytváří zajímavé produkty, např. komunitní mobilní aplikace, vertikalní větrné turbíny, expanzní turbíny, elektrické lodě nebo třeba i akvaponické systémy. Spolupracuje a podílí se na designu a prototypování nových směrů a inovací, kam Parking Maniacs jako průlomová aplikace patří.

A myslíte, že skutečně jsou v těchto městech volná parkovací místa v dostatečném počtu?

OB: Například v Berlíně je i ve špičce v průměru 30 % parkovacích míst volných. To souvisí s nerovnou distribucí míst a nevědomostí o tom, kde je hledat, kam přesně zajet apod. Takže ano, volná místa jsou, jen řidiči nevědí kde. A navíc hledají naslepo. 
Používání aplikace navíc může snížit náklady související s parkováním, vč. dopadů na ekonomiku, na kapsy daňových poplatníků i soukromých osob, které platí například pokuty za nesprávné parkování v časové tísni atd.

V Praze plánujete také spolupráci s TSK a ICT Operátorem. Co bude podstatou?

OB: ICT Operátor poskytne aplikaci data z parkovacích automatů a data o zónách. S TSK stále jednáme o rozsahu využití jejich dat a o tom, jaká data budeme poskytovat zpátky. Chceme vytvořit datovou platformu, do které se bude moci zapojit celá škála poskytovatelů dat. Chceme zpracovávat data i z pouličních kamer nebo parkovacích čidel a budeme schopni za tato data i platit, protože je ve vhodné formě poskytneme dalším uživatelům, aby z nich měli konkrétní přínos. Nebráníme se ani zapojení jiných platforem do našeho systému. Město potřebuje organické datové platformy, na komerční i nekomerční bázi, aby občané měli přístup k většímu množství informací o dění ve městě, v tomto případě o parkování a podmínkách pro něj. 

Máte vizi, kam dál se může aplikace časem rozvíjet?

TZ: Systém distribuce informací v síti chceme využít např. pro ekonomicky efektivní doručování potravin a plánování dovážek do obcí s horší infrastrukturou. Aplikace bude moci shromažďovat poptávku po službách či zboží v reálném čase a bude možné efektivněji a dynamičtěji plánovat její uspokojení. 

Napsat komentář