Willi Song (šéf Huawei ČR): Ke komerčnímu využití sítí 6G nedojde dřív než za 10 let

Se šéfem Huawei ČR a SR Willim Songem jsme se bavili o byznysových dopadech obchodní války mezi USA a Čínou, o vlastním operačním systému HarmonyOS i o sítích 5G a 6G.

–komerční spolupráce–

Čínský výrobce mobilních telefonů Huawei má za sebou náročný rok ovlivněný obchodní válkou mezi USA a Čínou a další náročný rok jej kvůli světové pandemii čeká. I přes náročnější období ale i tak dokázal loni zvednout prodeje.

„Prodali jsme 240 milionů chytrých telefonů, což představuje 18% nárůst oproti předchozímu roku,“ říká ředitel české a slovenské pobočky čínské společnosti Huawei Willi Song.

Huawei kvůli sporům se Spojenými státy více zintenzivnil vývoj technologií, které jsou například součástí ekosystému Huawei Mobile Services. Oprášil také operační systém HarmonyOS vyvinutý původně pro IoT technologie, jeho telefony zatím ale stále fungují na Androidu.

„Naší preferovanou platformou je Android. Chytré telefony Huawei s vlastním operačním systémem představíme, pouze pokud nebudeme mít jinou možnost,“ vysvětluje šéf české a slovenské pobočky Song, která mimo jiné sleduje i to, jak se rozvíjejí 5G sítě, kde jedním z největších hráčů pokud jde hardware. už dnes se ale mluví i o sítích další generace 6G.

„Odhadujeme, že ke komerčnímu využití sítí šesté generace nedojde dříve než za deset let,“ říká v rozhovoru Song.

Společnost Huawei se loni dostala do sporu s americkou vládou a je zapsána na tzv. „black listu“. Jak těžké období to pro vaši společnost bylo?

Díky dlouhodobé důvěře našich zákazníků zůstává naše pozice na trhu silná, a to navzdory sankcím ze strany USA. Naše prodeje v roce 2019 rostly. Prodali jsme 240 milionů chytrých telefonů, což představuje 18% nárůst oproti předchozímu roku. Podepsali jsme více než 91 komerčních smluv na sítě 5G, více než polovinu z nich v Evropě.

Ano, rok 2019 byl pro Huawei těžký, ale i letošní rok bude pro nás další velkou výzvou. My čelíme několika výzvám, jako jsou křehká globální ekonomika, tlak ze strany USA nebo pandemie nového koronaviru. Hlavní produkty Huawei, zejména ty špičkové, jako jsou sítě 5G, nejsou nicméně touto situací nijak dotčeny.

Jak to ovlivnilo vaše výsledky? Z dat o prodejích chytrých telefonů se zdá, že situace neměla žádný dopad, neboť prodejní čísla nadále rostou…

Jak jsem naznačil ve své předchozí odpovědi, nezaznamenáváme žádný dramatický dopad na naše výsledky v oblasti vybavení pro telekomunikace. V oblasti výrobků a služeb pro spotřebitele se nyní zaměřujeme na výstavbu ekosystému Mobilních služeb Huawei (Huawei Mobile Services, HMS).

Ekosystém HMS v současné chvíli pokrývá více než 170 zemí a regionů a počet uživatelů překročil 570 milionů. Počet aktivních uživatelů obchodu s aplikacemi Huawei App Gallery překročil 400 milionů měsíčně. App Gallery je tak nyní třetím největším obchodem s aplikacemi na světě.

Šéf Huawei ČR a SR Willi Song. Foto: Huawei

Jaký je stav sporu s USA a kdy se podle vás situace urovná? Co se musí stát, aby došlo k urovnání situace?

Huawei je čistě soukromá společnost a jako taková se nevyjadřuje k politickým záležitostem. Spor má vliv i na náš vztah s Googlem. Obecně má Huawei se společností Google skvělou spolupráci a vložili jsme mnoho úsilí do vývoje ekosystému Android. Vzhledem k tomu samozřejmě preferujeme další pokračování s platformou Android.

