Zavést robotizaci jednoho procesu trvá ve velkých korporacích 4 – 6 měsíců

Pokud má zautomatizovaný proces řídit robot, implementace zahrnující analýzu stávajícího procesu, programování robotů a následně jejich použití spolu se zaměstnanci trvá v malých a středně velkých společnostech obvykle 4 až 6 týdnů, než dojde k automatizaci procesu robotem .Ve velkých korporacích to může být 4 až 6 měsíců.

Odborníci z nadnárodních organizací zmiňují, že zkušenosti s předchozí automatizací jsou jedním z nejdůležitějších faktorů stanovení implementačního času. Doba programování a analýzy závisí na složitosti procesu, zamýšlené úrovni automatizace v procesu a předávání mezi roboty a lidmi. Užívání robotů naživo vyžaduje rozsáhlé testování a školení zaměstnanců, kteří s nimi budou pracovat. Nejdůležitějším kritériem je tolerance chyb v procesu a jejich postupné odstraňování.

Napsat komentář