Vláda představila Inovační strategii ČR na léta 2019–2030

„Disponujeme mimořádným znalostním potenciálem, jsme technologicky orientovanou zemí a splňujeme nejpřísnější ekonomická kritéria. Kdy jindy se pustit do takto odvážných změn než v době, kdy patříme mezi nejstabilnější ekonomiky v Evropě, kdy naše podniky dosahují rekordních výsledků a vědci získávají ve světě stále větší respekt?“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš poté, co byla veřejnosti představena Inovační strategie České republiky 2019–2030.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v čele s premiérem schválila tuto strategii ve středu 23. ledna 2019. Byla připravena v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by Českou republiku mělo do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy.

Příliš mnoho dokumentů, málo politické vůle

„Asi málokterá země disponuje takovým množstvím strategických dokumentů jako Česká republika. Problém bohužel spočívá v tom, že se jimi nikdy příliš neřídila. Politická nechuť, neztotožnění se s cíli, resortismus, přílišná komplikovanost akčních plánů a nízká realizační schopnost těch, co za ně odpovídají, jsou hlavními důvody, proč vládní vize zůstávají obvykle jen na papíře. Ve snaze neskončit stejně jsme proto k takto zásadní strategii přistoupili jinak. Sestavili jsme tým představitelů firemního prostředí, vědců, akademiků a klíčových osob z resortů a vládních agentur, který v prvé řadě identifikoval všechny rozpracované aktivity v oblasti vědy, výzkumu a inovací,“ říká v předmluvě ke strategii místopředseda RVVI Karel Havlíček.

Devět základních pilířů

Inovační strategie ČR sestává z devíti základních pilířů, představujících zároveň hlavní rozvojové směry. Inspirují se zeměmi jako Finsko, Dánsko nebo Švýcarsko. Jsou jimi: 1. Financování a hodnocení výzkumu a vývoje 2. Inovační a výzkumná centra 3. Národní start-up a spin-off prostředí 4. Polytechnické vzdělávání 5. Digitalizace 6. Mobilita a stavební prostředí 7. Ochrana duševního vlastnictví 8. Chytré investice 9. Chytrý marketing

V první řadě se má změnit systém financování vědy, stát by na její podporu měl začít vydávat ne méně než 2,5 procenta HDP ročně. V současnosti je to pouze 1,79 procenta. Každý rok by mělo dojít k nárůstu.

S novou strategií úzce souvisí jak změna hodnocení výzkumu, který má více zohledňovat kvalitu a nikoli kvantitu, tak zejména lepší financování vědy. Na státní podporu by měly dosáhnout také tzv. start-upy. Změnit se musí i politika v oblasti patentů.

Dalším důležitým směrem je digitalizace. Hlavním cílem je, aby občané mohli komunikovat mezi sebou i se státní správou z domova nebo z kanceláře přes datové schránky, a dále tyto možnosti komunikace rozvíjet a propagovat.

Na čem to dříve ztroskotalo

Velmi důležitý pro budoucí úspěch strategie je způsob řízení a kontroly naplňování jejího obsahu. Na tom podle Karla Havlíčka v podstatě ztroskotala většina národních strategických plánů v minulosti. Často nepřečkaly volební období. Každý pilíř má proto institucionálního garanta, obvykle na úrovni ministerstva, a současně se rovnou stanovuje manažerská odpovědnost za naplňování cílů. Garant na každý rok připraví prováděcí akční plán všech změn.

Tento operativní souhrn cílů a prováděcích mechanismů se bude měsíčně vyhodnocovat za účasti předsedy vlády a garantů jednotlivých oblastí na Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Jednotlivé části strategie mají mít svého manažera, který bude dohlížet na plnění cílů. Měl by se tak vytvořit organizační základ pro to, aby strategie přežila délku volebního období a byla naplňována i v dlouhodobém horizontu.

„The Country for the Future“

Součástí strategie je zavedení nové značky „The Czech Republic: The Country for the Future“. „Pokud k nám chceme přilákat nejschopnější inovátory a udržet zde schopné mladé lidi, nevystačíme už jen s bohatou minulostí, musíme jim nabídnout rovněž perspektivní budoucnost,“ vysvětlil krátce smysl vzniku značky Karel Havlíček.

Andrej Babiš chce značku s tímto sloganem intenzivně propagovat i v zahraničí. Česká republika má být prezentována jako země technologických příležitostí s důrazem na špičková výzkumná centra, která zde již fungují, například v oblastech laserové technologie a nanotechnologie či robotiky. Prioritou bude udržet zde nadějné talenty a přilákat renomované zahraniční vědce.

Zdroj: Vláda ČR

Napsat komentář