Evropa je celosvětovým lídrem ve využívání služeb e-governmentu, Česko má vůči zbytku EU co dohánět

Jen polovina Čechů, kteří loni potřebovali odeslat státu formulář, využila elektronickou formu. Informoval o tom portál datové žurnalistiky Evropa v datech. Ukazuje se, že tuzemská úroveň rozvoje e-governmentu není nijak vysoká. Česká republika sice předčí téměř všechny státy bývalého východního bloku (s výjimkou Polska), za celoevropským průměrem indexu DESI ale zaostáváme o téměř 10 bodů oproti 72bodovému průměru. Pro srovnání, v nejlepším Finsku se podíl využití elektronické formy při komunikaci s úřady vyšplhal na 94,4 %. Online komunikaci se státem by mohl už příští rok zjednodušit projekt využití bankovní identity k plošné identifikaci v online prostředí.

Portál datové žurnalistiky Evropa v datech zveřejnil informace o stavu e-governmentu v Čechách i ve světě. Na prvních místech se podle indexu digitální ekonomiky a společnosti DESI z dílny Evropské komise umístily severské státy, naopak ho uzavírají země jihovýchodní Evropy. Česko se svými 62,4 body za průměrem EU (72 bodů) zaostává, ve srovnání s předchozími výsledky si dokonce o jedno místo pohoršilo. „Slabých výsledků Česko dosahuje i z hlediska aktivních uživatelů služeb e-governmentu. Méně využívají elektronickou formu interakce s veřejnou správou pouze v Itálii, Řecku a Německu,“ upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Evropa v datech je český portál datové žurnalistiky, který využívá statistické údaje o ekonomikách a společnostech evropských zemí a překládá je do srozumitelného jazyka infografik a map. Nabízí celoevropská srovnání i porovnání života v Evropě se zbytkem světa. Jedná se o veřejně prospěšný projekt a své výstupy nabízí volně k použití a další publikaci.

Využití bankovní identity nově i v Česku

Růst e-governmentu v Čechách by mohlo ovlivnit i využívání tzv. bankovní identity neboli možnosti ověřovat totožnost jednotlivců pomocí unifikovaného systému. V severských zemích služba funguje už skoro 20 let. Ve Švédsku ji využívá 98 % lidí ve věku od 21 do 40 let, spoléhají na ní ale i lidé ve věkové kategorii 61–70 let, a to v 82 % případů. „Například průměrný Nor použije tento nástroj více jak 170krát ročně. Norští občané se v roce 2019 ověřili vůči službám státu přes bankovní identitu ve 120 milionech případů.“ vysvětluje Filip Haering, který za přípravu projektu bankovní identity zodpovídá v České spořitelně. 

Použití bankovní identity bude možné od příštího roku i u nás. Úřady mohou díky tomuto systému identifikovat totožnost jednotlivců, se kterými komunikují. „Je nutno říci, že toto může být jen začátek. Bezpečný způsob ověření v digitálním světě je jen klíč, který do budoucna může představovat rozvoj prakticky nedozírné palety služeb,“ říká Filip Haering. 

Službu bankovní identity, za jejíž přípravou stojí Česká bankovní asociace v čele s Českou spořitelnou, Komerční bankou a Československou obchodní bankou, budou moci stát a občané využívat bezplatně. Dostupná bude i pro soukromý sektor, čímž se omezí nutnost uchovávat citlivé informace a riziko úniku dat.

Ve srovnání s celým světem jsme na 54. místě

Stav e-governmentu zkoumá i OSN prostřednictvím indexu rozvoje zvaného EGDI. Ten vedou evropské země (77 bodů) a druhé místo zastává Amerika s 57 body. Evropa vede nejen v nabízených službách, ale i v jejich využívání. První místo obsadilo Dánsko (91,5 bodů) a poslední pak Somálsko s přibližně pěti body.

Celosvětově lidé nejčastěji využívají e-government pro vykazování daní z příjmu. Česko spadá s necelými 71 body mezi země označované vysokou úrovní rozvoje e-governmentu (2. nejvyšší kategorie). Nejlépe si vedeme v oblasti lidského kapitálu (18. místo), a naopak nejhůře na tom jsme z hlediska online a elektronických služeb (86. místo). Celkově se Česko v žebříčku OSN umisťuje na 54. pozici.

Se státem příliš nekomunikujeme, nejaktivnější jsou mladí

Podle dat ČSÚ využívalo v roce 2018 internet ke komunikaci s úřady 38,5 % Čechů starších 16 let (nejčastěji ve věku 25 až 34 let, vysokoškolsky vzdělaní a ženy na rodičovské dovolené). Vyhledávání informací na webech státních institucí využívá jen 30 % Čechů. Přitom právě to je nejčastější činnost, kvůli které na stránky přicházejí. Proto lze říci, že Češi weby úřadů moc nevyužívají.

Nejaktivnější je kategorie studentů starších 16 let a ve všech nejčastějších činnostech (vyhledávání, vyplňování a stahování formulářů) vedou ženy. Češi se ve spojení se zavedením bankovní identity těší nejvíce na větší možnosti čerpání služeb státu. Podle průzkumu České bankovní asociace by rozšíření služeb uvítalo 58 % uživatelů internetového bankovnictví a 40 % uživatelů mobilní aplikace.