Gartner IT Symposium: Zde jsou 4 budoucí scénáře úspěchu pro energetické společnosti

Do roku 2050 vzroste spotřeba energií o polovinu. Tvrdí to Mezinárodní energetická agentura (IEA). A dopady budou zničující. Spotřeba energie a její důsledky ovlivní všechno a všechny. Jak v tomto nejistém prostředí uspět? 

V roce 2018 vzrostly podle IEA světové emise CO2 o 1,7 procenta a dosáhly rekordního množství ve výši 33,1 GT. “Energie od našeho života oddělit nejde. Vše, co děláme, je spojeno s energií a její spotřebou. Potřebujeme ji, abychom zachovali kvalitu života. Dopady pocítí všichni všude,” uvedli viceprezidenti společnosti Gartner Rich McAvey a Zarco Sumic. 

Podle nich se nám sice povedlo rozsvítit svět, ale spotřeba energií nás něco stojí. Platíme ji nejen v podobě faktur, ale také neseme náklady negativních dopadů na životní prostředí. Energetický sektor přispěl k oněm 33,1 GT emisí CO2 ze čtvrtiny. 

Zarko Sumic

Vice President a Distinguished Analyst firmy Gartner. Má 40letou praxi vedení IT v akademické sféře, v energetickém i technologickém sektoru. Je lídrem využití IT a OT (operational technology) v utilitách. Zabývá se monetizací nových energetických byznys modelů a digitální transformací utilit. Ve společnosti Gartner vede Smart Grid research. 

Snižme počet možných scénářů 

Jak v tomto prostředí uspět? Podle společnosti Gartner jde o globální problém, který bude formovat nové lídry trhu. Do predikce budoucího vývoje však vstupuje mnoho proměnných, které definují příliš mnoho možných variant. Časový rámec změn je navíc nejistý. Gartner proto doporučuje zvolit malý počet možných budoucích scénářů, které ale musí pokrýt všechna rizika. 

Významným prvkem určujícím budoucí vývoj jsou technologie. Do hry dále vstupuje sama společnost a její pravidla nebo externality, jejichž náklady lze jen obtížně předvídat. 

Zatímco různými podporami lze povzbudit chování výrobců i spotřebitelů určitým směrem, v případě daní je třeba mít k dispozici alternativu, jinak bude mít vyšší zdanění konkrétního chování výhradně negativní dopad. Každá země si navíc určuje sama svoje vlastní pravidla a ovlivňuje spotřebu i výrobu energie podle toho, jak moc má omezené či neomezené energetické zdroje.

Rich McAvey

Research Vice President pro ropný a plynařský průmysl. Zaměřuje se na dopady digitalizace a na to, jak CIO musí měnit IT, aby firmy zůstaly relevantním hráčem trhu.

Budoucí scénáře vývoje proto budou spadat do jedné ze 4 následujících kategorií podle toho, jak dovolíme novým technologiím měnit chování a jak velké budou externality, kterým budeme čelit.

Status Quo

Představuje svět, ve kterém se nacházíme nyní. Není jasné, která technologie zvítězí. Vlády nedávají firmám ani spotřebitelům jasné signály a energetické společnosti neví, jak se vše bude vyvíjet dál. A tak doufají, že svět se moc měnit nebude. 

Tento svět je o přežití. Typickým vítězem tohoto světa může být jaderná energetika. 

Smíšený svět

Stávající nové technologie se zatím nacházejí zde. Vývoj je nekonzistentní. Vítězové tohoto světa budou muset koexistovat ve dvou zcela odlišných byznys modelech. Již nyní se tak děje v automobilovém průmyslu, kdy automobilky stále vyrábějí další a další klasická auta se spalovacími motory a k tomu investují do vývoje elekrovozů.

Politika v hlavní roli

V tomto světě je zákazníkem vláda, která určuje, co se na trhu bude dít. Politici jsou ti, kteří formou podpory vyberou vítěznou technologii. Příkladem je Německo, které se po jaderné havárii ve Fukušimě v roce 2011 rozhodlo uzavřít jaderné elektrárny a nahradit je obnovitelnými zdroji. Nebo dohoda Elona Muska s Austrálií, kde na jihu země postavil největší baterii s kapacitou 129 MWh, do které se ukládá elektřina z nedaleké větrné elektrárny a která dokáže vykrýt výpadek až pro 30 tisíc domácností. 

Rizikem v tomto světě je regulace, které může v případě změny ovlivnit konkurenceschopnost firem. Vítězové v tomto světě investují do oborů, které jsou podporovány. Naopak ale stahují investice z těch, které podporovány nejsou. 

Transformovaný svět

Tento svět oba viceprezidenti označili za ten, ve kterém by chtěli žít. Tento scénář není o rizicích, ale o příležitostech. Podle nich v tomto světě uvidíme nové milionáře a miliardáře, je to scénář s obrovským potenciálem. V tomto byznysově otevřeném teritoriu bude rozhodovat rychlost a agresivita. Protože rozhodující budou úspory z rozsahu, bude klíčové hledat a uzavírat partnerství. Bude třeba umět rychle reagovat na změny trhu, škálovat investice a hrát globálně. 

A co mají dělat CIO?

Firmy by měly podle doporučení Gartner hledat indicie, které naznačí pravděpodobný scénář pro trh, na kterém operují. A protože se trh stále mění, doporučení zní následovně:

  • pozorujte, hledejte náznaky změn,
  • buďte trpěliví, nespěchejte, dokud nebude zřejmé, jakým směrem jde váš trh.

Vše je třeba přetavit do konkrétních kroků, které popisuje následující slide. Hlavně nezapomeňte uvnitř firmy diskutovat a stanovit si, co který scénář znamená pro vaše zákazníky i pro vás. A vždy dbejte na to, aby vaše IT bylo v souladu s tím nejpravděpodobnějším scénářem.

Napsat komentář