Aténské letiště lokalizuje letadla podle zvuku a chce mít nulovou uhlíkovou stopu

Mezinárodní letiště v řecké metropoli se stalo vůbec prvním letištěm na světě, kde byla nasazena technologie akustické lokalizace letadel. Zároveň se zavázalo k tomu, že bude uhlíkově neutrální. Ve všem mu nově pomáhá internet věcí.

Na mezinárodním letišti v řeckých Aténách loni vzrostl počet cestujících meziročně o 11 procent na více než 24 milionů lidí. Nový rekord padl díky velkému počtu letadel, které pravidelně dosedají na aténské ranveje a z nich také opět vzlétají do dálek. 

S tím ale souvisí také množství emisí vypouštěných do ovzduší z proudových motorů dopravních letadel. Aténské letiště přitom na ekologii dá – jako první řecké letiště se zavázalo k tomu, že se stane uhlíkově neutrální. Znamená to, že uhlíková stopa letiště by ve finále měla být rovna nule. 

Tento závazek jde ruku v ruce s inovacemi a novými technologiemi. Proto se letiště před dvěma lety dohodlo na partnerství s lokální firmou Ex Machina, která se specializuje na prediktivní analýzy s využitím internetu věcí (IoT).

Firma měla za úkol zmodernizovat a zintenzivnit monitoring, analýzu a předkládání reportů z dat spjatých s životním prostředím na letišti i v jeho okolí. Hlavními cíli bylo zmapovat kvalitu vzduchu a v kombinaci s pohyby letadel na i nad letištěm zjistit jejich konkrétní dopady na životní prostředí.

V první fázi Ex Machina rozmístila po letištní ploše nenákladné, přenosné a off-grid IoT senzory komunikující přes 3G síť a sledující kromě teploty, vlhkosti vzduchu a tlaku i množství ozónu a dalších škodlivých látek v ovzduší.

V druhé fázi bylo potřeba detekovat letadla ve vzdušném prostoru co nejméně invazivním mechanismem. Řecká firma se rozhodla využít technologii akustické lokalizace. Aténské letiště se díky tomu stalo vůbec prvním letištěm na světě, kde byla tato metoda implementována.

Ex Machina kvůli tomu na letištní ploše rozmístila hardware v podobě zvukových měřičů, které poskytují data o úrovni hladiny zvuku v reálném čase a v kombinaci s dalšími IoT senzory a následné datové analytice dokážou přesně určit nejen polohu letadla, ale i jeho typ a další charakteristiky. Z bezpečnostních důvodů byly použity autonomní měřiče se solárním panelem a vlastní baterií, využívající duální bezdrátovou komunikaci (GPRS, LoRa).

Díky analýze získaných dat lze identifikovat přesnou polohu letadel a veškeré informace předat na úsek životního prostředí letiště pro další statistickou analýzu. Tím se zvýšila přesnost monitorování životního prostředí. Kombinací zmíněných dat se dá lépe odvodit ekologický dopad aktuálního leteckého provozu.

Přínosy implementace nového systému monitorování nejsou ani tak finanční, ale spíše ekologické. Je totiž novým a podstatným nástrojem pro udržení uhlíkově neutrální mise. Letiště ví, jaká letadla za daných meteorologických podmínek nejvíce znečišťují životní prostředí, v případě neúnosné situace tak dokáže upravit letové plány.

A hlavně přesně ví, v jak velké míře provoz letiště reálně znečišťuje životní prostředí a jak má v rámci zachování nulové uhlíkové stopy reagovat. Například vysadit nové stromy v okolí.

Napsat komentář