Frankensteinův komplex se objevuje i dnes

Víte co je Frankensteinův komplex? Jde o obavu, že se roboti proti lidem vzbouří. Tento pojem vymyslel ve 40. letech velikán vědeckofantastické literatury Isaac Asimov.

O iracionálním strachu z robotů, digitalizace, moci dat, nástupu umělé inteligence i z robotů se diskutovalo na konferenci The Power of Data, kterou pořádaly Hospodářské noviny počátkem listopadu 2018 v Praze. Vystoupila zde řada odborníků a výše uvedená témata probrali z nejrůznějších úhlů.

„Lidé jednou za čas potřebují mít pocit ohrožení. Koncem 19. století to byla obava z kolize Země s kometou. Dnes často zdůrazňují, že až bude umělá inteligence vyšší než lidská, budeme považováni za podřadné,“ vysvětloval Ivan M. Havel, šéfredaktor časopisu Vesmír.

„Tento strach je iracionální,“ uvedla Joanne Pranskyová, která se představila jako první psychiatrička robotů. Zdůraznila, že roboti jsou především nástroje, stejně jako dnešní počítače. Přesto však lze podle ní souhlasit s názorem, že robotizace a automatizace způsobí v budoucnu proměnu velké části kariérních pozic.

Budou doménou robotů méně hodnocené práce?

S velmi rozšířeným názorem, že roboti zastanou především práce ohodnocené nižší mzdou, nesouhlasil Michal Pěchouček z centra umělé inteligence ČVUT a spoluzakladatel Blindspot Solutions. Podle jeho názoru budou mít firmy vyvíjející umělou inteligenci velkou motivaci nahrazovat také práci takzvaných „bílých límečků“, tedy kvalifikovanějších, většinou kancelářských pracovníků. Pokud však budou roboti schopni například vyhotovovat jednoduché právní smlouvy, je otázkou, na čem se to budou začínající právníci učit?

Užitečnost ucelených softwarových systémů pro průmysl zdůrazňoval Vladimír Kulla z vývojového a prototypového centra Siemens ČR. Podle něho jejich rozvoji zatím brání vysoká opatrnost podniků zejména s ohledem na interní informace. „V českém průmyslu má data uložena v cloudu (on-line úložiště počítačových souborů poskytované třetí stranou) jen minimum firem,““upozornil. Více než 80 procent zařízení v podnicích ani není připojeno k internetové síti.

Mnohá chytrá zařízení, která jsou propojena přes takzvaný internet věcí, často ani nejsou kompatibilní mezi sebou. Řešením mohou být tzv. integrované platformy, které začala v posledních letech nabízet řada IT firem. Některé z nich propojují všechny oblasti podniku, od kancelářských počítačů přes stroje a další senzory ve výrobě. Dokážou vytvořit digitální obraz výroby, včetně zakomponování informací poskytovaných staršími, nedigitálními stroji.

Průmyslově využívaný internet věcí dokáže výrazně zvýšit efektivitu výrobního procesu. Protože stroje spolu komunikují v reálném čase, mohou jednotlivé kroky plynule navazovat. Systém dokáže předem rozpoznat i blížící se poruchu, umožní včasným zásahem předejít výpadkům v produkci.

Zdroj: Archiv

Napsat komentář