5G jako pojem nezná téměř polovina internetových uživatelů

5G představuje neznámý pojem pro téměř polovinu internetových uživatelů, vyplývá z nového průzkumu společnosti Nielsen Admosphere na vzorku tisícovky respondentů z aktivní internetové populace starší 15 let. Třetina dotázaných deklarovala, že se již někdy setkala s pojmem 5G síť, a zároveň ví, co znamená. 22 % respondentů pak sice odpovědělo, že pojem již někdy slyšeli, ale na rozdíl od první skupiny nevědí, co zastupuje. Výrazně větší povědomí o významu termínu mají muži než ženy a o něco větší také také lidé s vysokoškolským či vyšším vzděláním. Zcela neznámý je pojem 5G síť pro 46 % dotazovaného vzorku.

Napsat komentář