Příklady technologií, které definují současný průmysl 4.0

Jak zvýšit produktivitu, efektivitu nebo bezpečnost samotné výroby? Odpověď se skrývá v moderních technologiích typu internetu věcí, rozšířené reality či big dat, které definují současnou čtvrtou průmyslovou revoluci.

Jak velký a hlavně přínosný je průmysl 4.0? Existují konkrétní příklady, které ukazují, že v různých částech výroby lze vhodnými technologiemi usnadnit a zefektivnit lidskou práci a zvýšit produktivitu ve firmě. To ale není vše.

Příklady využití moderních řešení, které definují současnou podobu průmyslu 4.0, najdete v následujícím přehledu.

TIP: Top 10 bezdrátových trendů pro rok 2019 a následující léta

Big Data – Eliminace rizik v dodavatelském řetězci
Pokud výrobce využívá big data k tomu, aby snížil riziko při dodávkách materiálu, nemusí už sledovat v takové míře jako dříve, co se děje v dodavatelském řetězci. Udělá to za něj datová analytika, která identifikuje potenciální hrozby zpoždění dodávek. Ta zároveň díky prediktivním technologiím také určí pravděpodobnost výpadku určitého materiálu. Stejně tak navrhne záložní plán, aby v kritickém případě nedošlo k přerušení výroby, a tím i k větším finančním ztrátám. 

https://www.youtube.com/watch?v=_p9yOIuMi18&feature=emb_logo

Autonomní roboti – Zvyšování produktivity
Čínský obchod Alibaba nedávno otevřel největší chytrý sklad v Číně, který je obsluhován 60 precizními roboty. Jsou autonomní, napojeni jsou na síť wi-fi, sami se dobíjejí a zodpovídají za logistiku zboží ve skladu. Dělníkům ve skladu vozí jednotlivé zboží, ti je pak balí a rozesílají zákazníkům. Produktivita práce ve skladu se díky robotům zvýšila o třetinu.

IoT – Zvyšování bezpečnosti
Internet věcí (IoT) společně s datovou analytikou může zvýšit všeobecnou bezpečnost pracovníků. A to díky sledování klíčových indikátorů (tzv. KPI), jako je například počet zranění či míra onemocnění, krátkodobá či dlouhodobá absence pracovníka, počet nehod v rámci továrny nebo vzniklé materiální škody a ztráty během výroby. Pokud se jeden z ukazatelů odchyluje od normálu, je možné na situaci včas reagovat, zajistit nápravu a zabránit tak vyšším škodám na zdraví i majetku.

https://www.youtube.com/watch?v=wJbAKeLGzrs&feature=emb_logo

Zvyšování kyberbezpečnosti
Vzhledem k současné digitalizaci výroby a zvyšující se závislosti na připojených zařízeních se čím dál modernější provozy stávají terčem mnohých kyberútoků. I proto společnosti Deloitte a MAPI vytipovaly šest oblastí, které mohou být zasaženy kyberútokem, a návod, jak se nabourání do systémů výroby vyhnout.

Cloud – Snižování hardwarových nákladů
Udržovat jakoukoli hardwarovou infrastrukturu je finančně náročné. Samotný hardware, místo pro jeho uskladnění, energie a samozřejmě i jeho instalace nejsou nejlevnější záležitostí. Přinášejí tak s sebou potřebu finančního plánování. Vybudování datového centra firmu přijde na miliony až desítky milionů korun. I proto firmy v posledních letech využívají služeb specializovaných datových center a proměńují tak kapitálové náklady v provozní. Infrastruktura jako služba (IaaS) je tak vhodným cloudovým nástrojem pro optimalizaci jejich cash flow, navíc bez nutnosti investičních výdajů do budování nového centra. 

3D tisk – Boom aditivní výroby
Startup BCN3D Technologies je příkladem, že i 3D tiskárny mají své místo v digitalizaci výrobních postupů. Jejich 3D tiskárny se specializují na tisk robotické ruky, která zefektivňuje výrobu a na jejíž funkcionalitách spolupracují s katalánskými vědci. 3D tiskárny pracují v režimu tzv. aditivní výroby. Finální výrobek tedy není tvořen z opracování polotovaru, ale je postupně ve vrstvách tištěn do své finální podoby. Nejúspěšnějším světovým výrobcem 3D tiskáren je přitom Čech Josef Průša.

Rozšířená realita – Rychlejší přechod k inovacím
Nejtěžší součástí každé inovace ve výrobě je naučit pracovníky, kteří byli celá léta zvyklí dělat to samé, novým procesům, a tedy i zvykům. Zde může pomoci rozšířená realita, která názorně vizualizuje nové postupy a zároveň přenáší některé rutinní práce na digitální technologie. Tím uvolňuje ruce pracovníkům, kteří se mohou věnovat činnostem s vyšší přidanou hodnotou.

Více  o zmíněných technologiích a jejich implementaci do podnikových procesů se můžete dozvědět od expertů z Adastra Group.

Napsat komentář