Nicméně, pokud budou překážky ze strany USA pokračovat a my nebudeme mít možnost využívat Mobilních služeb Google (Google Mobile Services, GMS) na našich nových zařízeních, budeme nuceni přejít na vlastní ekosystém. Abychom na takovou situaci byli připraveni, vkládáme mnoho energie do posílení HMS a vybudování ekosystému v úzké součinnosti s dalšími partnery z našeho odvětví a vývojáři z celého světa.

Proto jsme také představili Developer Program 2.0, do kterého budeme investovat 1,5 miliardy dolarů v následujících pěti letech. Navíc jsme společně s dalšími výrobci chytrých telefonů ustavili alianci GDSA (Global Developer Service Alliance).

„Je třeba brát v úvahu fakt, že průmysl informačních a komunikačních technologií bude v blízké budoucnosti čelit ještě silnějšímu tlaku na sdílení znalostí a oborovou spolupráci.“

Willi Song

V reakci na americké sankce nebudou mít vaše mobilní telefony přístup například k aplikacím z obchodu Google Play. To urychlilo přípravu vašeho operačního systému HarmonyOS. Jak dlouho jste na něm pracovali a jaké máte s tímto operačním systémem plány?

HarmonyOS byl původně vyvíjen pro zařízení v rámci Internetu věcí (IoT), jako jsou například spotřebiče v chytré domácnosti budoucnosti. Vyvinout tento operační systém trvalo více než 10 let. Aktuálně jsme zrychlili naše úsilí představit tento operační systém také pro chytré telefony.

Nicméně musím říct, že operační systém jako takový není to nejdůležitější. Zásadní je celý ekosystém. A my děláme velké pokroky v naší spolupráci s vývojáři na celém světě, abychom vytvořili prostředí, ve kterém budou moci vyvíjet aplikace za výhodných podmínek a vyvíjet každou aplikaci pouze jednou, aby následně byla využita napříč různými zařízeními.

Je váš operační systém tedy konkurencí Androidu nebo ne?

HarmonyOS byl použit v rámci chytrých televizí a chytrých hodinek Huawei a nebyl dosud představen v chytrých telefonech naší společnosti. Jak jsem řekl, naší preferovanou platformou je Android. Chytré telefony Huawei s vlastním operačním systémem představíme, pouze pokud nebudeme mít jinou možnost.

Sítě 5G jsou dnes velkým tématem a Huawei je v technologiích 5G globálním lídrem. Jak rychle dochází k zavádění sítí 5G ve světě a co tato technologie přináší?

Sítě 5G přináší celou škálu nových možností od průmyslového využití IoT až po domácnosti a jednotlivé uživatele. 5G není budoucnost, 5G už se děje teď.

Jednotlivé země už zavádějí 5G a rok 2020 bude pro sítě páté generace klíčový. Sítě nové generace nejsou v zásadě ničím jiným než další generací mobilních širokopásmových sítí, které případně nahradí – nebo alespoň rozšíří – vaše současné připojení 4G LTE. Se sítěmi 5G zažijeme exponenciální nárůst rychlostí stahování a nahrávání. Latence, neboli čas, který zařízení potřebuje pro komunikaci s bezdrátovou sítí, dramaticky klesne.

Společnost Huawei úspěšně zavedla sítě 5G ve Švýcarsku a podporuje mobilní operátory v Jižní Korei. V Evropě jsme podepsali 47 smluv na sítě 5G a mezi naše partnery patří společnosti jako španělská Telefonica, švýcarský Sunrise nebo holandská společnost KPN.

Huawei již disponuje evropským dodavatelským centrem v Maďarsku a postaví evropský výrobní závod ve Francii. V koordinaci s ostatními výrobními závody bude francouzská továrna dodávat na všechny evropské trhy, nikoli pouze na trh ve Francii. Náš výrobní závod se bude specializovat na vybavení pro sítě čtvrté a páté generace.

Ohledně sítí 5G existují jisté obavy například v oblasti zdravotních rizik. Jsou tyto obavy opodstatněné?

Sítě 5G nejsou nic tajemného a nejsou s nimi spojena žádná zdravotní rizika. Mezinárodní komise pro ochranu proti neionizujícímu záření (ICNIRP) neobjevila žádný důkaz, který by naznačoval, že technologie 5G představují riziko pro lidské zdraví. Tento závěr je výsledkem sedmileté vědecké studie.

