Leo Stöckl (Allianz SE): Každý manažer by měl rozumět datům. Bohužel nerozumí, a proto mnoho projektů nefunguje

Během více než dvacetileté profesní kariéry prošel Leo Stöckl všemi oblastmi pojišťovnictví. Přičemž pochopil, že k růstu i k běžnému provozu každé firmy, nejen Allianz, jsou data a IT naprosto klíčová. Díky těmto dovednostem se otvírají další trhy, získávají se noví zákazníci a především lze efektivně pracovat s těmi stávajícími. Tudíž logickým krokem v jeho kariéře bylo studium exekutivního MBA datového programu na pražské VŠE – Data & Analytics for Business Management powered by KPMG.

Leo Stöckl je certifikovaný mezinárodní interní auditor. V rámci pojišťovací skupiny Allianz SE se sídlem v Mnichově pracoval 17 let jako interní auditor. Zde kontroloval celosvětově veškeré klíčové pojišťovací procesy. Vystudoval VŠE, Fakultu mezinárodních vztahů v Praze.

Proč jste se rozhodl pro MBA studium zrovna na VŠE?

LS: Jako certifikovaný interní auditor jsem každý rok absolvoval různá školení. Prošel jsem jich spoustu a většina z nich byla velice obecná. Osobně jsem chtěl získat konkrétní znalosti, které je možné přímo aplikovat v praxi. Když jsem si dělal průzkum mezi MBA programy, zjistil jsem, že se často dívají na problematiku velmi strategicky. Díky tomu, že jsem více než 17 let auditoval pojišťovací procesy pro celou skupinu, poznal jsem různá oddělení, různé pobočky a i bolístky korporátu. Bylo jasné, že nechci jít na další “high level” vzdělání, ale že chci “ke strojům”.

Jak to myslíte?

LS: Pochopil jsem, že budoucnost pojišťovnictví leží v datech a v IT. Naštěstí to ví i v Allianz, a tak mě ve studiu MBA datového programu na VŠE podporují. Jak se mi totiž potvrdilo i během studia právě zde, na MBA, ve firmách chybí propojení byznysu s IT. Kolegové na IT jsou schopni spočítat a namodelovat cokoliv, ale musí jim dát někdo přesné zadání. 

To by jim přece měl dát byznys…

LS: Jistě, ale praxe je dost odlišná. Manažeři zůstávají na svých pozicích v korporacích zhruba 2-3 roky a pak přechází jinam. Proto často spoléhají na externí poradenské firmy. Projekty, které jsou na dlouho, se nedaří dotahovat do konce tak, jak by bylo třeba.

Rozhodl jsem se, že takovým manažerem být nechci. Chci rozumět podstatě dat. Chci vědět, co potřebujeme a umět to přesně zadat IT. 

Co máte v plánu, až titul získáte?

LS: Doufám, že v té době budu více rozumět datům 🙂 a práci s nimi. Vymyslel jsem si totiž projekt pojištění pro samořiditelná auta a pro auta s pokročilými asistenčními systémy. Rád bych si to celé navrhnul a spočítal. Chci se pokusit dokázat, že kdyby řidiči lépe využívali asistenční systémy, byla by nehodovost naprosto minimální. Pojistné se by se dalo počítat ze stylu jízdy. 

Datoví analytici na VŠE

Na VŠE vznikla expertní platforma Data & Business, která si klade za cíl kompletně vzdělávat datové analytiky a zasazuje se o větší míru využití dat při manažerském rozhodování. Mimo nového profesního magisterského „datového“ programu a MBA programu chystá i profesního datového bakaláře. Tento program je nyní v akreditaci, zahájen by měl být v říjnu 2021. Fakulta kromě jiného pořádá pro zájemce o datovou analytiku semestrální kurzy Data Science & Business Intelligence Academy či kurzy Datového minima pro Business.

Takové projekty existují už nyní.

LS: Ano, ale můj projekt by měl být důslednější v motivaci. Čím více bude řidič využívat asistenční systémy, tím sice bude jeho jízda nudnější, ale za to bezpečnější. Pokud by řidič jezdil agresivně, dostal by varování, že pokud styl své jízdy nezmění, navýšíme mu platbu pojistného. V tomto spočívá podstata celého mého projektu. 

V Kalifornii začala nabízet vlastní pojištění Tesla, inspiroval jste se?

LS: Tesla má obrovské množství dat ze senzorů aut. Rád bych je měl také. 🙂 Bylo by skvělé s nimi pracovat. Takže na vaši otázku odpovídám ano. Tesla by měla být inspirací pro každého, a to nejen v pojišťovnictví, ale především pro všechny, kteří pracují s daty. Myslím si, že by o datech měl něco vědět každý manažer, ať už pracuje v auditu, HR, v marketingu nebo v salesu.