Lidí i robotů je v ČR málo, nebude mít kdo zvyšovat výrobu

Český průmysl bude mít potíže s chybějící lidskou pracovní silou. A slavné to není ani s roboty, těch je totiž také málo. Potíže českého průmyslu uvádí zpráva HSBC Bank plc s názvem Svět v roce 2030. Méně narozených dětí podle ní bude znamenat úbytek populace v produktivním věku o 1,5 % již během následujících čtyř let.

Nedostatek lidských pracovníků ohrozí výkon průmyslu a růst HDP. To má přesto ještě do roku 2030 růst asi o třetinu proti současnému stavu. Pak se úbytek pracovních sil projeví naplno.

101 robotů na 10 000 zaměstnanců

Vyspělé evropské země se mohou vyrovnat s nedostatkem lidských rukou v továrnách nasazením robotů, v Česku je jich ale málo. Česká republika s poměrem 101 robotů na 10 000 zaměstnanců zaostává například za sousedním Slovenskem, které dosahuje o třetinu vyššího poměru robotizace pracovní síly. Podle údajů Mezinárodní federace robotiky narostl mezi roky 2010 a 2015 počet nově instalovaných robotů v České republice o čtyřicet procent, avšak podle nedávného výzkumu agentury Ipsos skoro třetina ze stovky dotazovaných českých firem musela v roce 2017 odmítat objednávky kvůli nedostatku pracovních sil a jedna čtvrtina vyjádřila potřebu urychlit plány automatizace výroby.

Investice do automatů stále nedostatečné

Světový průměr počtu robotů na 10 000 zaměstnanců v současné době činí 74. Aby mohlo dojít ke zřetelnému zvýšení světového HDP, musí průmyslový posun jít cestou robotizace a zvýšené automatizace. „Čelíme úbytku pracovní populace a zároveň nízkým investicím do automatizace, což zapříčiní, že se jednotlivé státy ocitnou v situaci, kdy bude jejich produkce klesat. A to České republice s předpokládaným poklesem počtu obyvatel na 10,5 milionu v roce 2030 hrozí,“ varuje Richard Keery, generální ředitel HSBC Bank plc – Česká republika.

Zemí s nejvyšší mírou automatizace ve výrobním sektoru je Jižní Korea. Má poměr 631 robotů na 10 000 zaměstnanců, což je téměř šestkrát více než v ČR. Na druhém místě se umístil Singapur s necelými 500 roboty na 10 000 zaměstnanců, třetí Německo jich má okolo 300.

Zdroj: Svět chytře

Napsat komentář