Na workshopu Adastra DW klubu bylo plno

Automatizace Data Warehousingu (DWH) byla hlavním tématem setkání DW klubu, který proběhl za přítomnosti několika desítek specialistů v oblasti Information Managementu, Data Warehousingu a Business Intelligence 6. března v pražském hotelu Grandior.

Trochu jiný pohled na obchodní domy IKEA, než je běžné, nabídla Iveta Kutišová, která se v posledních letech věnuje kromě věrnostních programů pro zákazníky také obohacování datového skladu, a Jan Medek z Adastry, který pro společnost IKEA realizuje projekty. „Nechali jsme si vytvořit webovou aplikaci pro zaměstnance, kteří zákazníkům dohledávají údaje ke zboží. Díky ní ušetří 50 % času,“ přiblížila Iveta Kutišová s tím, že dříve museli zaměstnanci hledat účtenky ve třech různých systémech a jejich vyhledání zabíralo řádově minuty, nyní je to několik sekund.

Eva Kutišová, IKEA

„Důležitou složkou řešení digitalizovaných účtenek byl nástroj pro zaměstnance, kteří zákazníkům dohledávají údaje ke zboží, které si v minulosti zakoupili. Ušetří tak 50 % času.“

„Všechny informace shromažďujeme v datovém skladu, zvolili jsme cloudové řešení,“ řekl Jan Medek. Shromážděné údaje se pak využívají pro reportingové a analytické účely, například pro analýzy nákupního chování.

Prezentaci tématu DWH v IKEA zakončil stručný, ale výstižný slogan: „Věříme v data. Data jsou náš zlatý poklad.“

Nakupování se ve svém vystoupení věnoval také Ondřej Vaněk z firmy Blindspot Solutions. Na setkání DW klubu shrnul dosavadní zkušenosti s predikcí nákupního koše pomocí umělé inteligence.

Z trochu jiného „soudku“ byla prezentace Davida Holeše ze společnosti Ataccama. „Máme novou větev produktů, které sdružujeme pod názvem Ataccama One. Typicky jsou určeny pro společnosti, pro něž data představují skutečně významnou hodnotu, tvoří základ jejich fungování. Poskytujeme jim naše technologie – péče o data od jejich vzniku přes zpracování až po jejich poskytnutí, nebo zánik. K samotným datům jsme schopni doplňovat i metadata,“ řekl David Holeš.

„Automatizace Data Warehousingu je dobrý sluha, ale špatný pán,“ upozornil ve svém příspěvku Martin Bém z Adastry. Aby platila první varianta, je podle něj nezbytné zvolit vhodný framework v souladu se skutečnými potřebami každé firmy: „Kromě otevřeného DWA Frameworku doporučuji nechat si postavit custom DWA Framework, vždy řešit vývoj i provoz dohromady a taky nezavádět DWA příliš pozdě.“

Jak narůstají data:

01_AutomatizaceDWH_Bem-05

Na vystoupení Martina Béma navázal David Kaláb z Adastry s příspěvkem na téma „Jak využít předpřipravená řešení při implementaci DWH“. „Věřím, že vždy existuje kombinace technologií, které vedou k řešení,“ ujistil přítomné odborníky.

Napsat komentář