Cisco přichází s pomocí pro školy. Jeho nová platforma usnadní hybridní vzdělávání

Pomoc školám v době pandemie koronaviru nabízí technologická společnost Cisco. Přichází totiž s platformou Webex Classrooms, která dokáže zkombinovat prezenční a online výuku. Nová platforma pomůže školám zvládnout specifické nároky hybridního vzdělávání, kdy část žáků a studentů studuje prezenčně ve škole a část se vzdělává distančně z prostředí domova. V současné době ji podle zjištění Digibizu už vybrané školy testují.

Cisco Webex Classrooms umožňuje zabezpečenou komunikaci mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Nabízí virtuální učebny, kde může probíhat výuka na dálku. Studenti mají k dispozici rozvrh hodin a plán učiva, stejně tak přístup ke studijním materiálům. Učitelé jim mohou například poskytovat virtuální konzultační hodiny. Platforma navíc umožňuje studentům vzájemnou jednoduchou komunikaci. Zapojit se mohou i rodiče a účastnit se virtuálních třídních schůzek nebo konzultací s kantory.

Platforma Webex Classrooms, kterou už nyní vybrané školy testují, navazuje na Webex Meetings a Webex Teams. Cisco ji obohatilo o nové funkce pro vzdělávání. Pomáhá tak učitelům, studentům, rodičům a školnímu IT zvládnout nový přístup k výuce. 

S původní platformou Webex Meetings už mají české školy zkušenosti z první vlny pandemie na jaře. “Ve středu zavřeli školy, ve čtvrtek jsme získali Cisco Webex a proškolili naše kantory a od pondělka se v této platformě mohly děti učit. Pro každou třídu zvlášť jsme měli určeny hodiny k samostudiu, online meetingy přes Cisco Webex. Dětem jsme také vyhradili odkazy na online materiály ke studiu. Líbilo se mi, že se do celého systému zapojila i družina. V odpoledních hodinách pak spolu s učitelkou mohli děti tvořit různé projekty a komunikovat mezi sebou,” říká Martina Faltysová, ředitelka soukromé základní školy Eriza na Mělníku.

Platforma zjednoduší práci učitelům

Nová platforma umožňuje učitelům lépe se soustředit na vzdělávání studentů. Díky novým nástrojům mohou například:

  • Zamknout dveře virtuální učebny. Virtuální třídu je možné automaticky zamykat, aby mohli vstoupit pouze přihlášení uživatelé a studenti. Pravidla si nastaví učitel sám – hosté čekají v předsálí, dokud je nevpustí dovnitř, nebo se nemohou připojit vůbec.  
  • Vnést do své virtuální třídy větší dynamiku. V pracovních skupinkách se studenti lépe učí. Mohou tak pracovat na svém zadání, sdílet materiály a společně řešit problémy. Kantor monitoruje skupinky a připojuje se k nim podle potřeby nebo posílá hromadné zprávy s důležitými novými informacemi či upozorňuje na blížící se konec této části vyučování.  
  • Zajistit pořádek ve třídě. Funkce nuceného ztlumení zvuku umožňuje eliminovat rušivé vlivy a mít virtuální třídu lépe pod kontrolou. Studenti, kteří se hlásí, se přesunou v seznamu nahoru, takže vám neunikne žádný dotaz. Díky funkci společného vedení výuky může učitel zvládnout výuku ve více třídách současně. 

Učitelé mohou díky nové platformě Webex Classrooms také výrazněji oživit svou výuku a optimalizovat její způsob pro všechny zúčastněné. Stoupnout si, posadit se, procházet třídou – zařízení Webex je vybavené funkcí sledování vyučujícího, která ho udržuje v záběru, takže se může přirozeně pohybovat po učebně. Připojení studenti budou díky tomu lépe zapojeni do dění a snáze udrží pozornost. 

Individuální přístup ke každému studentovi i v rámci online výuky

Studenti se nejlépe učí v prostředí, které je zajímavé, zábavné a usnadňuje jim vstřebávání nových poznatků. S Webex Classrooms se mohou učit se vlastním tempem. Nástroj Webex Assistant for Meetings umožňuje živý přepis výkladu, takže výuku může sledovat každý bez ohledu na svůj způsob učení. Zadání úkolů, důležité body a práce ve skupinkách se zaznamenávají spolu s úplným přepisem, takže je možné si je kdykoli zpětně procházet.  

Studenti také zůstávají ve spojení se spolužáky. Mezi sebou mohou textově komunikovat, sdílet materiály, společně tvořit, užívat white board a volat v rámci své studijní skupiny. Do celého procesu se nově zapojí daleko intenzivněji také rodiče, kteří se mohou účastnit virtuálních třídních schůzek a mohou dětem lépe pomoci organizovat domácí úkoly. 

V Cisco mysleli vývojáři i na IT ve školách. Platforma Webex Classrooms podporuje přednastavené šablony pro výuku a bezpečnostní nastavení virtuálních učeben. Zakládání virtuálních tříd je díky tomu snazší a bezpečnější než kdy dříve. Navíc spolupracuje s dalšími nástroji, které uživatelé již využívají.