Ostře sledované krávy: Chytré senzory chrání chovy a přináší vyšší zisky farmářům

Dnes je symbolem internetu věcí připojená lednička k chytré síti, zítra to může být takto připojená kráva. Senzory se čím dál víc dostávají i na venkov a přinášejí farmářům k vyšší zisky nejen na polích, ale i na pastvinách.

Zemědělci nejenže pěstují plodiny, mnoho z nich se pohybuje také v živočišné výrobě. To v případě menších farmářů znamená desítky, u větších agrárních podniků pak stovky až tisíce kusů zvířat. A když je komoditou žijící, dýchající a pohybující se stvoření, mít možnost monitorovat vše od zdraví po přesnou polohu zvířete může být klíčové pro úspěšně fungující byznys každého farmáře. 

Tuto možnost nabízí internet věcí (IoT). Stejně jako u pěstování rostlin pomáhají senzory zemědělcům sledovat nejen stav počasí na poli, ale také kvalitu půdy a zdraví samotných rostlin, dokážou tyto senzory pomoci i při monitorování stavu zvířat. IoT řešení v tomto ohledu zahrnují připojené senzory, které se připevní na zvíře s cílem sledovat jeho srdeční tep, krevní tlak, frekvenci dýchání, teplotu a třeba také trávení.

Senzory dokážou monitorovat také přesný pohyb zvířat a určovat tím vhodné místo pro pastvu, případně odhalit včas nemocný či poraněný kus ve stádě. To vše mohou mít farmáři přes inteligentní rozhraní neustále před očima a okamžitě tak reagovat na nastalé nedostatky či problémy. 

Chytrý skot

Donedávna byla symbolem internetu věcí hlavně lednička připojená k internetu, v blízké budoucnosti to může být připojený, tedy neustále monitorovaný skot. Na světových pastvinách podle společnosti Beef Market Central běhá téměř 1,5 miliardy krav a býků, přičemž 63 procent z nich se nachází v Brazílii, Indii a Číně. 

Až desetina z nich ale každým rokem zbytečně zahyne kvůli nemocem nebo pytláctví. V peněžním vyjádření při průměrné ceně jednoho skotu ve výši 1 645 dolarů jde až o 35 miliard dolarů ročně. Monitorováním zdravotního stavu zvířete i jeho polohy se těmto škodám může předejít. IoT tak dnes představuje nejlepší řešení tohoto problému.

Klid za 36 dolarů

Senzor pro monitorování polohy skotu, s ním spojená konektivita a služby vyjde americké farmáře ročně na 36 dolarů za kus. Farmář podle senzorů pozná, kde se kráva nachází a jestli ji někdo třeba neukradl.

Ve Spojených státech amerických dnes senzor informující o poloze zvířete a s ním spojená konektivita a služby vyjde na tři dolary měsíčně, tedy 36 dolarů ročně na jednu krávu. Vzhledem k ceně skotu, která se pohybuje mezi 1 500 až 2 000 dolary za kus, jde o zlomkovou částku. A za tu bude mít farmář klid a jistotu, že jeho zvíře nikdo neukradl. Nejde totiž pouze o doménu rozvojových zemí.

Efektivní reprodukce

Jsou ale i další způsoby, jako IoT může významně pomoci s chovem zvířat. Existují například i senzory, které dokážou přesně určit, kdy je býka nejlepší připustit ke krávěi. Mnohé testy odhalily, že už jen sledování teploty krávy v kombinaci s krokoměrem dokáže přesněji určit její říji. 

Pokusy ve Spojených státech dále ukázaly, že úspěšnost inseminace se díky zapojení IoT zařízení snížila z 2,5 na 1,5 pokusu a interval otelení se díky tomu zkrátil ze 402 na 354 dnů. Navíc vzrostl objem vydojeného mléka, což farmářům přineslo více peněz. Ti navíc díky senzorům mohou mít dokonalý přehled o zdravotním stavu březí krávy,  čímž mohou předejít jejímu možnému úhynu a tím i finančním škodám. 

Přesnější reprodukce

IoT senzory snížily v USA počet pokusů potřebných k úspěšné inseminaci z 2,5 na 1,5, zkrátily interval otelení o 48 dní a zvýšily objem vydojeného mléka. Nejde přitom o raketovou vědu, efektivitu reprodukce zvyšuje už jen kombinace sledování teploty zvířete a jeho kroků.

IoT zařízení přinášejí do zemědělství efektivitu a s ní spojené vyšší výdělky farmářům. Hlavním omezením je stále nedostatečně rozvinutá infrastruktura poskytující konektivitu na venkově, která je soustředěná stále spíše v rámci velkých aglomerací. S postupným rozvojem chytrých sítí se ale situace bude do budoucna zlepšovat. Dá se očekávat i pokles cen IoT zařízení, které vždy představují vysoké počáteční investice.

Napsat komentář