Nástroj proti exekucím: Digitální finanční poradce pomáhá nejen lidem, zatraktivnit může i samotnou nabídku bank

Každý desátý Čech nad 15 let čelí exekuci a točí se tak v kruhu nízkých příjmů a splátkových kalendářů. Pomoci mohou digitální finanční poradci, které by měly zajímat nejen organizace pomáhající sociálně slabým, ale i samotné finanční domy.

Lidé s nižší než průměrnou mzdou jsou často náchylní k nestabilitě svých osobních financí a následně k finančním penalizacím bank či kontokorentním poplatkům. Jde o začarovaný kruh dluhů a nízkých příjmů. Už v roce 2016 získaly jen americké banky 30 miliard dolarů na kontokorentních poplatcích.

Banky v Česku podle ČNB loni vydělaly na výnosech z poplatků a provizí 46 miliard korun. A to samozřejmě nejvíce dopadá na lidi s malým (či žádným) finančním polštářem. 

Tento problém se významně dotýká i Česka, jen za loňský rok zde totiž bylo registrováno 770 tisíc lidí v exekuci. Tedy lidí, kteří se točí v kruhu nízkých příjmů a nesplacených dluhů. Americká společnost IBM ve spolupráci s vědci z Cornell University před dvěma lety vyvinula nástroj finančního poradce, který využívá mnoho prvků umělé inteligence (AI).

Podobné nástroje by přitom měly zajímat nejen organizace pomáhající sociálně slabým, ale v rámci rozšíření nabídky digitálních funkcí internetového bankovnictví i samotné finanční instituce.

Exekuce v číslech

770 000
Tolik Čechů čelilo podle odhadů Exekutorské komory ČR na konci loňského roku exekucím.
4 500 000
Takový byl dle odhadů Exekutorské komory ČR celkový počet loni evidovaných exekucí.

Systém se učí z historických dat, aby mohl předpovídat budoucí pohyby peněz a jejich stav na účtu každého jednotlivce. Kromě registru pravidelně se opakujících výdajů se snaží předvídat i neočekávané větší výdaje, stejně tak analyzuje chování uživatelů rozdělených do jednotlivých rizikových kategorií.

Digitální finanční poradce u každé predikce vyhodnocuje i pravděpodobnost jejího naplnění. Díky těmto odhadům dokáže včas upozornit uživatele na to, že se jeho stav konta může brzy dostat do minusu, což si mnoho lidí zavalených splátkovými kalendáři nedokáže včas uvědomit, případně vypočítat.

Kromě predikce budoucí cash flow na účtu klienta banky umí poradce analyzovat strukturu výdajů a poskytnout dokonalý obrázek o finančním zdraví jednotlivce či domácnosti. Jako příklad IBM uvádí poznatky o struktuře finančních výdajů u jednotlivých skupin klientů (viz obrázek níže). 

TIP: Inspirujte se od světových velikánů, jak s moderními technologiemi zlepšit zákaznickou zkušenost i loajalitu k brandu

Z ní je patrné, že nejchudší (modrá) skupina utrácí nejméně, ovšem posílá bankám nejvíce peněz na poplatcích ve srovnání s klienty s průměrnými příjmy (zelená) a s těmi nejvyššími (žlutá). Takováto analýza pak poslouží k přizpůsobení nabídek, doporučení pro jednotlivé skupiny a větší zaměření na ty, kteří to z pohledu své finanční situace potřebují nejvíce.

Těmito personalizovanými doporučeními digitální finanční poradce může změnit chování jedince po výdajové stránce a v konečném důsledku se vyhnout dluhu. Je to stejné jako s wearable zařízeními typu hodinky či náramky, které neustále monitorují stav životních funkcí, a tedy i zdraví člověka. Digitální finanční poradce sleduje finanční parametry jeho účtu k zajištění finančního zdraví. 

I takto malé (ale smysluplné) změny mohou pomoci chudší části obyvatelstva v jakékoliv zemi vyhnout se exekucím. A co víc, ekonomicky se zvednout a alespoň částečně zvýšit svou životní úroveň.

Napsat komentář