Tak jako v případě předchozích mobilních technologií spoléhají sítě 5G na signál přenášený rádiovými vlnami – tedy částí elektromagnetického spektra – mezi anténou nebo stožárem a vaším telefonem.

Jsme neustále obklopeni elektromagnetickým zářením – z televizních a rozhlasových signálů a z celé řady dalších technologií včetně mobilních telefonů ale také z přírodních zdrojů, jako je sluneční svit. Sítě 5G používají vlny o vyšší frekvenci než předchozí mobilní sítě a díky tomu umožňují přístup k internetu většímu počtu zařízení při současném dosažení vyšších rychlostí.

Pásmo rádiových vln používané pro mobilní sítě představuje neionizující záření. To podle doktora Roberta Grimese, který se zabývá výzkumem rakoviny, znamená, že nemá dostatečnou energii k narušení DNA a způsobení buněčného poškození.

„Když bojujeme o přežití, stále musíme řešit jisté technické výzvy. Kdežto když usilujeme o růst, musíme prohloubit náš výzkum a naše bádání v oblasti technologií.“

Willi Song

Sítě páté generace ještě nebyly plně zavedeny a už se mluví o sítích 6G. Jak se Huawei připravuje na tuto budoucnost? Investujete již do sítí šesté generace? Je vaší ambicí být lídrem i v této oblasti?

Společnost Huawei je jedním z největších investorů do výzkumu a vývoje a to je také důvodem, proč je dnes lídrem v technologiích 5G. Ano, nadále investujeme do 5G a současně pracujeme na vývoji sítí šesté generace. Ambicí každé firmy je být lídrem ve své oblasti a Huawei má skvělé předpoklady být lídrem také v technologiích 6G.

Je ale třeba brát v úvahu fakt, že průmysl informačních a komunikačních technologií bude v blízké budoucnosti čelit ještě silnějšímu tlaku na sdílení znalostí a oborovou spolupráci.

Myslím si, že Huawei bude nadále v popředí ve výzkumu 6G, ale odhadujeme, že ke komerčnímu využití sítí šesté generace nedojde dříve než za deset let. Proto přenos technologií 5G do jiných firem neznamená, že my na nich přestaneme pracovat. Naopak, prostředky, které získáme z tohoto přenosu know-how, nám umožní udělat o to větší pokrok směrem kupředu.

2019 byl pro Huawei náročným rokem. Jaké si z něj berete poučení do dalších let?

Pro mě je poučením z roku 2019, že bylo správnou strategií investovat do výzkumu a vývoje. Prokázalo se, že navzdory nepříznivým externím faktorům jsme byli schopni udržet obchodní růst a uzavřít nejvyšší počet smluv na sítě 5G.

Vrátím se ještě k úvodu a výzvám, které nás čekají. My vlastně v současné chvíli současně bojujeme o přežití, ale současně usilujeme o růst. Když bojujeme o přežití, stále musíme řešit jisté technické výzvy. Kdežto když usilujeme o růst, musíme prohloubit náš výzkum a naše bádání v oblasti technologií.

Na jednu stranu očekáváme, že se v naší organizaci bude rozvíjet stále více a více talentů a na straně druhé se také těšíme, že se nám podaří získat vynikající talenty zvenčí. Přivítáme je takovým způsobem, abychom společně mohli bojovat o přežití a usilovat o další růst.

Často říkáte, že Huawei je jako rozbité letadlo ovlivněné obchodní válkou. Kde vidíte Huawei za 5 nebo 10 let a v jaké kondici?

Náš byznys se nachází ve velmi dynamickém období a existuje příliš mnoho faktorů ovlivňujících, kde bude konkrétní společnost za pět let. Poptávka po telekomunikacích nicméně nebude slábnout. Pokud budeme nadále intenzivně investovat do výzkumu a vývoje, máme dobrou šanci udržet si pozici jedničky mezi partnery pro telekomunikační zařízení a předního výrobce chytrých telefonů.

Huawei věří ve filozofii zaměření se na cíl, vytvrvalosti a přelomovosti našich technologií a já věřím, že Huawei bude dále stavět na svých třech dekádách zkušeností a vývoje v oboru, který zná nejlépe.

Rozhovor vznikl v rámci placené spolupráce mezi Huawei ČR a Digibiz.cz