Tři poznatky o transformaci z první sdílené inteligentní továrny na světě

Digitální výroba od základů přetváří tradiční průmyslový obchodní model. Generální ředitel nizozemské firmy Technologies Added Rob Goossens sdílí několik důležitých poznatků z vlastních zkušeností plynoucí z transofrmace výroby na chytrou výrobu.

Vytvoření průkopnického podnikání v digitální ekonomice vyžaduje odvážný a invenční přístup. Odlišnost se vyplácí, a proto musí podniky přemýšlet o tom, co dělají, aby posouvaly své hranice a vystupovaly z davu.

Právě to se pokoušíme dělat ve společnosti Technologies Added. Jako provozovatel první sdílené inteligentní továrny na světě se průběžně snažíme přetvářet konvenční výrobní modely a nahlížet na činnosti v rámci naší výroby s kreativním přístupem.

Inteligentnější model

Brány naší továrny v Emmenu v Nizozemsku jsme otevřeli na počátku roku 2017. Čím se toto zařízení odlišuje, je jeho kolaborativní model – jsme hostitelem výroby pro několik podobně smýšlejících společností pod jednou střechou. Tím do oblasti konvenčně uzavřeného, proprietárního průmyslu vstupuje stejný princip sdílení, jaký používá společnost WeWork. Tak firmám, se kterými spolupracujeme, umožňujeme těžit výhody „předpřipraveného“ výrobního modelu (na bázi předplatného na výrobní kapacity), ze sdílených zdrojů nebo z přístupu k pokročilým technologiím.

Tento model zákazníkům umožňuje rychle konfigurovat výrobní linky a realizovat „hromadnou individualizaci“ – tedy pružný a vysoce škálovatelný proces uvádění produktů na trh. Mají k tomu nejmodernější technologie jako například 3D modelování, inteligentní robotiku, digitální dvojčata a výrobu vycházející z reálných dat. Spolupracujeme s Rockwell Automation na integraci jejího systému řízení výroby (MES) do našich výrobních zařízení. To vše se dá využít k experimentům s novými výrobními modely.

Rob Goossens, CEO Technologies Added

Nyní, po dvou letech, máme v našem zařízení 10 aktivních společností (vedle našich vlastních výrobních linek) a dalších 20 společností, které od nás pravidelně objednávají. Zde uvádím několik klíčových poznatků vycházejících ze zkušeností za poslední dva roky, ke kterým jsme došli a které by mohly pomoci i jiným výrobcům, kteří se pokoušejí získat inteligentnější výrobní schopnosti.

Poznatek č. 1 – pojměte flexibilitu za svou výhodu

Ve společnosti Technologies Added používáme schopnosti modulární „flexibilní montáže“, abychom několika různým partnerům umožnili současný provoz s možností rychlých změn produktů vyráběných na linkách. Tento přístup je využíván jak zavedenými společnostmi, tak i startupy; první je využívají k testování nových linek (a překonání některých problémů, kterým čelí u svých původních výrobních zařízení), druhé pak k rozšiřování výrobní kapacity u zboží, u nějž již byla dostatečně ověřena poptávka na trhu.

Poznatek č. 2 – nechejte úspory ze zvýšení výroby pracovat ve váš prospěch

Digitální transformace může klást před samostatně fungující organizaci různé náročné výzvy, například z hlediska investičních výdajů a získání technické expertízy k uspořádání všech technologií, které jsou v soukromém výrobním sektoru nezbytné, a následně vybudování schopností pro maximalizaci jejich efektivity. 

Abychom tyto výzvy překonali, vytvořili jsme kolaborativní prostředí, kde menší společnosti mohou získat schopnosti, na něž by jinak neměly šanci dosáhnout. To se netýká pouze výrobních technologií v našem zařízení, ale také odborné podpory v důležitých oblastech činnosti, jako například uspořádání výrobních postupů, technické činnosti, logistika a zabezpečení.

Poznatek č. 3 – nebojte se experimentovat

Podniky mají v současnosti výhodu mnohem hlubšího přehledu o tržní poptávce. Tato znalost jim pomáhá dodávat produkty i do úzce specializovaných oblastí, které dříve byly přehlíženy. Využíváme proces „produktové inovace“, který umožňuje přejít od prototypů k průmyslové výrobě ve velmi krátkém čase (často za pouhé dva měsíce) a s nižšími náklady. Naši zákazníci mohou tento proces používat k rychlému uvádění svých produktů na trh. Navíc získají možnost vyhodnotit, zda je předpokládaný rozsah obchodní příležitosti opravdu reálný, ještě před rozšířením výroby na plnou kapacitu.

Jelikož nové technologie snižují tradičně vysoké bariéry, které bránily vstupu do oblasti výroby, musí podniky přemýšlet odlišně, pokud se chtějí udržet na trhu. Digitální transformace nabízí těmto společnostem prostředek k eliminaci slabých míst v konvenčních obchodních modelech, které se jejich konkurenti bojí vyzkoušet.

Nezapomeňte, že cesta k digitalizaci je u každého jiná, a individuální přístup je proto velmi důležitý.

Text byl redakčně upraven.