Strojové učení, internet věcí a všudypřítomné snímače prozradí mnoho

Podle mínění většiny odborné veřejnosti sice strojové učení v digitálním multicloudovém světě přinese značná pozitiva, nicméně pro soukromí může znamenat velkou hrozbu, obzvláště ve spojení s miliardami zařízení internetu věcí, rychlým přenosem dat prostřednictvím 5G sítě a následnou analýzou big dat pomocí strojového učení.

Něco prozradíme sami, něco zjistí čidla

Kybernetické zabezpečení není jediná krizová oblast, kterou internet věcí ještě výrazně zkomplikoval. Známá aféra Facebooku se zpřístupněním dat uživatelů třetím stranám dokumentuje snižující se míru soukromí v digitální éře. Již dnes to vidíme na sociálních sítích: lidé zde sdílí informace, které by v běžném životě jen tak veřejně nesdělovali.

V budoucnu se tato situace prohloubí a zřejmě zkomplikuje. Například přístupové body k Wi-Fi sítím jsou schopny sbírat data o zařízeních, nacházejících se poblíž; připojovat se přímo není nutné. Obchody a další podniky tento prvek využívají k lepší analýze toho, jak lidé do jejich obchodu vchází, vychází, kde se nachází a jak dlouho tam zůstávají.

Kombinováním dat z vícero služeb, například prostřednictvím sdíleného veřejného cloudu, dokáže firma o zákazníkovi sesbírat obrovské množství informací už jen tím, že se fyzicky nachází v jejím obchodě a má v kapse, kabelce nebo v tašce smartphone.

Snímače a Wi-Fi v obchodních domech představují značný digitální šum, který o nás zaznamenává víc, než si myslíme. V kombinaci s veřejnými údaji, snadno dostupnými ze sociálních sítí, dostávají firmy celistvý obrázek o chování jednotlivých zákazníků.

Podobné riziko pro soukromí představují samozřejmě i wearables – nositelná zařízení. Jsou na našem těle, měří tep, počet kroků, propojují se s chytrým telefonem. A tato data nejen sbírají, ale potenciálně je mohou i odesílat; sice nemusí, a většinu takových lze funkcí vypnout, zatím…

Na co si dát pozor

Firmy chtějí využívat vše, co mají k dispozici, pro zvýšení obratu a zlepšení tržní pozice. Lidem, jako jednotlivcům, lze tedy jen poradit: dávejte pozor, jaká data společnostem poskytujete, jedině tak je možné limitovat jejich vliv na vaše soukromí. K firmám lze snad jen dodat: rozmyslete si, co sbíráte, o kom a proč. A hlavně jak to máte zabezpečeno. Útoky na firemní soubory, složené z citlivých dat, jsou stále lákavějším cílem než útoky na nevýznamné jednotlivce. Nejednu firmu, která něco ve své ochraně zanedbala, již přišly neúměrně draho.

Zdroj: Portaldigi.cz

Napsat komentář