Využití umělé inteligence v credit scoringu zvýší objem poskytnutých úvěrů při zachování rizikovosti

Tradiční metody hodnocení žadatelů o úvěr berou v úvahu pouze příjem a úvěrovou historii, což však může znemožnit přístup některých žadatelů k úvěrům. Automatizovaná verze, třeba s využitím umělé inteligence, by mohla věřitelům umožnit, aby kredibilitu žadatele vyhodnotili z tzn. alternativních zdrojů. Mohou posuzovat druh navštěvovaných webových stránek, druh nakupovaného zboží a preferovaný způsob nákupu v e-shopech apod. On-line chování může naznačovat, zda je pravděpodobné, že klient dostojí svým závazkům a splatí své půjčky. Vstup robotizace do hodnocení žadatelů a jejich schopnosti splácet může nepřímo podpořit množství poskytnutých úvěrů.

Napsat komentář