Léky, orgány i citlivé dokumenty. Pár méně tradičních oblastí, kde se IoT hlásí o slovo

Internet věcí šetří čas i peníze. Své o tom ví nejen chytré domácnosti, které ho postupně berou za svůj, ale čím dál častěji také firmy. A IoT má potenciál jak v mainstreamových, tak i v méně tradičních oborech.

Internet věcí je nejčastěji spojován s chytrými domácnostmi nebo nejmodernějšími vozy. Dalším přesvědčivým use casem je využití IoT senzorů pro účely sledování zboží, a to všelijakého druhu. Internet věcí umožňuje nejen sledovat jakoukoliv položku v reálném čase, ale zároveň také poskytovat hodnotné informace ohledně jejího stavu nebo prostředí, v kterém se nachází. A to včetně vlhkosti vzduchu nebo slunečního svitu. Senzory navíc odhalí i případnou nedovolenou manipulaci.  

Senzory se ale kromě materiálu či spotřebního zboží dávají i na tak trochu méně tradiční věci, kde byste je možná ani nehledali, jak upozorňuje Mohsen Mohseninia z IoT startupu TrackerSense.

Přínos internetu věcí

Podle studie společnosti McKinsey budou mít připojená zařízení IoT potenciální celosvětový ekonomický dopad do roku 2025 mezi 4 a 11 biliony dolary.

Zmrzliny

Představa zmrzliny prošpikované senzory je pro někoho těžko stravitelná, ovšem Internet věcí má u tohoto zboží velký význam. Všichni, kdo se v tomto byznysu pohybují, totiž řeší těžkou logistickou úlohu: jak přepravit oblíbený ledový dezert z bodu A do bodu B, kdy transport prochází přes oblasti s různými klimatickými podmínkami, v nepoškozeném stavu. Pokud by do cíle přijela zmrzlina rozteklá, výrobce by tím přicházel o velké peníze. 

Senzory IoT dokáží sledovat teplotu, v které se zmrzlina nachází, a dokáží tak upozornit na situaci, kdy se teplota zvýší a hrozí rozmrazení produktu. Internet věcí tak v této oblasti dokáže ušetřit dodatečné náklady, o reputaci firmy ani nemluvě.

Léky a vakcíny

Další oblastí, v níž IoT nabývá na významu, jsou léčivé přípravky. Například u vakcín farmaceutické společnosti musí zajistit, aby zásilka byla kvůli bezpečnému doručení do cílové destinace kdekoliv na světě pod neustálým dohledem.

S pokroky v oblasti mobilních technologií, GPS a dalších lokalizačních technologií je nyní možné mapovat zcela přesnou polohu těchto životně důležitých přípravků a rychle reagovat na změny okolního prostředí. U léků jde zejména o vlhkost, teplotu a sluneční záření, které obecně škodí medikamentům.

Transplantované orgány

IoT má velký potenciál pomáhat také chirurgům, kteří na operačních sálech zachraňují životy. Často jde totiž o minuty, či dokonce o vteřiny. Velkým pomocníkem mohou být v oblasti převozu krve či transplantovaných orgánů. Senzory opět poskytují údaje o teplotě a dalších charakteristikách prostředí, v kterém se orgány zrovna nacházejí. 

Důležitou funkcí je ale automatické upozornění senzory, že se daný orgán blíží do nemocnice. Služba na příjmu se tak může lépe na předávku připravit, což opět šetří důležité vteřiny.

Dokumenty, studijní testy

Samotný převoz písemek či jiných důležitých úředních dokumentů není z pohledu rychloobrátkového zboží příliš riskantní byznys. Jiným příběhem už ale jsou ztráty podobných dokumentů. Ať už nenadálé vlivem nepozornosti kurýra nebo cílené kvůli nepříjemné informaci, jejíž jsou nositeli. Také jste se někdy snažili neodevzdat písemku, když se vám zrovna nepovedla?

Pokud ale budou všechny dokumenty jednoduše očipovány, a tím pádem neustále monitorovány, ztrátám se v podstatě zamezí. To přinese nejen vyšší bezpečnost při jejich přenosu, ale také nižší náklady na opakování všech administrativních úkonů.

Lidské ostatky

Posledním příkladem, kde byste IoT senzory zřejmě nečekali, jsou lidské ostatky. I zde už se ale začínají objevovat první vlaštovky, a to například u firem, které se specializují na přeměnu popela ve vzácné šperky.

Díky senzorům jsou tyto citlivé zásilky přesně sledovány a navíc dokážou poskytnout přesné informace celníkům. Ve výsledku tak firmám pomáhají s náročnými předpisy pro převoz těl pozůstalých, které se navíc v každé zemi liší.

Zkrátka a dobře, díky kombinaci sofistikovaných senzorů a pokroku v mobilních technologiích dnes narůstá význam Internetu věcí ve všech oblastech našeho života. A už dnes se ukazuje, že šetří čas, peníze i reputaci firem.
 

Napsat komentář