Gartner identifikoval pět oblastí digitálního prodeje, které se vlivem pandemie promění

Analytici společnosti Gartner identifikovali pět oblastí digitálního a online prodeje, které se promění vlivem pandemie koronaviru. Stane se tak v důsledku posunů v chování zákazníků a akcelerace digitálních investic. Lídři odpovědní za aplikace a IT by měli chápat dopady fenoménů jako je bezkontaktní prodej, vizuální konfigurování, živý prodej, B2B konzumerizace a podniková tržiště. Gartner jim radí nastavit podle těchto klíčových oblastí své digitální investiční priority.

Digitální prodej hrál během pandemie koronaviru zásadní roli, protože organizacím umožnil pokračovat v prodeji a obsloužit tak své zákazníky. “Některé změny v chování zákazníků – jako jsou online nákupy a větší orientace na zdraví a bezpečnost – budou dlouhodobé,“ vysvětluje Sandy Shen, ředitelka výzkumu Gartneru. „Opatření zavedená podniky během pandemie, jako jsou nové go-to-market (GTM) modely a nové typy interakcí se zákazníky, tu nejspíš už zůstanou a posunou tak digitální prodej vpřed.“

Analytici Gartneru identifikovali pět nejdůležitějších oblastí digitálního prodeje, které se v důsledku koronaviru změní. Lídři odpovědní za aplikace a IT je musí znát a chápat tyto změny, aby odpovídajícím způsobem upravili investiční plány a technologické platformy tak, aby byl jejich digitální či online prodej konkurenceschopný i v nadcházejících letech. 

Bezkontaktní prodej (Contactless commerce)

Bezkontaktním prodejem nejsou myšlené bezkontaktní platby, ale zcela nový způsob nakupování. Ten umožňuje zákazníkům uskutečnit nákup, aniž by se museli dotknout jakýchkoliv veřejně přístupných povrchů či předmětů nebo se dostat do blízkého kontaktu s jinou osobou. Gartner odhaduje, že do roku 2024 bude 80 % objednávek a doplňování zásob ve většině organizací bezdotykových.

Podle analytiků společnosti Gartner v obchodech brzy zaznamenáme více bezkontaktních pokladen pro snadnější odbavení nákupu. Poroste podíl obchodníků nabízejících nejen bezkontaktní platby, ale také vyzvednutí a dodávku zboží z bezkontaktních provozů používajících roboty, AI a počítačové vidění coby asistenci zaměstnancům pracujícím ve vlastním obchodě či skladu.

Vizuální konfigurování (Visual configuration)

Nástroje pro vizuální konfigurování umožňují obchodním zástupcům a zákazníkům zkoumat 2D a 3D modely produktů, které si chtějí koupit, včetně detailů, barev či doplňků, aniž by osobně museli navštívit „showroom“. V současné době využívá princip vizuálních konfigurací v omezené míře asi 1 500 prodejců po celém světě, nicméně dodavatelé těchto řešení hlásí velký nárůst zájmu v souvislosti s pandemií. V budoucnu mohou tyto nástroje omezit nutnost vystavování vzorků v kamenných prodejnách a předváděcích místnostech a zvýšit tak míru samoobslužnosti zákazníků při nákupu konfigurovatelných produktů.

Živý prodej (Live commerce)

Jako živý je označován prodej s využitím živého videostreamu umožňujícího lépe předvést produkty a komunikovat se zákazníky v reálném čase. Jeho přínosem je mimo jiné snazší přesvědčení zákazníka, aby si produkt koupili. Funkce živého streamování může být součástí obchodní či prodejní platformy nebo ji může nabízet on-line tržiště a sociální sítě s odkazy na objednání a odbavení (check-out) zákazníka. 

„Řada podniků čelila propadu prodejů během pandemie. V Číně se firmy uchýlily právě na platformy nabízející živé streamování, jako jsou Douyin a Kuaishou. Živý prodej byl již dříve používán pro módní a kosmetické zboží, nicméně řada tradičních firem je začala užívat poté, co byl jejich off-line byznys pandemií kompletně uzemněn,“ vysvětluje Sandy Shen. „Mimo Čínu je živý prodej v rané fázi – existuje jen pár platforem či dodavatelských řešení, nicméně značky, které si jej zvolily jako cestu, jak komunikovat se zákazníkem, zaznamenávají první úspěchy. Někteří prodejci například nabízejí nákup na míru s využitím živého chatu. V něm zákazníkům pomáhají najít ty správné výrobky. Nicméně míra využívání a objemy prodejů jsou v této fázi stále velmi nízké.“

B2B konzumerizace (B2B consumerization)

B2B segment se v komunikaci a nástrojích přibližuje retailu. Řada organizací změnila během pandemie své prodejní modely s cílem prioritizovat digitální kanály, jako jsou živý chat, videochat či sociální a mobilní appky sloužící pro interakci se zákazníky. Význam těchto „spotřebních“ prodejních a interakčních modelů v postpandemickém období dále poroste. Ukazuje se, že jsou stejně účinné jako tradiční prodejní modely. Mladší generace dospívají, vstupují na pracovní trh a nákupní pozice a očekávají srovnatelnou zákaznickou zkušenost, jako když nakupují soukromě v B2C sféře. Technologie umožňující intuitivní uživatelské zážitky a dostupnost kompletních funkcí pro nákup a jeho řízení kdykoliv a odkudkoliv tak budou nabývat na významu.

Podniková tržiště (Enterprise marketplace)

Podniková tržiště jsou on-line tržiště provozovaná organizacemi umožňující třetím stranám (prodejcům) přímý prodej koncovým zákazníkům. Podniková tržiště představují nejen novou sadu technologií zvyšující tvorbu přidané hodnoty z digitálního prodeje, ale také zásadní změnu obchodního modelu pro prodejní organizace. Posouvají je směrem k digitálnímu byznysu. Navíc zlepšují zážitek a zkušenost kupujících i prodávajících, zvyšují efektivitu nákupních i prodejních procesů, dodavatelských řetězců i nových zdrojů příjmů. 

Firmy, které svá podniková tržiště již spustily před pandemií, zažily následně menší otřes než ty, které prodávaly jen vlastní produkty (produkty první strany). Gartner předpovídá, že organizace, které před rokem 2023 spustí a budou alespoň jeden rok provozovat své podnikové tržiště, navýší svůj digitální obrat minimálně o 10 %.