Generální ředitelství cel více než šestkrát zrychlilo prověřování daňových subjektů

Informační systém Celní správy České republiky umožňuje rychlejší prověřování rizikových daňových subjektů. Místo dřívějších 65 minut prověřují nyní jeden subjekt průměrně 10 minut. Celníci díky tomu ušetřili zhruba dva roky času.

Případová studie na zavádění datového skladu v Generálním ředitelství cel

Generální ředitelství cel jako jeden z mála orgánů státní správy v ČR si již před rokem 2004 uvědomilo význam a přínos moderních informačních technologií a dostupnost kvalitních dat pro rozhodování. Začalo proto spolupracovat se společností Adastra, která pro GŘC začala budovat komplexní datový sklad. Postup GŘC byl následující: Zaměřilo se na skutečnou přidanou hodnotu a potenciál systémů, které pracují s vlastními daty, mají definované vlastníky zodpovědné za správnost dat. Upřednostnilo business požadavky před IT řešením. Potvrdilo, že datovou základnu považuje pro svoji činnost za business critical, jelikož rozvoj projektu pokračoval i v době finanční krize minulých let. Prověření jednoho rizikového subjektu tak GŘC díky nové technologii zabere průměrně jen 10 minut místo dřívějších 65 minut

Efektivní úřady při výběru daní a cel jsou důležité pro fungování moderní ekonomiky. To si uvědomuje i Generální ředitelství cel (GŘC). To už od roku 2004 spolupracuje se společností Adastra na budování komplexního datového skladu, který řeší v současnosti už více než 40 nejrůznějších agend.

Veškerá data uložená v datovém skladu jsou pro jednotlivé agendy snadno dostupná, provázaná a konsolidovaná.

„Projekt budování a rozvoje datového skladu, správa dat, která obsahuje, a jejich využití pro náš reporting byl velmi rozsáhlý nejen oblastmi či agendami, které pokrývá, ale i z časového hlediska. Osvědčilo se nám rozdělení na menší celky, které jsme implementovali postupně. Jedině tak máme trvale pod kontrolou data i uživatele a jsme schopni projekt i přes jeho rozsah efektivně řídit,“ uvádí Pavel Vašíček, vedoucí oddělení rizikové a kriminální analýzy GŘC.

Jen jedno kliknutí

Zatímco v minulosti museli analytici GŘC procházet několik nejrůznějších tabulek a z nich vytahovat data, nyní mají celou činnost díky datovému skladu výrazně jednodušší. Jen jedno kliknutí jim stačí k tomu, aby se jim během několika vteřin zobrazily a setřídily výsledky z mnoha datových úložišť.

Při přepočítávání údajů z několika datových tržišť (externích dat) dokáží pracovníci například přepočítat rizikovost daného daňového subjektu. Výsledkem je podstatná časová úspora – prověření jednoho daňového subjektu nově trvá průměrně 10 minut, zatímco v minulosti to bylo průměrně 65 minut. Jen v roce 2016, kdy bylo uskutečněno 17 564 dotazů, se tak ušetřilo celkem 16 100 hodin, což je přibližně 670 dnů.

Finanční krizi navzdory

Generální ředitelství cel také zvolilo jinou strategii než většina dalších státních úřadu. Zatímco během hospodářské krize stát výrazně osekával investice do IT, zcela jinou cestou se vydalo GŘC, které považovalo provázanou datovou základnu za zcela zásadní pro zvýšení efektivity. Rozvoj systému proto pokračoval i během finanční krize v minulých letech. A vyplatilo se. GŘC tak může sloužit ostatním úřadům jako vzor, že cílené a promyšlené investice do IT a budování provázaného datového skladu přinášejí výsledky.


Co dělá Generální ředitelství cel ČR  

Generální ředitelství cel řídí 15 celních úřadů. Celní orgány spravují veškeré spotřební daně (daň z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků), ekologické daně (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny), spotřební daň ze surového tabáku a daně z přidané hodnoty, avšak pouze v případech dovozu zboží ze třetích zemí, kdy deklarant není v Česku registrován jako plátce DPH.

Napsat komentář